Novembris Rīgas Mārtiņa draudzē

 • Diakonijas drēbju istaba;
 • Vācijas palīdzības sūtījums;
 • Svētdienas skola;
 • Mārtiņa draudzes koris;
 • Draudzes kalpošana;
 • Notikumu grafiks.

Novembra mēneša grafiks

Datums Laiks Notikums
03. nov.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – divdesmit pirmā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Draudzes sapulce dievkalpojuma beigās.
03. nov.
Svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma
 1. Saņemts jauns diakonijas palīdzības sūtījums no Vācijas, tāpēc aicinām apmeklēt drēbju istabu, šoreiz lielajā zālē.
 2. Daktere Krista ir atgriezusies no ceļojuma un aicinām apmeklēt draudzes doktorātu un labdarības aptieku.

NB! Tiem, kam nepieciešams noteikt holesterīna vai cukura līmeni, nāk plkst. 9:00 uz doktorātu.

03. nov.
Svētdiena
12:00 Ģimeņu dievkalpojums – dievkalpojums ģimenēm ar bērniem.
Esiet mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem! Piedalīsies mūsu svētdienas skolas bērni. Kopīga ģimeņu sadraudzība pēc dievkalpojuma. Kas vēlas, paņemiet cienastiņu kopīgam galdam.
NB! Svētdienas skolas nodarbība no rīta pirmā dievkalpojuma laikā nenotiek.
07. nov.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
07. nov.
Ceturtdiena
19:00 Lūgšanu stunda.
Vespere.
10. nov.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – divdesmit otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Dievkalpojums veltīts LĀČPLĒŠA dienai, MĀRTIŅDIENAI un Mārtiņa baznīcas 166 gadu jubilejai (Mārtiņa baznīca ir iesvētīta 1852.gada 7.novembrī).
Dievkalpojumā piedalīsies Mārtiņa draudzes koris. Sadraudzība pēc dievkalpojuma.
Svētdienas skolā – Godly Play Jēzus un 12 mācekļi. Iepazīsimies ar apustuļiem, kas viņi bija pirms sastapšanās ar Kristu.
13. nov.
Trešdiena
18:30 Vadītas klusās lūgšanas vakars Bīskapa emeritus, Pāvila Brūvera vadībā.
Rīgas Mārtiņa baznīcā (Slokas ielā 34).
14. nov.
Ceturtdiena
18:00 Dievkalpojums ar slavas dziesmām.
Slavēs Aivars un Kristīne.
15. nov.
Piektdiena
18:00 Filmas vakars draudzes namā Mārtiņa ielā 3.
17. nov.
Svētdiena
10:00 Latvijas Neatkarības proklamēšanas dienai veltīts dievkalpojums – divdesmit trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Dievkalpojumā piedalīsies jauktais koris “BURTNIEKS”.
Svētdienas skolā – Dziesmu un radošu aktivitāšu diena.
21. nov.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
21. nov.
Ceturtdiena
19:00 Lūgšanu stunda.
Vespere.
24. nov.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Mūžības svētdiena. Baznīcas gada noslēdzošā svētdiena.
Svētdienas skolā – Godly Play – Sinagoga un augšistaba. Kā baznīca tika pārveidota, kā mēs to pazīstam mūsdienās.
24. nov.
Svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Diakonijas diena – draudzes namā, Mārtiņa ielā 3. Laipni aicinām apmeklēt:

 • sadraudzību visiem kopā;
 • drēbju istabu;
 • draudzes doktorātu – labdarības aptieku.

NB! Tiem, kam nepieciešams noteikt holesterīna vai cukura līmeni, nāk plkst. 9:00 uz doktorātu.

