Marts Rīgas Mārtiņa draudzē

 • Mācītāja atvaļinājums;
 • Atvērtās baznīcas stundas;
 • Mārtiņa draudzes koris;
 • Mārtiņskola;
 • Mazuļu skoliņa “Silīte”;
 • Notikumu grafiks.

Marta mēneša grafiks

Datums Laiks Notikums
08. mar.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums ar slavas dziesmām.
11. mar.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Laetare – Gavēņa laika 4. svētdiena.
Svētdienas skolā – Godly Play nodarbība.
11. mar.
Svētdiena
11:45 Pēc dievkalpojuma, DRAUDZE ir aicināta uz pilnsapulci.
Plānā atskaite par 2017. gada budžeta izpildi, revīzijas komisijas atzinums un draudzes garīgā darba rezultāti ciparos. Padomei un valdei ir ļoti nepieciešams visas draudzes atbalsts, līdzdalība un viedoklis.
14. mar.
Trešdiena
18:00 Lūgšanu stunda baznīcā.
14. mar.
Trešdiena
19:00 Bībeles stunda baznīcā.
Lasām Pāvila vēstuli Galatiešiem.
15. mar.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
18. mar.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Judica – Ciešanu laika 1. svētdiena.
Svētdienas skolā – muzikālā un radošā nodarbība.
22. mar.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
25. mar.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Pamarum (Pūpolu svētdiena) – Ciešanu laika 2. svētdiena.
Svētdienas skolā – Godly Play nodarbība.
25. mar.
Svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Diakonijas diena – draudzes namā, Mārtiņa ielā 3.
Laipni aicinām apmeklēt:

 • sadraudzību visiem kopā;
 • drēbju istabu;
 • draudzes doktorātu – labdarības aptieku.

Klusā nedēļa un Lieldienas

Datums Laiks Notikums
26. mar.
Pirmdiena
18:00 Krusta ceļš baznīcā.
26. mar.
Pirmdiena
19:00 Draudzes namā Mārtiņa ielā 3., kopā skatāmies filmu, pēc tam, grēksūdzes svētbrīdis.
27. mar.
Otrdiena
18:00 TAIZE lūgšanas vakars.
28. mar.
Trešdiena
18:00 Vespere – svētbrīdis gregorisko dziedājumu noskaņās.
Piedalās Mārtiņa draudzes koris.
29. mar.
Ceturtdiena
18:00 Zaļās ceturtdienas dievkalpojums.
30. mar.
Piektdiena
15:00 Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus Ciešanu Dievkalpojums Lielajā Piektdienā – dievkalpojumu noturēsim pēc īpašas Lielās Piektdienas kārtības, kurā būs Kristus ciešanu stāsta lasījums, mūsu draudzei tradicionālā mirušo pieminēšana, litānija, krusta godināšana un Svētais Vakarēdiens.
Piedalās Mārtiņa draudzes koris.
31. mar.
Sestdiena
22:30 Lieldienu nakts dievkalpojums – nakts vigīlija.
Kristības un iesvētības.
01. apr.
Svētdiena
10:00 Lieldienu dievkalpojums.
Pēc dievkalpojuma sadraudzība.
02. apr.
Pirmdiena
11:00 Otro Lieldienu dievkalpojums.
05. apr.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
08. apr.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Quasi modo geniti – Baltā svētdiena.
08. apr.
Svētdiena
12:00 Ģimeņu dievkalpojums – dievkalpojums ģimenēm ar bērniem.
Esiet mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem! Piedalīsies mūsu svētdienas skolas bērni. Kopīga ģimeņu sadraudzība pēc dievkalpojuma. Kas vēlas, paņemiet arī kaut ko kopīgam galdam.
NB! Svētdienas skolas nodarbība no rīta pirmā dievkalpojuma laikā nenotiek.

Draudzes aktualitātes

 • NB!!! Mācītājs Aivars Smuidris būs atvaļinājumā no 12.04.2018. līdz 21.04.2018.

