Lūgšanu un Bībeles stunda 7. oktobrī

oktobris- 7.Šo trešdien, 7. oktobrī, Mārtiņa Baznīcā – Lūgšanu un Bībeles stunda.

Plkst. 18.00 – Lūgšanu stunda
Plkst. 19.00 – Bībeles stunda

Visi mīļi jo mīļi gaidīti Mārtiņa Baznīcā!

Uz drīzu tikšanos!

oktobris- 7.