28. nov.
Ceturtdiena
18:00 Taize lūgšanu vakars.
28. nov.
Ceturtdiena
19:00 Sadraudzība baznīcas sakristejā ar ‘galda runu’.
29. nov.
Piektdiena
18:30 Jauniešu tikšanās.
Draudzes namā Mārtiņa ielā 3.
01. dec.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Adventa pirmā svētdiena.
01. dec.
Svētdiena
12:00 Ģimeņu dievkalpojums – dievkalpojums ģimenēm ar bērniem.
Esiet mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem! Piedalīsies mūsu svētdienas skolas bērni. Kopīga ģimeņu sadraudzība pēc dievkalpojuma. Kas vēlas, paņemiet cienastiņu kopīgam galdam.
NB! Svētdienas skolas nodarbība no rīta pirmā dievkalpojuma laikā nenotiek.
05. dec.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
08. dec.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Adventa otrā svētdiena.
Svētdienas skolā – Godly Play – Vasarasvētku noslēpums. Svētā gara svētki, kā tas notika.

Draudzes aktualitātes

 • Diakonijas drēbju istaba pēc remonta tiks atvērta novembrī. Sekojiet informācijai!

 • No Vācijas palīdzības sūtījuma vēl ir pieejamas higiēnas lietas pieaugušajiem – autiņbikses, ieliktnīši un necaurlaidīgie paladziņi. Sīkāka informācija par izmēriem, veidiem un saņemšanu pie Laimoņa, tālr. 26107627.

 • Draudzes bibliotēka atvērta otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Nāc, dziedāt, Mārtiņa draudzes korī!

  Mārtiņa draudzes kora mēģinājumi notiek draudzes namā, Mārtiņa ielā 3, lielajā zālē: otrdienās no 18:3020:00 un svētdienās no 12:3014:00. Diriģente Laima Vikmane: tālr. 26345526, e-pasts: vikmane.laima@gmail.com.

 • Aicinām tos draudzes locekļus, kuriem ir bērni, mazbērni vai krustbērni, savus mazos, mīļos vest uz Mārtiņa draudzes svētdienas skolu!

  Svētdienas skolas nodarbības notiek svētdienās, dievkalpojuma laikā, draudzes namā, Mārtiņa ielā 3, otrajā stāvā. Pirms nodarbībām draudzes namā, bērni ar skolotājām satiekas baznīcā. Pēc grēksūdzes, mācītāja nelielas uzrunas un svētības vārdiem, bērni ar skolotājām dodas uz svētdienas skolas nodarbībām. Vecāki pēc dievkalpojuma nāk pakaļ bērniem uz draudzes namu.

  • Pirmajā mēneša svētdienā – ģimeņu dievkalpojums;
  • Otrajā un ceturtajā mēneša svētdienā – Godly Play nodarbība;
  • Trešajā mēneša svētdienā – radošā un mūzikas nodarbība.

   

 • Mārtiņa draudzes mazuļu skoliņa “Silīte”.

  Nodarbības notiek pirmdienās no plkst. 10:00 līdz 11:30, Mārtiņa ielā 3, draudzes namā, otrajā stāvā. Dalības maksa – ziedojums. Informācija un pieteikšanās nodarbībām: e-pasts: info@martinadraudze.lv, tālr. 28342287.

 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00.

  Ja sajūti aicinājumu kalpot baznīcas atvērtajās stundās (trīs stundas reizi mēnesī), tad esi mīļi aicināts pievienoties dežurantu grupai. Papildus informācija par kalpošanas iespējām pie dežurantu koordinatores Vizmas Kigitovičas, tālr. 26575256, e-pasts: vizma.kigitovica@gmail.com. Visu vārdā – pateicība tiem, kas dežūrē!

 • Aicinājums pieteikties KALPOT draudzes nama uzkopšanā.

  Veidosim četras kalpotāju grupas, lai katra no tām uzkoptu draudzes namu reizi mēnesī.

 • Aicinājums pieteikties pavārus un palīgus diakonijas dienām – novembrī, decembrī, janvārī.

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds, dzimšanas datums.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

  Lūgsim kopā. Lūgsim viens par otru. Lūgšana ir kā draudzes asinsrite un spēka avots.

  “Kungs ir mans gans, man netrūkst nekā.” [Ps 23:1]

Paldies par jūsu ziedojumiem!

Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!