Novembris Rīgas Mārtiņa draudzē

 • Dievkalpojumu kārtība;
 • Baznīcas apmeklējums;
 • Draudzes bibliotēka;
 • Draudzes grāmatu galds;
 • Diakonijas drēbju istaba.

Draudzes aktualitātes

 • Dievkalpojumi baznīcā notiek ierastajā laikā – svētdienās plkst. 10:00 un ceturtdienās plkst. 18:00.

  Aicinām katru izvērtēt riskus pirms doties ārpus mājas – apmeklēt dievnamu, un citas publiskas vietas.

  Mācītāji un kalpotāji dievkalpojumu laikā veic savus pienākumus dievkalpošanas vietā.

  Ja tajā laikā dievnamā pulcējas dievlūdzēji, ir jāievēro 2 metru distance. Visiem jālieto mutes un deguna aizsegi (maskas), un jādezinficē rokas.

  Svēto Vakarēdienu var saņemt uz mirkli noņemot masku.

  Baznīcas draudzes telpā, ievērojot distancēšanās noteikumus, var vienlaicīgi atrasties 54 personas.

 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00, ievērojot drošības un higiēnas prasības, kā arī pulcēšanās ierobežojumus.

 • Draudzes bibliotēka atvērta otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Kancelejā, tās darba laikā, iespējams iegādāties grāmatas no draudzes grāmatu ‘galda’, kā arī Bībeles par izdevēja cenu, kā arī jauno Baznīcas gadagrāmatu 2021. gadam.

 • Diakonijas drēbju istabas darbība uz laiku ir ierobežota. Apmeklējums iespējams tikai ar iepriekšēju pieteikšanos: tālr. 26345023 (Iveta).

 • Ikviens ir aicināts izvērtēt riskus, pirms apmeklēt publiskās vietas.

  Baznīcā un draudzes namā NEDRĪKST atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

  Jāievēro 2 metru distancēšanās starp dažādu mājsaimniecību piederīgajiem.

  Jādezinficē rokas pirms ienākšanas baznīcā un draudzes namā.

  Jālieto mutes un deguna aizsegu (masku).

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds, dzimšanas datums.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

  Lūgsim kopā. Lūgsim viens par otru. Lūgšana ir kā draudzes asinsrite un spēka avots.

  Kristus saka: “ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūgs, tad mans debesu Tēvs viņiem to piešķirs. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū”. [Mt 18:19-20]

  Paldies par jūsu ziedojumiem!

  Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!