Maijs Rīgas Mārtiņa draudzē

 • Atvērtās baznīcas stundas;
 • Baznīcu nakts;
 • Laulību sagatavošanas nodarbības;
 • Mazuļu skoliņa “Silīte”;
 • Notikumu grafiks.

Maija mēneša grafiks

Datums Laiks Notikums
06. mai.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Rogate – Sestā Lieldienu svētdiena.
06. mai.
Svētdiena
12:00 Ģimeņu dievkalpojums – dievkalpojums ģimenēm ar bērniem.
Esiet mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem! Piedalīsies mūsu svētdienas skolas bērni. Kopīga ģimeņu sadraudzība pēc dievkalpojuma. Kas vēlas, paņemiet cienastiņu kopīgam galdam.
NB! Svētdienas skolas nodarbība no rīta pirmā dievkalpojuma laikā nenotiek.
09. mai.
Trešdiena
18:00 Lūgšanu stunda baznīcā.
09. mai.
Trešdiena
19:00 Bībeles stunda baznīcā.
Lasām Pāvila vēstuli Efeziešiem.
10. mai.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums ar slavas dziesmām.
12. mai.
Sestdiena
08:00 Draudzes ekskursija. Dosimies Alūksnes virzienā. (Rauna / Gulbene / bānītis / Alūksne / Glika Bībeles muzejs). Dalības maksa: EUR 25, pieteikties pie sekretāres Daces (tālr. 28342287, e-pasts: info@martinadraudze.lv). Tikšanās plkst. 8:00 Draudzes namā, Mārtiņa ielā 3, Rīgā.
13. mai.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Exaudi – Septītā Lieldienu svētdiena. / Mātes diena. Dievkalpojumā piedalīsies Mārtiņa baznīcas un Krusta baznīcas kori.
Svētdienas skolā – Godly Play nodarbība.
16. mai.
Trešdiena
19:00 Vadītas lūgšanas vakars.
Tā būs lūgšana ar Svētajiem Rakstiem. Lūgšanas vadītājs piedāvā ierosmes un pamudinājumus, lai caur konkrēto Rakstu vietu tuvinātos Dievam. Lai tajā piedalītos, nav jābūt teoloģiskais izglītībai vai īpašām lūgšanu dāvanām, vien jāvēlas pabūt kopā ar Kungu. Šī vakara klusums var kļūt par satikšanās vietu, kur kopā ar citiem Dieva lūdzējiem, piedzīvojot Bībeles tekstu, sastapties ar Dievu pašu.
Lūgšanu vadīs mācītājs Ivars Jēkabsons.
17. mai.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
20. mai.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – VASARSVĒTKI – Svētā Gara svētki.
Svētdienas skolā – muzikālā un radošā nodarbība. Sadraudzība pēc dievkalpojuma baznīcā. Vēlams paņemt cienastu kopīgam galdam.
23. mai.
Trešdiena
18:00 Lūgšanu stunda baznīcā.
23. mai.
Trešdiena
19:00 Bībeles stunda baznīcā.
Lasām Pāvila vēstuli Efeziešiem.
24. mai.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
27. mai.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Trīsvienības svētki.
Svētdienas skolas noslēgumu svinēsim kopīgā dievkalpojumā ar svētdienas skolas bērniem un ģimenēm pilnā sastāvā. Svinības pēc dievkalpojuma draudzes mājā.
27. mai.
Svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Diakonijas diena – draudzes namā, Mārtiņa ielā 3.
Laipni aicinām apmeklēt:

 • sadraudzību visiem kopā;
 • drēbju istabu;
 • draudzes doktorātu – labdarības aptieku.
31. mai.
Ceturtdiena
18:00 TAIZE lūgšanu vakars.
01. jun.
Piektdiena
18:00-24:00 BAZNĪCU NAKTS. Pavadīsim vakaru ar Svēto Rakstu pārdomu brīžiem, lūgšanām, ekskursijām un mūziku. Plkst. 18:15 Mārtiņa draudzes un Krusta baznīcas koru koncerts. Plkst. 20:00 Ievas Akurāteres un Ilzes Gruntes koncerts. Vakara gaitā: Modris Baumanis (klasiskā ģitāra). Emanuels Fernandes (flauta), Liene Andreta Kalnciema (ērģeles), Aivars un Kristīne Smuidri naktī ar slavas dziesmām.
Aicinām pieteikties arī palīgus baznīcas nakts organizēšanā un nodrošināšanā.
03. jun.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.

