Marts Rīgas Mārtiņa draudzē

 • Draudzes bibliotēka;
 • Noderīgi datumi;
 • Kalpošana;
 • Svētdienas skola;
 • Saimnieciskās darbības mērķi;
 • Notikumu grafiks.

Marta mēneša grafiks

Datums Laiks Notikums
03. mar.
svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Esto mihi – svētdiena pirms Gavēņa laika.
03. mar.
svētdiena
12:00 Ģimeņu dievkalpojums – dievkalpojums ģimenēm ar bērniem.
Esiet mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem! Piedalīsies mūsu svētdienas skolas bērni. Kopīga ģimeņu sadraudzība pēc dievkalpojuma. Kas vēlas, paņemiet arī cienastiņu kopīgam galdam!
NB! Svētdienas skolas nodarbība no rīta pirmā dievkalpojuma laikā nenotiek.
06. mar.
trešdiena
18:00 Pelnu dienas dievkalpojums.
Šī Pelnu trešdiena uzsāk gavēņa laiku pirms Lieldienām, kurā esam aicināti pārbaudīt un izvērtēt sevi, sekojot Kristum viņa pēdējā ceļā uz Jeruzalemi, ciešanu ceļā, krusta ceļā. Ciešanu laika motivācija un jēga ir tā, ka mēs spējam saredzēt Kristus ciešanas kā mūsu ciešanu atslēgu, Kristus upuri – kā Dieva atbildi uz mūsu grēka vainu.
07. mar.
ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
07. mar.
ceturtdiena
19:00 Lūgšanu stunda.
Vespere.
10. mar.
svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Invocabit – Gavēņa laika pirmā svētdiena.
Svētdienas skolā – Godly Play nodarbība.
10. mar.
svētdiena
12:00 Katehētiskais (mācību) dievkalpojums.
14. mar.
ceturtdiena
18:00 Dievkalpojums ar slavas dziesmām.
Slavēs Aivars un Kristīne.
17. mar.
svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Reminiscere – Gavēņa laika otrā svētdiena.
Svētdienas skolā – muzikālā un radošā nodarbība.
17. mar.
svētdiena
11:45 Pēc dievkalpojuma, DRAUDZE ir aicināta uz pilnsapulci.
Plānā atskaite par 2017. gada budžeta izpildi, revīzijas komisijas atzinums un draudzes garīgā darba rezultāti ciparos.
21. mar.
ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
21. mar.
ceturtdiena
19:00 Lūgšanu stunda.
Vespere.
24. mar.
svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Oculi – Gavēņa laika trešā svētdiena.
Svētdienas skolā – Godly Play nodarbība.
28. mar.
ceturtdiena
18:00 Taize lūgšanu vakars.
28. mar.
ceturtdiena
19:00 Bībeles stunda.
31. mar.
svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Oculi – Gavēņa laika trešā svētdiena.
NB! Svētdienas skolā nodarbība nenotiek.
31. mar.
svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Diakonijas diena – draudzes namā, Mārtiņa ielā 3. Laipni aicinām apmeklēt:

 • sadraudzību visiem kopā;
 • drēbju istabu;
 • draudzes doktorātu – labdarības aptieku.

NB! Tiem, kam nepieciešams noteikt holesterīna vai cukura līmeni, nāk plkst. 9:00 uz doktorātu.

04. apr.
ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
04. apr.
ceturtdiena
19:00 Lūgšanu stunda.
Vespere.
06. apr.
sestdiena
10:00 Draudzes nama uzkopšanas talka.
Mīļi aicinām palīgā! Jo vairāk būsim, jo priecīgāk visiem! Sadraudzība noslēdzot.
07. apr.
svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Judica – Ciešanu laika pirmā svētdiena.
07. apr.
svētdiena
12:00 Ģimeņu dievkalpojums – dievkalpojums ģimenēm ar bērniem.
Esiet mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem! Piedalīsies mūsu svētdienas skolas bērni. Kopīga ģimeņu sadraudzība pēc dievkalpojuma. Kas vēlas, paņemiet arī cienastiņu kopīgam galdam!
NB! Svētdienas skolas nodarbība no rīta pirmā dievkalpojuma laikā nenotiek.

