Novembris Mārtiņa baznīcā

NovembrisSveiciens visiem Mārtiņa draudzē!

Novembra mēneša jaunumi mūsu baznīcā.

Svētdien, 1. novembrī plkst. 10:00 – rīta dievkalpojums, kuru veltīsim reformācijas dienai, kā arī visu svēto dienai.

31. oktobris ir Reformācijas diena. Tā ir mūsu Luteriskās konfesijas simboliskā dzimšanas diena. Šajā dienā,  1517. gada 31. oktobrī, augustīniešu ordeņa mūks Mārtiņš Luters pienagloja savas 95 tēzes, vērstas pret indulgenču tirdzniecību, pie Vitenbergas pils baznīcas durvīm, bet 1. novembris ir Visu svēto diena. Lai arī luteriskās ticības apliecības noliedz svēto piesaukšanu, viņu pieminēšana mums ir tikpat svarīga, kā jebkurai tautai savu varoņu, vadoņu un priekšgājēju pieminēšana. Mēs pateicamies par viņu devumu Baznīcā, un saņemam iedrošinājumu un labu piemēru kristīgai dzīvei.

Pēc rīta dievkalpojuma plkst. 12:00 aicinām uz ģimeņu dievkalpojumu.  Slavēsim Dievu kopā ar Kluču ģimeni, Ansis spēlēs kontrabasu, Inese – arfu, bet Klinta – alta vijoli.   Dievkalpojumā piedalīsies mūsu svētdienas skolas bērni. Mīļi gaidīti pilnā sastāvā, ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem.

Trešdien, 4. novembrī draudzes vakara ietvaros, plkst. 18:00 – lūgšanas stunda,  bet 19:00 – Bībeles stunda.

Ceturtdien, 5. novembrī, plkst. 18:00 notiks Emīla Dārziņa dzimšanas dienai veltīts svētbrīdis un koncerts, kuru sniegs Doma kora skolas audzēkņi.

Svētdien, 8. novembrī, Mārtiņdienas ietvarā, svinēsim draudzes vārda dienu un dibināšanas dienu, sākot ar rīta dievkalpojumu plkst. 10:00, un pēc tam – sadraudzību. Šogad būs īpaši viesi no Piņķu Jāņa draudzes, māc. Andris Krauliņš un arī Pļaviņu draudzes locekļi.

Ceturtdien, 12. novembrī plkst. 18:00 notiks slavēšanas dievkalpojums, kuru svinēsim ar jauniešu slavas dziesmām.

Svētdien, 22. novembrī plkst. 10:00 notiks Mūžības svētdienas dievkalpojums, kurā degsim sveces mūžības vainagā, pieminot aizgājušos.

Ceturtdien, 26. novembrī,  plkst. 18.00 TAIZE lūgšana. Brīnišķigi, katram saprotami, dziedājumi klusā, meditatīvā gaisotnē. Svētie raksti, lūgšana un klusums. To īpašo noskaņu nevar pārstāstīt. Nāciet un baudiet kā Dievs uzrunā Taize lugšanu vakarā.

Svētdien, 29. novembrī plkst. 10:00 svinēsim 1. Adventa dievkalpojumu, pēc kura visi laipni aicināti uz atvērtās diakonijas dienas pasākumiem draudzes namā, Mārtiņa ielā 3. Būs pieejama diakonijas drēbju istaba, pieņems dakterīte Krista, mūsu labdarības aptieka un visiem kopā – sadraudzība.

Atgādinu:

Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 10:00 un ceturtdienās plkst. 18:00.

Baznīca ir atvērta darba dienās no plkst. 16:00 – 19:00 lūgšanām, meditācijai un pardomām.

Par visu parējo sekojiet informācijai mājas lapā www.martinadraudze.lv

Pateicamies par jūsu ziedojumiem, kas uztur mūsu kopīgo kalpošau Kristum.

Tava Mārtiņa draudze.