Marts Rīgas Mārtiņa draudzē

 • Mācītājs atvaļinājumā;
 • Kalpošanas iespējas draudzē;
 • Baznīcas atvērtās stundas;
 • Klusā nedēļa un Lieldienas;
 • Notikumu grafiks.

Marta mēneša grafiks

Datums Laiks Notikums
03. mar.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – OCULI – Gavēņa laika trešā svētdiena.
Svētdienas skolas nodarbība notiek, satikšanās baznīcā pirms dievkalpojuma.
05. mar.
Otrdiena
10:30 Svētbrīdis baznīcā.
Pēc svētbrīža sadraudzība un garīgas sarunas sakristejā. Lasām Luteriskās ticības apliecības. (latīņu: Liber Concordiae).
07. mar.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums ar SLAVAS dziesmām.
07. mar.
Ceturtdiena
19:15 Lūgšanu stunda baznīcā.
Lūgšanas grupai iespējams pieteikt aizlūgumus un lūgšanu stundas laikā iespējams saņemt eļļas svaidīšanu slimību gadījumā.
07. mar.
Ceturtdiena
21:00 Vakara lūgšana Mārtiņa draudzes Facebook lapas tiešraidē.
08. mar.
Piektdiena
19:00 Jauniešu vakars draudzes namā.
10. mar.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – LAETARE – Gavēņa laika ceturtā svētdiena.
Svētdienas skolas nodarbība notiek, satikšanās baznīcā pirms dievkalpojuma.
14. mar.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
14. mar.
Ceturtdiena
21:00 NENOTIKS! Vakara lūgšana Mārtiņa draudzes Facebook lapas tiešraidē.
16. mar.
Sestdiena
10:00 – 17.00 MĀRTIŅSKOLAS un Mārtiņa draudzes JAUNIEŠU grupas sadraudzības un mācību pasākums Katlakalnā.
Precīzāka informācija vēl sekos.
17. mar.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – JUDICA – Ciešanu laika pirmā svētdiena.
Svētdienas skolas nodarbība notiek, satikšanās baznīcā pirms dievkalpojuma.
17. mar.
Svētdiena
12:00 Ģimeņu dievkalpojums.
Esiet mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem!
19. mar.
Otrdiena
10:30 Svētbrīdis baznīcā.
Pēc svētbrīža sadraudzība un garīgas sarunas sakristejā. Lasām Luteriskās ticības apliecības. (latīņu: Liber Concordiae).
21. mar.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
21. mar.
Ceturtdiena
21:00 Vakara lūgšana Mārtiņa draudzes Facebook lapas tiešraidē.

Klusā nedēļa un Lieldienas

24. mar.
Svētdiena
10:00 Pūpolu svētdienas dievkalpojums – PALMARUM – Ciešanu laika otrā svētdiena.
Svētdienas skolas nodarbība notiek, satikšanās baznīcā pirms dievkalpojuma.
25. mar.
Pirmdiena
18:30 Krusta ceļš un Krusta godināšanas svētbrīdis baznīcā.
26. mar.
Otrdiena
10:30 Svētbrīdis baznīcā.
Pēc svētbrīža sadraudzība un garīgas sarunas sakristejā. Lasām Luteriskās ticības apliecības. (latīņu: Liber Concordiae).
27. mar.
Trešdiena
18:30 Vespere – svētbrīdis gregorisko dziedājumu noskaņā, piedalīsies Mārtiņa draudzes koris.
28. mar.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums – Viridum – Zaļā ceturtdiena.
28. mar.
Ceturtdiena
19:15 Bībeles stunda baznīcas sakristejā.
Lasām Apustuļa Pāvila vēstuli Romiešiem.
28. mar.
Ceturtdiena
21:00 Vakara lūgšana Mārtiņa draudzes Facebook lapas tiešraidē.
29. mar.
Piektdiena
15:00 PASHA – mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus Ciešanu Dievkalpojums Lielajā Piektdienā – dievkalpojumu noturēsim pēc īpašas Lielās Piektdienas kārtības, kurā būs Kristus ciešanu stāsta lasījums, mūsu draudzei tradicionālā mirušo pieminēšana, litānija, krusta godināšana un ZAĻAJĀ ceturtdienā konsekrētais Svētais Vakarēdiens.
Piedalīsies Mārtiņa draudzes koris.
30. mar.
Sestdiena
19:00 Jauniešu tikšanās GAIDOT KRISTUS AUGŠĀMCELŠANOS.
30. mar.
Sestdiena
22:30 Lieldienu nakts dievkalpojums – nakts VIGĪLIJA.
Kristības un Kristību solījuma atjaunošana.
31. mar.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – LIELDIENAS – Kristus Augšāmcelšanās svētki.
Sadraudzība, OLU KAUJAS baznīcā pēc dievkalpojuma.
02. apr.
Otrdiena
10:30 Svētbrīdis baznīcā.
Pēc svētbrīža sadraudzība un garīgas sarunas sakristejā. Lasām Luteriskās ticības apliecības. (latīņu: Liber Concordiae).