Draudzes aktualitātes

 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Draudzes BIBLIOTĒKA ir sakārtota un atvērta. Bibliotēka atvērta otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00 un “diakonijas” svētdienās. Bibliotēkas vadītājas Agrita un Anita aicina uz lasītāju klubiņu otrdienās, kad notiks skaļā lasīšana un sarunas no plkst. 17:30 līdz 18:30.

 • Diakonijas drēbju istabas darba laiks otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Datumi, ko jau laicīgi vērts atzīmēt savos kalendāros:

  • 26.04. – 28.04. – draudzes padomes izbraukums;
  • 18.05. – Mārtiņa draudzes kora jubilejas koncerts;
  • 01.06. – pavasara ekskursija;
  • 07.06. – Baznīcu nakts – aicinām pieteikties palīgus Baznīcu nakts organizēšanā un nodrošināšanā;
  • 21.07. – 26.07. kristīgā nometne bērniem “Gančauskās”;
  • 26.07. – 28.07. – jau ceturto gadu notiks DRAUDZES DIENAS “Gančauskās” – aicinām pieteikties organizatoru komandā (koordinatorus, fotografētāju, nesējus-uzstādītājus tehnikai u.c. palīgus);
  • 04.08. – brīvdabas dievkalpojums.
 • KALPOŠANA – aicinām palīgus ikvienā kalpotāju grupā.

  • Pašlaik īpaši meklējam palīgus, kas varētu KALPOT ATVĒRTAJĀS BAZNĪCAS STUNDĀS.

   Informācija pie dežurantu koordinatores Vizmas Kigitovičas, tālr. 26575256, e-pasts: vizma.kigitovica@gmail.com.

  • Vajadzīgi palīgi draudzes nama kopšanas ceturtdienas rīta grupā – vienu reizi mēnesī trešajā mēneša ceturtdienā.

  • Aicinām pavārus un palīgus zupas vārīšanā, kas varētu gatavot cienastu kādā no DIAKONIJAS dienām – mēneša pēdējās svētdienās. Šobrīd palīgi vajadzīgi aprīļa un maija diakonijas dienām.

 • Mārtiņa draudzes svētdienas skola darbojas svētdienās, dievkalpojuma laikā, draudzes namā, Mārtiņa ielā 3, otrajā stāvā. Pirms nodarbībām draudzes namā, bērni ar skolotājām satiekas baznīcā. Pēc grēksūdzes, mācītāja nelielas uzrunas un svētības vārdiem, bērni ar skolotājām dodas uz svētdienas skolas nodarbībām. Vecāki pēc dievkalpojuma nāk pakaļ bērniem uz draudzes namu.

  • Pirmajā mēneša svētdienā – ģimeņu dievkalpojums;
  • Otrajā un ceturtajā mēneša svētdienā – Godly Play nodarbība;
  • Trešajā mēneša svētdienā – radošā un mūzikas nodarbība.
 • Mūsu nākamais lielais saimnieciskās darbības mērķis ir liepu vainagošana!
  Lai baznīcas, kā kultūras pieminekļa, parks būtu sakopts. Līdz marta sākumam nepieciešams sakrāt 5000 EUR. Mums ir jau 4500 EUR. Vēl ir laiks un iespēja sakrāt trūkstošo summu. Aicinām ziedot šim mērķim uz mūsu nodibinājuma “Āgenskalna kopienas atbalsta fonds” bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Āgenskalna kopienas atbalsta fonds,
  Reģ. nr. 40008193300,
  Swedbank AS: LV69HABA0551038274975
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: ziedojums sabiedriskā labuma darbībai – Mārtiņa baznīcas uzturēšanai.

  NB! Kopš 2014. gada marta Mārtiņa draudzes nodibinājumam “Āgenskalna kopienas atbalsta fonds” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas dod iespējas ziedotājiem saņemt likumā noteiktās nodokļu atlaides.

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds, dzimšanas datums.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

  Lūgsim kopā. Lūgsim viens par otru. Lūgšana ir kā draudzes asinsrite un spēka avots.

  Kristus saka: “ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūgs, tad mans debesu Tēvs viņiem to piešķirs. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū.” [Mt 18:19-20]

Paldies par jūsu ziedojumiem!

Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!