Janvāris Rīgas Mārtiņa draudzē

 • Mārtiņskola;
 • Draudzes bibliotēka;
 • Svētdienas skola;
 • Saimnieciskās darbības mērķi;
 • Notikumu grafiks.

Janvāra mēneša grafiks

Datums Laiks Notikums
06. janv.
svētdiena
10:00 Dievkalpojums veltīts Zvaigznes dienai.
Mūsu Kunga Epifānija.
06. janv.
svētdiena
12:00 Draudzes “EGLĪTE” draudzes namā.
10. janv.
ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
10. janv.
ceturtdiena
19:00 Lūgšanu stunda.
Vespere
13. janv.
svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – svētdiena pēc Zvaigznes dienas.
Svētdienas skolā – Godly Play nodarbība
17. janv.
ceturtdiena
18:00 Dievkalpojums ar slavas dziesmām.
Slavēs Aivars un Kristīne.
17. janv.
ceturtdiena
19:00 Bībeles stunda.
Sākam lasīt Pāvila vēstuli Kolosiešiem.
20. janv.
svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – otrā svētdiena pēc Zvaigznes dienas.
Svētdienas skolā – muzikālā un radošā nodarbība.
24. janv.
ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
24. janv.
ceturtdiena
19:00 Lūgšanu stunda.
Vespere
27. janv.
svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – trešā svētdiena pēc Zvaigznes dienas.
Svētdienas skolā – Godly Play nodarbība.
27. janv.
svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Diakonijas diena – draudzes namā, Mārtiņa ielā 3. Laipni aicinām apmeklēt:

 • sadraudzību visiem kopā;
 • drēbju istabu;
 • draudzes doktorātu – labdarības aptieku.

NB! Tiem, kam nepieciešams noteikt holesterīna vai cukura līmeni, nāk plkst. 9:00 uz doktorātu.

31. janv.
ceturtdiena
18:00 Taize lūgšanu vakars.
03. feb.
svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – ceturtā svētdiena pēc Zvaigznes dienas.
03. feb.
svētdiena
12:00 Ģimeņu dievkalpojums – dievkalpojums ģimenēm ar bērniem.
Esiet mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem! Piedalīsies mūsu svētdienas skolas bērni. Kopīga ģimeņu sadraudzība pēc dievkalpojuma. Kas vēlas, paņemiet arī kaut ko kopīgam galdam.
NB! Svētdienas skolas nodarbība no rīta pirmā dievkalpojuma laikā nenotiek.

Draudzes aktualitātes

 • Aicinām uz MĀRTIŅSKOLU tā ir sagatavošanās kristībām un iesvētībām, kā arī garīgas izziņas un Dieva iepazīšanas skola. Nākamais mācību kurss sāksies trešdien, 13. februārī. Pirmā nodarbība notiks baznīcā plkst. 19:00, pārējās – draudzes namā (Mārtiņa ielā 3). Kristības nekristītajiem notiks dievkalpojumā Lieldienu naktī, 20. aprīlī. Iesvētības Vasarsvētku dievkalpojumā 9. jūnijā.

 • Draudzes BIBLIOTĒKA ir sakārtota un atvērta. Bibliotēka atvērta otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00 un “diakonijas” svētdienās. Bibliotēkas vadītājas Agrita un Anita aicina uz lasītāju klubiņu otrdienās, kad notiks skaļā lasīšana un sarunas no plkst. 17:30 līdz 18:30.

 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Diakonijas drēbju istabas darba laiks otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Mārtiņa draudzes svētdienas skola darbojas svētdienās, dievkalpojuma laikā, draudzes namā, Mārtiņa ielā 3, otrajā stāvā. Pirms nodarbībām draudzes namā, bērni ar skolotājām satiekas baznīcā. Pēc grēksūdzes, mācītāja nelielas uzrunas un svētības vārdiem, bērni ar skolotājām dodas uz svētdienas skolas nodarbībām. Vecāki pēc dievkalpojuma nāk pakaļ bērniem uz draudzes namu.

  • Pirmajā mēneša svētdienā – ģimeņu dievkalpojums;
  • Otrajā un ceturtajā mēneša svētdienā – Godly Play nodarbība;
  • Trešajā mēneša svētdienā – radošā un mūzikas nodarbība.

   

 • Mūsu nākamais lielais saimnieciskās darbības mērķis ir liepu vainagošana!
  Lai baznīcas, kā kultūras pieminekļa, parks būtu sakopts. Šobrīd nepieciešams līdz martam sakrāt 5000 EUR. Aicinām ziedot šim mērķim uz mūsu nodibinājuma “Āgenskalna kopienas atbalsta fonds” bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Āgenskalna kopienas atbalsta fonds,
  Reģ. nr. 40008193300,
  Swedbank AS: LV69HABA0551038274975
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: ziedojums sabiedriskā labuma darbībai – Mārtiņa baznīcas uzturēšanai.

  NB! Kopš 2014. gada marta Mārtiņa draudzes nodibinājumam “Āgenskalna kopienas atbalsta fonds” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas dod iespējas ziedotājiem saņemt likumā noteiktās nodokļu atlaides.

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds, dzimšanas datums.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

  Lūgsim kopā. Lūgsim viens par otru. Lūgšana ir kā draudzes asinsrite un spēka avots.

  Kristus saka: “ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūgs, tad mans debesu Tēvs viņiem to piešķirs. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū.” [Mt 18:19-20]

Paldies par jūsu ziedojumiem!

Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!