Lieldienu dievkalpojumi

29. martā, plkst. 18:00 – Vakara Vespere.
30. un 31. martā plkst. 18:00 – Vārda dievkalpojums.
1. aprīlī plkst. 18:00 – Zaļās ceturtdienas dievkalpojums.
2. aprīlī plkst. 15:00 – Lielās Piektdienas dievkalpojums.
4. aprīlī plkst. 10:00 – Lieldienu dievkalpojums.
5. aprīlī plkst. 11:00 – Otro Lieldienu dievkalpojums.


Lieldienu dievkalpojumi

Klusās nedēļas pirmdienā – 29. martā, plkst 18:00 notiks Vakara Vesperes tiešraide draudzes Facebook sadaļā.

Klusās nedēļas otrdienā un trešdienā – 30. un 31. martā, plkst. 18:00 notiks Vārda dievkalpojuma tiešraide Facebook.

Zaļās ceturtdienas dievkalpojums baznīcā – 1. aprīlī plkst. 18:00, ar tiešraidi draudzes Facebook sadaļā.

Lielās Piektdienas dievkalpojums baznīcā – 2. aprīlī plkst. 15:00, Pasha – mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus Ciešanu dievkalpojumu noturēsim pēc īpašas Lielās Piektdienas kārtības, un ar mūsu draudzei tradicionālo mirušo pieminēšanu draudzes lūgšanā. Nodrošināsim tiešraidi draudzes Facebook sadaļā.

Lieldienu dievkalpojums baznīcā – 4. aprīlī, plkst. 10:00, ar tiešraidi draudzes facebook sadaļā.

Otro Lieldienu dievkalpojums baznīcā – 5. aprīlī, plkst. 11:00.