Klusā nedēļa un Lieldienas

Notikumu plāns Rīgas Mārtiņa draudzē klusajā nedēļā un Lieldienās no 10. aprīļa līdz 18. aprīlim.


Klusā nedēļa un Lieldienas

 • Svētdien, 10. aprīlī plkst. 10:00
  Palmarum (Pūpolu svētdiena) dievkalpojums

 • Pirmdien, 11. aprīlī plkst. 18:30
  Krusta ceļš un Krusta godināšanas svētbrīdis baznīcā

 • Otrdien, 12. aprīlī plkst. 18:30
  Filmu vakars draudzes namā, Mārtiņa ielā 3

 • Trešdien, 13. aprīlī plkst. 18:30
  Vespere – svētbrīdis gregorisko dziedājumu noskaņā, piedalās Mārtiņa draudzes koris

 • Ceturtdien, 14. aprīlī plkst. 18:00
  Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums

 • Piektdien, 15. aprīlī plkst. 15:00
  Lielās Piektdienas dievkalpojums, piedalās Mārtiņa draudzes koris

 • Sestdien, 16. aprīlī plkst. 22:30
  Lieldienu nakts dievkalpojums – nakts Vigīlija

 • Svētdien, 17. aprīlī plkst. 10:00
  Lieldienas – Kristus Augšāmcelšanās svētki

 • Pirmdien, 18. aprīlī plkst. 11:00
  Otro Lieldienu dievkalpojums