Draudzes aktualitātes

 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Mācītājs Aivars ar sievu Kristīni aicina uz laulību sagatavošanas nodarbībām otrdienās 8., 22., 29. maijā plkst. 19:00 draudzes namā Mārtiņa ielā 3.

  Mīlestība un attiecības ir Dieva dāvana. Mums visiem ir jāmācās par šo dāvanu rūpēties. Ir daudz lietu, kuras vērts pārrunāt, gatavojoties laulībām. Īpaši aicināti visi tie pāri, kuri laulāsies tuvākajā laikā.

 • Aicinām PALĪGUS BAZNĪCU NAKTĪ 1. jūnijā
  Pavadīsim vakaru ekskursijās un mūzikā. Aicinām pieteikties palīgus baznīcas nakts organizēšanā un nodrošināšanā. Pieteikties pie mācītāja Aivara.

 • Aicinājums pieteikties kalpot atvērtajās baznīcas stundās.

  Jau vairākus gadus mums ir atvērtās baznīcas stundas darba dienās no plkst. 16:00 līdz 19:00. Visu vārdā – pateicība tiem, kas dežūrē!

  Aicinām kalpošanā cilvēkus, kas varētu atrast šīs trīs stundas, reizi mēnesī, kalpošanā baznīcā. Informācija par kalpošanas iespējām pie dežurantu koordinatores Vizmas Kigitovičas, tālr. 26575256, e-pasts: vizma.kigitovica@gmail.com.

 • Šovasar arī plānojam draudzes nometni no 27.07.29.07. brīnišķīgā vietā pie Gaujas “Gančauskās”.

 • Diakonijas drēbju istabas darba laiks otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Mārtiņa draudzes kora mēģinājumi notiek draudzes namā, Mārtiņa ielā 3, lielajā zālē: otrdienās no 18:30 – 20:00 un svētdienās no 12:30 – 14:00. Diriģente Laima Vikmane: tālr. 26345526, e-pasts: vikmane.laima@gmail.com.

 • Aicinām tos draudzes locekļus, kuriem ir bērni, mazbērni vai krustbērni, savus mazos, mīļos vest uz Mārtiņa draudzes svētdienas skolu!

  Svētdienas skolas nodarbības notiek svētdienās, dievkalpojuma laikā, draudzes namā, Mārtiņa ielā 3, otrajā stāvā. Pirms nodarbībām draudzes namā, bērni ar skolotājām satiekas baznīcā. Pēc grēksūdzes, mācītāja nelielas uzrunas un svētības vārdiem, bērni ar skolotājām dodas uz svētdienas skolas nodarbībām. Vecāki pēc dievkalpojuma nāk pakaļ bērniem uz draudzes namu.

  • Pirmajā mēneša svētdienā – ģimeņu dievkalpojums;
  • Otrajā un ceturtajā mēneša svētdienā – Godly Play nodarbība;
  • Trešajā mēneša svētdienā – radošā un mūzikas nodarbība.

   

 • Aicinām uz Mārtiņa draudzes mazuļu skoliņu “Silīte”.

  Mazuļu skoliņa “Silīte” – skoliņā uz nodarbībām aicinām vecākus ar bērniem vecumā no rāpotājiem līdz čāpotājiem. Šīs nodarbības ir laiks, kad vecāks var būt kopā ar savu bērniņu, sniegt tam nedalītu uzmanību, kopīgi darbojoties, un uz pusotru stundu aizmirst ierastās ikdienas rūpes. Nodarbībās mierīgā gaisotnē sadraudzēsimies, radoši darbosimies, veicināsim bērniem pacietības un uzmanības iemaņas, runas un valodas attīstību, darbosimies ar dažādiem materiāliem un arī aktīvi izkustēsimies.

  Nodarbības notiek otrdienās no plkst. 10:00 līdz 11:30, Mārtiņa ielā 3, draudzes namā. Dalības maksa – ziedojums. Informācija un pieteikšanās nodarbībām: e-pasts: info@martinadraudze.lv, tālr. 28342287 (Dace).

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidtras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

Paldies par jūsu ziedojumiem!

Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!