Maijs Rīgas Mārtiņa draudzē

 • Mācītājs atvaļinājumā;
 • Mārtiņa draudzes koris;
 • Baznīcu nakts;
 • Atvērtās baznīcas stundas;
 • Ziedojumi;
 • Notikumu grafiks.

Maija mēneša grafiks

Datums Laiks Notikums
19. mai.
Ceturtdiena
18:00 Dievkalpojums ar slavas dziesmām.
Slavēs Aivars un Kristīne.
19. mai.
Ceturtdiena
19:15 Bībeles stunda sakristejā ar iespēju pieslēgties arī ZOOM platformā.
22. mai.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Rogate – Sestā Lieldienu svētdiena.
26. mai.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
26. mai.
Ceturtdiena
19:15 Bībeles stunda, SEZONAS NOSLĒGUMS.
Baznīcas sakristejā ar iespēju pieslēgties arī ZOOM platformā.
28. mai.
Sestdiena
10:00 – 22:00 ATVĒRTO BAZNĪCU DIENA UN BAZNĪCU NAKTS
Lūgšanas, dziesmas un mūzika visas dienas garumā.
Piedalīsies draudzes koris, draudzes mūziķi un viesi.
29. mai.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Exaudi – Septītā Lieldienu svētdiena.
29. mai.
Svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Diakonijas diena – draudzes namā, Mārtiņa ielā 3.
Laipni aicinām apmeklēt:

 • sadraudzību visiem kopā;
 • drēbju istabu;
 • draudzes doktorātu – labdarības aptieku.

NB! Tiem, kam nepieciešams noteikt holesterīna vai cukura līmeni, nāk plkst. 9:00 uz doktorātu.

02. jun.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
05. jun.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Svētā Gara svētki – Vasarsvētki.
Iesvētību dievkalpojums.

Draudzes aktualitātes

 • Mācītājs Aivars Smuidris būs atvaļinājumā no 27. jūnija līdz 17. jūlijam. Lūgums ieplānot apmeklējumu pie mācītāja savlaicīgi.

 • Nāc dziedāt Mārtiņa draudzes korī!

  Mārtiņa draudzes kora mēģinājumi notiek draudzes namā Mārtiņa ielā 3 lielajā zālē: otrdienās no plkst. 18:30 līdz 20:00 un svētdienās no plkst. 12:00 līdz 13:30. Diriģente Alma Kalniņa: tālr. 26433211, e-pasts: almakalnina@gmail.com .

 • Aicinājums pieteikties KALPOT ATVĒRTAJĀS BAZNĪCAS STUNDĀS.

  Jau vairākus gadus mums ir atvērtās baznīcas stundas darba dienās no plkst. 16:0019:00. Visu vārdā – pateicība tiem, kas dežurē! Aicinām kalpošanā cilvēkus, kas varētu atrast šīs trīs stundas reizi mēnesī kalpošanā baznīcā. Informācija par kalpošanas iespējām pie dežurantu koordinatores Vizmas Kigitovičas, tālr. 26575256, e-pasts: vizma.kigitovica@gmail.com .

 • DATUMI, ko jau laicīgi vērts atzīmēt savos kalendāros:

  • 24.07. – Kapu svētki: plkst. 13:00 Pleskodāles kapos un plkst. 15:00 Lāčupes kapos;
  • 28.05. – 31.07 – ikgadējās DRAUDZES DIENAS “Gančauskās” – nāciet ar idejām!, aicinām pieteikties organizatoru komandā (koordinatorus, fotografētāju, nesējus – uzstādītājus tehnikai u.c. palīgus);
  • 27.08 – brīvdabas dievkalpojums.
 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Saimnieciskās lietas:

  • Paldies par veiktajiem ziedojumiem apkures izdevumu segšanai!
  • Divu baznīcas logu iekšējo vitrāžu restaurācija ir pabeigta.
  • Turpinās baznīcas logu atjaunošanas fasādēs apliecinājuma kartes izstrāde.
  • Turpinām vākt ziedojumus baznīcas logu nomaiņas projektam “Ielaid gaismu”.
  • Pakāpeniski veiksim baznīcas žoga – mūra stabu remontu.

  Veicot mērķziedojumu, ikviens var atbalstīt draudzei svarīgus projektus!

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds, dzimšanas datums.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

  Lūgsim kopā. Lūgsim viens par otru. Lūgšana ir kā draudzes asinsrite un spēka avots.

  “Ja kādam ir spējas kalpot, lai kalpo ar spēku, ko piešķīris Dievs.” [1Pēt4:11a]

  Paldies par jūsu ziedojumiem!

  Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!