Marts Rīgas Mārtiņa draudzē

 • Pārcelta kanceleja un mācītāju pieņemšanas;
 • No 2.04 – 10.04 kanceleja slēgta;
 • Klusās nedēļas notikumu grafiks;
 • Notikumu grafiks.

Marta mēneša grafiks

Datums Laiks Notikums
09. mar.
Ceturtdiena
18:00 Katehētiskais dievkalpojums.
Noturēsim dievkalpojumu skaidrojot tā saturu.
09. mar.
Ceturtdiena
19:15 Bībeles stunda baznīcas sakristejā ar iespēju pieslēgties arī ZOOM platformā. Lasām 1Tim 1:12-20
09. mar.
Ceturtdiena
21:00 Vakara lūgšana Mārtiņa draudzes Facebook lapas tiešraidē.
12. mar.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Oculi – Gavēņa laika trešā svētdiena.
12. mar.
Svētdiena
12:00 Ģimeņu dievkalpojums – dievkalpojums ģimenēm ar bērniem.
Esiet mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem!
14. mar.
Otrdiena
11:00 Svētbrīdis baznīcā.
Pēc svētbrīža sadraudzība un garīgas sarunas sakristejā.
16. mar.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums ar SLAVAS dziesmām.
16. mar.
Ceturtdiena
19:15 Lūgšanu stunda baznīcā.
Šajā laikā iespējams saņemt eļļas svaidīšanu slimību gadījumā.
16. mar.
Ceturtdiena
21:00 Vakara lūgšana Mārtiņa draudzes Facebook lapas tiešraidē.
19. mar.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Laetare– Gavēņa laika ceturtā svētdiena.
Piedalīsies Mārtiņa draudzes koris.
Svētdienas skolas nodarbība baznīcas sakristejā.
19. mar.
Svētdiena
pēc diev- kalpo- juma Draudzes sapulce un jaunās draudzes padomes vēlēšanas.
21. mar.
Otrdiena
11:00 Svētbrīdis baznīcā.
Pēc svētbrīža sadraudzība un garīgas sarunas sakristejā.
23. mar.
Ceturtdiena
18:00 TAIZE lūgšanu vakars.
23. mar.
Ceturtdiena
19:15 Bībeles stunda baznīcas sakristejā ar iespēju pieslēgties arī ZOOM platformā. Lasām 1Tim 2
23. mar.
Ceturtdiena
21:00 Vakara lūgšana Mārtiņa draudzes Facebook lapas tiešraidē.
26. mar.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Judica – Ciešanu laika pirmā svētdiena.
Svētdienas skolas nodarbība baznīcas sakristejā.
26. mar.
Svētdiena
pēc diev- kalpo- juma Sadraudzība baznīcas sakristejā.
28. mar.
Otrdiena
11:00 Svētbrīdis baznīcā.
Pēc svētbrīža sadraudzība un garīgas sarunas sakristejā.
30. mar.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
30. mar.
Ceturtdiena
19:15 Lūgšanu stunda baznīcā.
Šajā laikā iespējams saņemt eļļas svaidīšanu slimību gadījumā.
30. mar.
Ceturtdiena
21:00 Vakara lūgšana Mārtiņa draudzes Facebook lapas tiešraidē.

