Janvāris Rīgas Mārtiņa draudzē

 • Mārtiņskola;
 • Mārtiņa draudzes koris;
 • Svētdienas skola;
 • Mazuļu skoliņa “Silīte”;
 • Ziedojumi draudzei;
 • Notikumu grafiks.

Janvāris mēneša grafiks

Datums Laiks Notikums
07. janv.
Svētdiena
10:00 Dievkalpojums veltīts Zvaigznes dienai.
Mūsu Kunga Epifānija. Viesis – ģitārists Matīss Čudars.
07. janv.
Svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Draudzes “eglīte”draudzes namā.
10. janv.
Trešdiena
18:00 Lūgšanu stunda baznīcā.
10. janv.
Trešdiena
19:00 Bībeles stunda baznīcā.
Lasām 2. Korintiešu vēstuli.
11. janv.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
Kristību-iesvētes mācību kursa sākums.
14. janv.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums.
Svētdienas skolā – Godly Play nodarbība.
18. janv.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums ar slavas dziesmām.
21. janv.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums.
Svētdienas skolā – muzikālā un radošā nodarbība.
24. janv.
Trešdiena
18:00 Lūgšanu stunda baznīcā.
24. janv.
Trešdiena
19:00 Bībeles stunda baznīcā.
Lasām 2. Korintiešu vēstuli.
25. janv.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara TAIZE lūgšana.
28. janv.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums.
Svētdienas skolā – Godly Play nodarbība.
28. janv.
Svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Diakonijas diena – draudzes namā.
Laipni aicinām apmeklēt:

 • sadraudzību visiem kopā;
 • drēbju istabu;
 • draudzes doktorātu – labdarības aptieku.
01. feb.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
04. feb.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums.
04. feb.
Svētdiena
12:00 Ģimeņu dievkalpojums – dievkalpojums ģimenēm ar bērniem.
Esiet mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem! Piedalīsies mūsu svētdienas skolas bērni. Kopīga ģimeņu sadraudzība pēc dievkalpojuma. Kas vēlas, paņemiet arī kaut ko kopīgam galdam.
NB! Svētdienas skolas nodarbība no rīta pirmā dievkalpojuma laikā nenotiek.

Draudzes aktualitātes

 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Diakonijas drēbju istabas darba laiks otrdienās no plkst. 16:00 līdz 18:00.

 • AICINĀM uz MĀRTIŅSKOLU – iesvētes kursu – tā ir sagatavošanās kristībām un iesvētībām, kā arī garīgas izziņas un Dieva iepazīšanas skola.Mārtiņskola jeb iesvētes mācību kurss sāksies 11. janvārī plkst. 18:00 baznīcā ar dievkalpojumu. Turpmākās nodarbības notiks ceturtdienās plkst. 19:00 draudzes namā. Kristības un iesvētības notiks Lieldienu nakts dievkalpojuma laikā.

 • Lūgšanu vakari baznīcā – notiek divas reizes mēnesī otrajā un ceturtajā mēneša trešdienā plkst. 18:00. Lūgsim kopā. Lūgsim viens par otru. Lūgšana ir kā draudzes asinsrite un spēka avots. Kristus saka: “Ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūgs, tad mans debesu Tēvs viņiem to piešķirs. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū.” [Mt 18:19-20]

 • Bībeles stunda baznīcā – notiek divas reizes mēnesī otrajā un ceturtajā mēneša trešdienā plkst. 19.00. Bībeles stunda – tā ir iespēja lasīt Bībeli kopīgi un pārrunāt izlasīto. Dieva vārds mūs aicina studēt Rakstus. “Visi Dieva iedvestie Raksti ir noderīgi mācībai, grēka atmaskošanai, labošanai, audzināšanai taisnīgumā, lai Dieva cilvēks kļūtu pilnīgs un būtu sagatavots ikvienam labam darbam.” [2Tim 3:14-17]B

 • Mārtiņa draudzes koris aicina pievienoties dalībniekus. Kora mēģinājumi notiek draudzes namā, Mārtiņa ielā 3, lielajā zālē: otrdienās no 18:30 – 20:00 un svētdienās no 12:30 – 14:00. Diriģente Laima Vikmane: tālr. 26345526, e-pasts: vikmane.laima@gmail.com.

 • Aicinām tos draudzes locekļus, kuriem ir bērni, mazbērni vai krustbērni, savus mazos, mīļos vest uz Mārtiņa draudzes svētdienas skolu!

  Svētdienas skola darbojas: svētdienās, dievkalpojuma laikā, draudzes namā, Mārtiņa ielā 3, otrajā stāvā. Pirms nodarbībām draudzes namā, bērni ar skolotājām satiekas baznīcā. Pēc grēksūdzes, mācītāja nelielas uzrunas un svētības vārdiem, bērni ar skolotājām dodas uz svētdienas skolas nodarbībām. Vecāki pēc dievkalpojuma nāk pakaļ bērniem uz draudzes namu.

  • Pirmajā mēneša svētdienā – ģimeņu dievkalpojums;
  • Otrajā un ceturtajā mēneša svētdienā – Godly Play nodarbība;
  • Trešajā mēneša svētdienā – radošā un mūzikas nodarbība.

   

 • Aicinām uz Mārtiņa draudzes mazuļu skoliņu “Silīte”.

  Mazuļu skoliņa “Silīte” – skoliņā uz nodarbībām aicinām vecākus ar bērniem vecumā no rāpotājiem līdz čāpotājiem. Šīs nodarbības ir laiks, kad vecāks var būt kopā ar savu bērniņu, sniegt tam nedalītu uzmanību, kopīgi darbojoties, un uz pusotru stundu aizmirst ierastās ikdienas rūpes. Nodarbībās mierīgā gaisotnē sadraudzēsimies, radoši darbosimies, veicināsim bērniem pacietības un uzmanības iemaņas, runas un valodas attīstību, darbosimies ar dažādiem materiāliem un arī aktīvi izkustēsimies.

  Nodarbības notiek otrdienās no plkst. 10:00 līdz 11:30, Mārtiņa ielā 3, draudzes namā. Dalības maksa – ziedojums. Informācija un pieteikšanās nodarbībām: e-pasts: info@martinadraudze.lv, tālr. 28342287 (Dace).

 • Veicot mērķziedojumu, ikviens var atbalstīt draudzei svarīgus projektus, ko būtu labi realizēt tuvākajā laikā, kā piemēram:

  • Vējtvera izbūve baznīcā;
  • Liepu vainagošana;
  • “Zaļās mājas” glābšana Mārtiņa ielā 3.

   

  Rekvizīti ziedojumam:
  Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: mērķziedojuma nosaukumu.

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā vai ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048,
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

Paldies par jūsu ziedojumiem!

Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!