Janvāris Rīgas Mārtiņa draudzē

 • Baznīcas gadagrāmata;
 • Mārtiņskola;
 • Svētdienas skola;
 • Kalpošana;
 • Saimnieciskās darbības mērķi;
 • Notikumu grafiks.

Janvāra mēneša grafiks

Datums Laiks Notikums
05. janv.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – otrā svētdiena pēc Ziemsvētkiem / Zvaigznes diena – Epifānija.
Svētdienas skolā – Piedalāmies dievkalpojumā baznīcā.
05. janv.
Svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Draudzes “EGLĪTE” draudzes namā.
09. janv.
Ceturtdiena
18:00 Dievkalpojums ar slavas dziesmām.
Slavēs Aivars un Kristīne.
12. janv.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – svētdiena pēc Zvaigznes dienas.
Svētdienas skolā – Godly Play – Pāvila ceļojums. Dieva pieskāriens izmaina cilvēku, ko tas dara pēc tam.
16. janv.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
16. janv.
Ceturtdiena
19:00 Lūgšanu stunda.
Vespere.
19. janv.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – otrā svētdiena pēc Zvaigznes dienas.
Svētdienas skolā – Dziesmu un radošu aktivitāšu diena.
23. janv.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
23. janv.
Ceturtdiena
19:00 Lūgšanu stunda.
Vespere.
26. janv.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – trešā svētdiena pēc Zvaigznes dienas.
Svētdienas skolā – Godly Play – Trīsvienība. Dieva trīs veidi, to skaidrojums. Dieva trīs veidu skaidrojums.
26. janv.
Svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Diakonijas diena – draudzes namā, Mārtiņa ielā 3. Laipni aicinām apmeklēt:

 • sadraudzību visiem kopā;
 • drēbju istabu;
 • draudzes doktorātu – labdarības aptieku.

NB! Tiem, kam nepieciešams noteikt holesterīna vai cukura līmeni, nāk plkst. 9:00 uz doktorātu.

30. janv.
Ceturtdiena
18:00 Taize lūgšanu vakars.
30. janv.
Ceturtdiena
19:00 Sadraudzība baznīcas sakristejā ar ‘galda runu’ – “Par dzīves ilgumu”
02. feb.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – ceturtā svētdiena pēc Zvaigznes dienas.
02. feb.
Svētdiena
12:00 Ģimeņu dievkalpojums – dievkalpojums ģimenēm ar bērniem.
Esiet mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem! Piedalīsies mūsu svētdienas skolas bērni.
NB! Svētdienas skolas nodarbība no rīta pirmā dievkalpojuma laikā nenotiek.
05. feb.
Trešdiena
19:00 – 21:00 Pirmā nodarbība MĀRTIŅSKOLĀ!
Atsākam garīgās izziņas, Dieva iepazīšanas un Kristību-Iesvētību sagatavošanas nodarbības. Pirmā nodarbība baznīcā Slokas ielā 34.
(tālāk tekstā vēl informācija)
Pieteikties: martinskola@martinadraudze.lv un vairāk informācijas martinadraudze.lv.
06. feb.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
06. feb.
Ceturtdiena
19:00 Lūgšanu stunda.
Vespere.

Draudzes aktualitātes

 • Vēl ir iespējams iegādāties Baznīcas gadagrāmatu 2020. gadam baznīcā vai kancelejā.

 • Nākamais Mārtiņskolas mācību kurss sāksies 2020. gada 5. februārī.

  Tā ir sagatavošanās Kristībām un Iesvētībām, kā arī garīgas izziņas un Dieva iepazīšanas skola. Aicinām ikvienu, kas ir domājis par dziļākām un tuvākām attiecībām ar Dievu. Pirmā nodarbība notiks baznīcā plkst. 19:00, pārējās – draudzes namā (Mārtiņa ielā 3). Kristības nekristītajiem notiks dievkalpojumā Lieldienu naktī, 11. aprīlī. Iesvētības – Vasarsvētku dievkalpojumā 31. maijā. Informācija un pieteikšanās: martinskola@martinadraudze.lv

 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Diakonijas drēbju istabas darba laiks otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Draudzes BIBLIOTĒKA ir sakārtota un atvērta. Bibliotēka atvērta otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Mārtiņa draudzes svētdienas skola darbojas svētdienās, dievkalpojuma laikā, draudzes namā, Mārtiņa ielā 3, otrajā stāvā. Pirms nodarbībām draudzes namā, bērni ar skolotājām satiekas baznīcā.

  • Pirmajā mēneša svētdienā – ģimeņu dievkalpojums;
  • Otrajā un ceturtajā mēneša svētdienā – Godly Play nodarbība;
  • Trešajā mēneša svētdienā – radošā un mūzikas nodarbība.

  * Šī kārtība var mainīties atkarībā no draudzes, baznīcas un valsts svētkiem.

 • KALPOŠANA – aicinām palīgus ikvienā kalpotāju grupā.
  Aicinām pavārus un palīgus zupas vārīšanā, kas varētu gatavot cienastu kādā no DIAKONIJAS dienām –  mēneša pēdējās svētdienās. Šobrīd palīgi vajadzīgi februāra, aprīļa un maija diakonijas dienām.

 • Mūsu nākamais lielais saimnieciskās darbības mērķis ir 20 baznīcas pirmā stāva logu atjaunošana!
  Logu maiņu plānots realizēt pakāpeniski – pa vienam biforam logam. Viena loga aptuvenās izmaksas ir 2200 EUR. Aicinām ziedot šim mērķim uz mūsu nodibinājuma “Āgenskalna kopienas atbalsta fonds” bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Āgenskalna kopienas atbalsta fonds,
  Reģ. nr. 40008193300,
  Swedbank AS: LV69HABA0551038274975
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: ziedojums sabiedriskā labuma darbībai – Mārtiņa baznīcas uzturēšanai.

  Kā arī ir iespēja veikt skaidras naudas ziedojumu draudzes kancelejā.

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds, dzimšanas datums.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

  Lūgsim kopā. Lūgsim viens par otru. Lūgšana ir kā draudzes asinsrite un spēka avots.

  “Tumsa pāriet, un patiesā gaisma jau spīd.” [1Jņ 2:86]

Paldies par jūsu ziedojumiem!

Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!