Klusā nedēļa un Lieldienas

Datums Laiks Notikums
02. apr.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Palmarum (Pūpolu svētdienas) – Ciešanu laika otrā svētdiena.
Svētdienas skolas nodarbība baznīcas sakristejā.
03. apr.
Pirmdien
18:30 Krusta ceļš un Krusta godināšanas svētbrīdis baznīcā.
04. apr.
Otrdiena
11:00 Svētbrīdis baznīcā.
Pēc svētbrīža sadraudzība un garīgas sarunas sakristejā.
04. apr.
Otrdiena
18:30 Filmas vakars.
05. apr.
Trešdiena
18:30 Vespere – svētbrīdis gregorisko dziedājumu noskaņā, piedalīsies Mārtiņa draudzes koris.
06. apr.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums – Viridum – Zaļā ceturtdiena.
06. apr.
Ceturtdiena
21:00 Vakara lūgšana Mārtiņa draudzes Facebook lapas tiešraidē.
07. apr.
Piektdiena
15:00 Pasha – mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus Ciešanu Dievkalpojums Lielajā Piektdienā – dievkalpojumu noturēsim pēc īpašas Lielās Piektdienas kārtības, kurā būs Kristus ciešanu stāsta lasījums, mūsu draudzei tradicionālā mirušo pieminēšana, litānija, krusta godināšana un Svētais Vakarēdiens. Piedalīsies Mārtiņa draudzes koris.
08. apr.
Sestdiena
22:30 Lieldienu nakts dievkalpojums – nakts vigīlija.
Kristības un Kristību solījuma atjaunošana.
09. apr.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – LIELDIENAS – Kristus Augšāmcelšanās svētki.
!!! Aprīļa ģimeņu dievkalpojumu šoreiz nenoturēsim. Aicinām ģimenes ar bērniem droši nākt uz svētku dievkalpojumu plkst. 10:00.

Draudzes aktualitātes

 • No 2022. gada 22. novembra līdz 2023. gada pavasarim (apkures sezonas beigām) draudzes kanceleja ir pārcelta uz baznīcas sakristeju un mācītāja pieņemšanas notiek baznīcā. Ieeja no sakristejas puses.

 • No 2. aprīļa līdz 10. aprīlim nenotiek mācītāja pieņemšana un slēgta kanceleja.

 • Nāc dziedāt Mārtiņa draudzes korī!

  Mārtiņa draudzes kora mēģinājumi notiek baznīcā, Slokas ielā 34: trešdienās no plkst. 18:30 līdz 20:00 un svētdienās no plkst. 12:30 līdz 14:00. Diriģente Alma Kalniņa: tālr. 26433211, e-pasts: almakalnina@gmail.comEsiet mīļi gaidīti!

 • DATUMI, ko jau laicīgi vērts atzīmēt savos kalendāros:

  • 23. aprīlis – jaunās draudzes padomes ievešana;
  • 13. maijs – draudzes pavasara ekskursija;
  • 27. maijs – atvērtā Baznīcu diena / Baznīcu nakts;
  • 28. maijs – Vasarsvētki;
  • 23. jūlijs – kapu svētki Pleskodāles un Lāčupes kapos;
  • 28. jūlijs30. jūlijs – draudzes dienas Gančauskās;
  • 6. augusts – Brīvdabas dievkalpojums.
 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00.

  Ja sajūti aicinājumu kalpot baznīcas atvērtajās stundās (trīs stundas reizi mēnesī), tad esi mīļi aicināts pievienoties dežurantu grupai. Papildus informācija par kalpošanas iespējām pie dežurantu koordinatores Vizmas Kigitovičas, tālr. 26575256, e-pasts: vizma.kigitovica@gmail.com . Visu vārdā – pateicība tiem, kas dežurē!

 • Šobrīd aktuālās saimniecība lietas, kuras var atbalstīt veidojot mērķziedojumus:

  • Baznīcas logu nomaiņas projekts “Ielaid gaismu”;
  • Mērķziedojums apkures izmaksu segšanai – (draudze ik mēnesi veic kredīta apmaksu par granulas katlu baznīcas sakristejā un ir nepieciešams papildus iegādāties granulas apkures katlam).

  Veicot mērķziedojumu, ikviens var atbalstīt draudzei svarīgus projektus.

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Rīgas Mārtiņa draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds, dzimšanas datums.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

  Lūgsim kopā. Lūgsim viens par otru. Lūgšana ir kā draudzes asinsrite un spēka avots.

  Ceturtdienās, plkst 21:00, aicinām vienoties kopīgā vakara lūgšanā Mārtiņa draudzes Facebook lapas tiešraidēs.

  “Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā” [1Jņ 4:16]

  Paldies par jūsu ziedojumiem!

  Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!