Janvāris Rīgas Mārtiņa draudzē

 • Pārcelta kanceleja un mācītāju pieņemšanas;
 • Mārtiņa draudzes koris;
 • Saimnieciskie ziņojumi;
 • Atvērtās baznīcas stundas;
 • Notikumu grafiks.

Janvāra mēneša grafiks

Datums Laiks Notikums
08. janv.
Svētdiena
10:00 ZVAIGZNES dienas dievkalpojums.
Piedalās draudzes koris Almas Kalniņas vadībā.
08. janv.
Svētdiena
pēc diev- kalpo- juma Draudzes “EGLĪTE” baznīcā.
Īpašais viesis Matīss Čudars, viens no daudzpusīgākajiem un aktīvi koncertējošajiem latviešu ģitāristiem.
12. janv.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums ar SLAVAS dziesmām.
12. janv.
Ceturtdiena
19:15 Bībeles stunda baznīcas sakristejā ar iespēju pieslēgties arī ZOOM platformā.
Lasām 2.Tes 1
15. janv.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Otrā svētdiena pēc Zvaigznes dienas.
15. janv.
Svētdiena
12:00 Ģimeņu dievkalpojums – dievkalpojums ģimenēm ar bērniem.
Esiet mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem!
19. janv.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
19. janv.
Ceturtdiena
19:15 Lūgšanu stunda baznīcā.
Šajā laikā iespējams saņemt eļļas svaidīšanu slimību gadījumā.
22. janv.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Trešā svētdiena pēc Zvaigznes dienas.
Svētdienas skolas nodarbība baznīcas sakristejā.
26. janv.
Ceturtdiena
18:00 TAIZE lūgšanu vakars.
26. janv.
Ceturtdiena
19:15 Bībeles stunda baznīcas sakristejā ar iespēju pieslēgties arī ZOOM platformā.
Lasām 2.Tes 2
29. janv.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Ceturtā svētdiena pēc Zvaigznes dienas.
Svētdienas skolas nodarbība baznīcas sakristejā.
29. janv.
Svētdiena
pēc diev- kalpo- juma Sadraudzība baznīcas sakristejā.
02. feb.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
S. Simeona diena/Sveču diena.
02. feb.
Ceturtdiena
19:15 Lūgšanu stunda baznīcā.
Šajā laikā iespējams saņemt eļļas svaidīšanu slimību gadījumā.
05. feb.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Septuagesima – trešā svētdiena pirms Gavēņa laika.
Svētdienas skolas nodarbība baznīcas sakristejā.
08. feb.
Trešdiena
19:00-21.00 Pirmā nodarbība MĀRTIŅSKOLĀ!
Atsākam garīgās izziņas, Dieva iepazīšanas un Kristību-Iesvētību sagatavošanas nodarbības.
Pieteikties: ej.uz/pieteikums-martinskola un vairāk informācijas martinadraudze.lv .
09. feb.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums ar SLAVAS dziesmām.
09. feb.
Ceturtdiena
19:15 Bībeles stunda baznīcas sakristejā ar iespēju pieslēgties arī ZOOM platformā.
Lasām 2.Tes 3
12. feb.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Sexagesima – otrā svētdiena pirms Gavēņa laika.
12. feb.
Svētdiena
12:00 Ģimeņu dievkalpojums – dievkalpojums ģimenēm ar bērniem
Esiet mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem!
16. feb.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
16. feb.
Ceturtdiena
19:15 Lūgšanu stunda baznīcā.
Šajā laikā iespējams saņemt eļļas svaidīšanu slimību gadījumā.

Draudzes aktualitātes

 • No 2022. gada 22. novembra līdz 2023. gada pavasarim (apkures sezonas beigām) draudzes kanceleja ir pārcelta uz baznīcas sakristeju un mācītāju pieņemšanas notiek baznīcā. Ieeja no sakristejas puses.

 • Aicinām uz MĀRTIŅSKOLU – tā ir sagatavošanās kristībām un iesvētībām, kā arī garīgas izziņas un Dieva iepazīšanas skola.
  Nākamais mācību kurss sāksies trešdien, 8. februārī. Kristības nekristītajiem notiks dievkalpojumā Lieldienu naktī, 8.aprīlī. Iesvētības Vasarsvētku dievkalpojumā 28.maijā.
  Pieteikties: ej.uz/pieteikums-martinskola un vairāk informācijas martinadraudze.lv .

 • Nāc dziedāt Mārtiņa draudzes korī!

  Mārtiņa draudzes kora mēģinājumi notiek baznīcā, Slokas ielā 34: trešdienās no plkst. 18:30 līdz 20:00 un svētdienās no plkst. 12:30 līdz 14:00. Diriģente Alma Kalniņa: tālr. 26433211, e-pasts: almakalnina@gmail.comEsiet mīļi gaidīti!

 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00.

  Ja sajūti aicinājumu kalpot baznīcas atvērtajās stundās (trīs stundas reizi mēnesī), tad esi mīļi aicināts pievienoties dežurantu grupai. Papildus informācija par kalpošanas iespējām pie dežurantu koordinatores Vizmas Kigitovičas, tālr. 26575256, e-pasts: vizma.kigitovica@gmail.com . Visu vārdā – pateicība tiem, kas dežurē!

 • Saimnieciskās lietas – Paldies par veiktajiem ziedojumiem!!!

  • Turpinās baznīcas logu iekšējo vitrāžu un logu rāmju restaurācija.
  • Veikta divu ārējo biforo logu nomaiņa.
  • Turpinām vākt ziedojumus baznīcas logu nomaiņas projektam “Ielaid gaismu”.
  • Baznīcas sakristejā uzstādīts jaunais granulu apkures katls.

  Veicot mērķziedojumu, ikviens var atbalstīt draudzei svarīgus projektus.

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Rīgas Mārtiņa draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds, dzimšanas datums.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

  Lūgsim kopā. Lūgsim viens par otru. Lūgšana ir kā draudzes asinsrite un spēka avots.

  “Žēlastība un miers jums no Tā, kas ir, kas bija un kas nāk.” [Atkl. 1:4a]

  Paldies par jūsu ziedojumiem!

  Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!