Maijs Rīgas Mārtiņa draudzē

 • Mācītāja atvaļinājums;
 • Noderīgi datumi;
 • Draudzes bibliotēka;
 • Svētdienas skola;
 • Notikumu grafiks.

Maija mēneša grafiks

Datums Laiks Notikums
05. mai.
svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Misericordia Domini – Trešā Lieldienu svētdiena.
05. mai.
svētdiena
12:00 Ģimeņu dievkalpojums – dievkalpojums ģimenēm ar bērniem.
Esiet mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem! Piedalīsies mūsu svētdienas skolas bērni.
NB! Svētdienas skolas nodarbība no rīta pirmā dievkalpojuma laikā nenotiek.
09. mai.
ceturtdiena
18:00 Dievkalpojums ar slavas dziesmām.
Slavēs Aivars un Kristīne.
09. mai.
ceturtdiena
19:00 Lūgšanu stunda.
Vespere.
12. mai.
svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Jubilate – Ceturtā Lieldienu svētdiena.
Dievkalpojumā kalpos mācītājs dr. Uldis Jumejs.
Svētdienas skolā – Godly Play nodarbība.
16. mai.
ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
16. mai.
ceturtdiena
19:00 Bībeles stunda.
17. mai.
piektdiena
18:30 Jauniešu tikšanās draudzes mājā, Mārtiņa ielā 3.
18. mai.
sestdiena
15:00 Mārtiņa draudzes kora 70. jubilejas koncerts.
19. mai.
svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Cantate – Piektā Lieldienu svētdiena.
Svētdienas skolā – muzikālā un radošā nodarbība.
19. mai.
svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Sadraudzība ar ‘galda runu’. “Par grēksūdzes noturēšanas kārtību”.
23. mai.
ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
23. mai.
ceturtdiena
19:00 Lūgšanu stunda.
Vespere.
26. mai.
svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Rogate – Sestā Lieldienu svētdiena.
Svētdienas skolas noslēgums – svinēsim to kopīgā dievkalpojumā ar svētdienas skolas bērniem un ģimenēm pilnā sastāvā.
26. mai.
svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Diakonijas diena – draudzes namā, Mārtiņa ielā 3. Laipni aicinām apmeklēt:

 • sadraudzību visiem kopā;
 • drēbju istabu;
 • draudzes doktorātu – labdarības aptieku.

NB! Tiem, kam nepieciešams noteikt holesterīna vai cukura līmeni, nāk plkst. 9:00 uz doktorātu.

30. mai.
ceturtdiena
18:00 Taize lūgšanu vakars.
01. jun.
sestdiena
Draudzes pavasara ekskursija.
Dalības maksa EUR 25. Pieteikties pie sekretāres Daces klātienē, e-pastā: info@martinadraudze.lv, tālr. 26328101.
02. jun.
svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Exaudi – Septītā Lieldienu svētdiena.
06. jun.
ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
06. jun.
ceturtdiena
19:00 Lūgšanu stunda.
Vespere.
07. jun.
piektdiena
18:00-24.00 BAZNĪCU NAKTS.
Aicinām pieteikties palīgus Baznīcu nakts organizēšanā un nodrošināšanā. Pieteikties pie mācītāja Aivara.
09. jun.
svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Svētā Gara svētki – Vasarsvētki. Iesvētību dievkalpojums.
Pēc Dievkalpojuma liturģijas noslēgumā turpināsim svinēt svētkus ar slavas dziesmām.

Draudzes aktualitātes

 • Mācītājs Aivars Smuidris būs atvaļinājumā no 19. jūnija līdz 24. jūnijam, kā arī no 1. jūlija līdz 13. jūlijam. Lūgums ieplānot apmeklējumu pie mācītāja savlaicīgi.

 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Draudzes BIBLIOTĒKA ir sakārtota un atvērta. Bibliotēka atvērta otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00 un “diakonijas” svētdienās. Bibliotēkas vadītājas Agrita un Anita aicina uz lasītāju klubiņu otrdienās, kad notiks skaļā lasīšana un sarunas no plkst. 17:30 līdz 18:30.

 • Diakonijas drēbju istabas darba laiks otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Datumi, ko jau laicīgi vērts atzīmēt savos kalendāros:

  • 21.07. – 26.07. kristīgā nometne bērniem “Gančauskās”;
  • 26.07. – 28.07. – jau ceturto gadu notiks DRAUDZES DIENAS “Gančauskās” – aicinām pieteikties organizatoru komandā (koordinatorus, fotografētāju, nesējus-uzstādītājus tehnikai u.c. palīgus);
  • 04.08. – brīvdabas dievkalpojums.
 • Mārtiņa draudzes svētdienas skola darbojas svētdienās, dievkalpojuma laikā, draudzes namā, Mārtiņa ielā 3, otrajā stāvā. Pirms nodarbībām draudzes namā, bērni ar skolotājām satiekas baznīcā. Pēc grēksūdzes, mācītāja nelielas uzrunas un svētības vārdiem, bērni ar skolotājām dodas uz svētdienas skolas nodarbībām. Vecāki pēc dievkalpojuma nāk pakaļ bērniem uz draudzes namu.

  • Pirmajā mēneša svētdienā – ģimeņu dievkalpojums;
  • Otrajā un ceturtajā mēneša svētdienā – Godly Play nodarbība;
  • Trešajā mēneša svētdienā – radošā un mūzikas nodarbība.
 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds, dzimšanas datums.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

  Lūgsim kopā. Lūgsim viens par otru. Lūgšana ir kā draudzes asinsrite un spēka avots.

  “Tādēļ mēs nezaudējam cerību; kaut arī ārējais cilvēks mūsos iznīkst, iekšējais – atjaunojas no dienas dienā.” [2Kor 4:16]

Paldies par jūsu ziedojumiem!

Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!