Draudzes aktualitātes

 • No 8. marta līdz 15. martam mācītājs Aivars Smuidris būs atvaļinājumā. Kanceleja darbosies ierastajos pieņemšanas laikos.

 • Klusajā nedēļa NENOTIKS mācītāja pieņemšana, slēgta kanceleja un drēbju istaba.

 • Nāc dziedāt jauktajā Mārtiņa draudzes korī!

  Mārtiņa draudzes kora mēģinājumi notiek: trešdienās no plkst. 18:30 līdz 20:00 (baznīcā) un svētdienās no plkst. 12:00 līdz 13:30 (draudzes namā). Diriģente Alma Kalniņa: tālr. 26433211, e-pasts: almakalnina@gmail.com .

 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00.

  Ja sajūti aicinājumu kalpot baznīcas atvērtajās stundās (trīs stundas reizi mēnesī), tad esi aicināts pievienoties dežurantu grupai. Papildus informācija par kalpošanas iespējām pie dežurantu koordinatores Vizmas Kigitovičas, tālr. 26575256, e-pasts: vizma.kigitovica@gmail.comVisu vārdā – pateicība tiem, kas dežurē!

 • Par kalpošanas iespējām vaicāt mācītājam Aivaram vai draudzes kancelejā:

  • altāra grupa – baznīcas sakopšana otrdienu rītos;
  • draudzes nama uzkopšanas grupas;
  • diakonijas kalpošanā – drēbju istabā, diakonijas dienu rīkošanā;
  • pērminderu kalpošanā;
  • lektoru kalpošanā – svēto rakstu lasīšana dievkalpojuma laikā;
  • Mārtiņskolas kalpošanā;
  • svētdienas skolas kalpošanā;
  • sagaidītāju grupā baznīcā – tie, kas sagaida apmeklētājus pirms dievkalpojumiem vai citiem pasākumiem;
  • baznīcas dežurantu grupā darbdienu pēcpusdienās;
  • draudzes koris;
  • vīru kalpošanas grupa – draudzes saimniecības lietu kārtošanai – talkas, palīdzība dažādu darbu veikšanā u.tml. (izveidota WhatsApp grupa).
 • Šobrīd aktuālās saimniecība lietas, kuras aicinām atbalstīt, veicot mērķziedojumus:

  • Baznīcas logu nomaiņas projekts “Ielaid gaismu”
   Nodibinājums “Āgenskalna kopienas atbalsta fonds”,
   Swedbank AS: LV69HABA0551038274975,
   mērķī norādot: Projektam “Ielaid gaismu”;
  • Mērķziedojums apkures izmaksu segšanai – draudze ik mēnesi veic kredīta apmaksu par granulu katlu baznīcas sakristejā
   Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Rīgas Mārtiņa draudze,
   SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
   Swedbank AS: LV45HABA0551020287048,
   mērķī norādot: Apkures izmaksu segšanai.

  Veicot mērķziedojumu, ikviens var atbalstīt draudzei svarīgus projektus.

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Rīgas Mārtiņa draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds, dzimšanas datums.

  Baznīcā ir iespējams veikt ziedojumu, izmantojot arī QR kodu – tie atrodami pie ziņojuma dēļa.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

  Lūgsim kopā. Lūgsim viens par otru. Lūgšana ir kā draudzes asinsrite un spēka avots.

  Ceturtdienās, plkst. 21:00, aicinām vienoties kopīgā vakara lūgšanā Mārtiņa draudzes Facebook lapas tiešraidēs.

  “Māci mums skaitīt mūsu dienas, ka dabūjam gudru sirdi!” [Ps 90:12]

  Paldies par jūsu ziedojumiem!

  Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!