  Mācītāja pieņemšana NENOTIKS – 12.04.; 17.04.; 19.04. – lūgums ieplānot apmeklējumu pie mācītāja līdz 12.04. vai no 24.04. ierastajos pieņemšanas laikos.

 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Aicinājums pieteikties kalpot atvērtajās baznīcas stundās.

  Jau vairākus gadus mums ir atvērtās baznīcas stundas darba dienās no plkst. 16:00 līdz 19:00. Visu vārdā – pateicība tiem, kas dežūrē!

  Aicinām kalpošanā cilvēkus, kas varētu atrast šīs trīs stundas, reizi mēnesī, kalpošanā baznīcā. Informācija par kalpošanas iespējām pie dežurantu koordinatores Vizmas Kigitovičas, tālr. 26575256, e-pasts: vizma.kigitovica@gmail.com.

 • Diakonijas drēbju istabas darba laiks otrdienās no plkst. 16:00 līdz 18:00.

 • Mārtiņa draudzes koris aicina pievienoties dalībniekus. Kora mēģinājumi notiek draudzes namā, Mārtiņa ielā 3, lielajā zālē: otrdienās no 18:30 – 20:00 un svētdienās no 12:30 – 14:00. Diriģente Laima Vikmane: tālr. 26345526, e-pasts: vikmane.laima@gmail.com.

 • Aicinām uz MĀRTIŅSKOLU – iesvētes kursu –  tā ir sagatavošanās kristībām un iesvētībām, kā arī garīgas izziņas un Dieva iepazīšanas skola. Mārtiņskola jeb iesvētes mācību kurss sāksies 5. aprīlī ar dievkalpojumu baznīcā plkst. 18:00. Turpmākās nodarbības notiks ceturtdienās plkst. 19:00 draudzes namā, Mārtiņa ielā 3. Kristības un iesvētības notiks – 1. jūlijā dievkalpojuma laikā.

 • Aicinām tos draudzes locekļus, kuriem ir bērni, mazbērni vai krustbērni, savus mazos, mīļos vest uz Mārtiņa draudzes svētdienas skolu!

  Svētdienas skola darbojas: svētdienās, dievkalpojuma laikā, draudzes namā, Mārtiņa ielā 3, otrajā stāvā. Pirms nodarbībām draudzes namā, bērni ar skolotājām satiekas baznīcā. Pēc grēksūdzes, mācītāja nelielas uzrunas un svētības vārdiem, bērni ar skolotājām dodas uz svētdienas skolas nodarbībām. Vecāki pēc dievkalpojuma nāk pakaļ bērniem uz draudzes namu.

  • Pirmajā mēneša svētdienā – ģimeņu dievkalpojums;
  • Otrajā un ceturtajā mēneša svētdienā – Godly Play nodarbība;
  • Trešajā mēneša svētdienā – radošā un mūzikas nodarbība.

   

 • Aicinām uz Mārtiņa draudzes mazuļu skoliņu “Silīte”.

  Mazuļu skoliņa “Silīte” – skoliņā uz nodarbībām aicinām vecākus ar bērniem vecumā no rāpotājiem līdz čāpotājiem. Šīs nodarbības ir laiks, kad vecāks var būt kopā ar savu bērniņu, sniegt tam nedalītu uzmanību, kopīgi darbojoties, un uz pusotru stundu aizmirst ierastās ikdienas rūpes. Nodarbībās mierīgā gaisotnē sadraudzēsimies, radoši darbosimies, veicināsim bērniem pacietības un uzmanības iemaņas, runas un valodas attīstību, darbosimies ar dažādiem materiāliem un arī aktīvi izkustēsimies.

  Nodarbības notiek otrdienās no plkst. 10:00 līdz 11:30, Mārtiņa ielā 3, draudzes namā. Dalības maksa – ziedojums. Informācija un pieteikšanās nodarbībām: e-pasts: info@martinadraudze.lv, tālr. 28342287 (Dace).

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidtras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

Paldies par jūsu ziedojumiem!

Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!