Mācītāja M. Kalēja sprediķis Mārtiņa draudzē 2016. gada 4. septembrī