Kristus ir augšāmcēlies

Priecīgas Lieldienas!
Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojumu Rīgas Mārtiņa baznīcā 2020. gada Lieldienās skatieties draudzes youtube.com kanālā.
https://youtu.be/4knygKhRiR0

Kristus ir augšāmcēlies!

“Un steidzieties un sakiet viņa mācekļiem, ka viņš ir augšāmcēlies no mirušajiem.” [Mt 28:7]

Priecīgas Lieldienas!

Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojumu Rīgas Mārtiņa baznīcā 2020. gada Lieldienās skatieties draudzes youtube.com kanālā.

Paldies par svētku dievkalpojumu Pēterim Rozītim, Andrejam Irbem, Laimonim Ozoliņam un Lienei Andretai Kalnciemai!

Paldies avīzes veidotājiem Ievai Ernštreitei, Viesturam Šķilam un rakstu autoriem!

Otro Lieldienu dievkalpojums šogad nenotiks.

Mācītājs ir pieejams grēksūdzei un Svētā Vakarēdiena saņemšanai iepriekš piesakoties, pēc dievkalpojumiem vai pēc vienošanās ar mācītāju. Tel.: 26522538

Mieru vēlot,
Jūsu Rīgas Mārtiņa draudze