Lūgšanu un Bībeles stunda 16. decembrī

decembris-16.

Trešdien, 16. decembrī, Mārtiņa Baznīcā – Lūgšanu un Bībeles stunda.

Plkst. 18.00 – Lūgšanu stunda
Plkst. 19.00 – Bībeles stunda

Visi mīļi jo mīļi gaidīti Mārtiņa Baznīcā!

Uz drīzu tikšanos!

decembris-16.