Janvāris Mārtiņa baznīcā

JanvarisLai sagaidām jauno gadu ar pateicību un paļāvību!

“Kunga Gars ir pār mani, jo viņš ir svaidījis mani pasludināt prieka vēsti nabagiem. Viņš ir sūtījis mani dziedināt sirdī satriektos un pasludināt atbrīvošanu gūstekņiem un akliem acu gaismu, salauztos darīt brīvus  un pasludināt Kunga žēlastības gadu.”

Rulli satinis, viņš to atdeva kalpotājam un apsēdās. Un visu acis sinagogā pievērsās viņam. Viņš sāka uz tiem runāt: “Šodien ir piepildījies šis raksts, ko jūs dzirdējāt.” [Lk 14.18-21]

3. janvārī, Svētdien,  svinēsim Zvaigznes dienu.

Pēc dievkalpojuma aicinām uz draudzes “egli”. Tas būtu ap 12.00 draudzes mājā. Galds būs bagātīgāks, ja svētku dalībnieki nāks ar “groziņiem”. Aicinām klātesošos iepriecināt viens otru ar priekšnesumiem: muzikāliem, dzejiskiem, dramaturģiskiem, kulināriskiem  utt.

– 6. janvārī lūgšanas stunda un Bībeles stunda. Šī trešdiena būs īpaša, jo tas ir īstais nemainīgais zvaigznes dienas datums. Sāksim 18:00. Lūgsim, dziedāsim un pārrunāsim zvaigznes dienas stāstu.

Aicinām uz Mārtiņskolu.  Tā ir sagatavošanās Kristībām un Iesvētībām, kā arī garīgas izziņas un Dieva iepazīšanas skola.  Kārtējais mācību kurss sāksies 7. janvārī, 18:00 ar dievkalpojumu baznīcā. Pirmā nodarbība notiks baznīcā, 19:00, pārējās – draudzes mājā, Mārtiņa ielā 3. Kristības un iesvētības – Lieldienu nakts dievkalpojumā.

– 14. janvārī Slavēšanas dievkalpojums 18:00. Ceturtdienas dievkalpojumu svinēsim ar jauniešu slavas dziesmām.

– 16. janvārī Jauniešu vakars 18:00 draudzes mājā. Kopīga maltīte, sarunas, lūgšana, dziesmas, sadraudzība, spēles.

– 17. janvārī Sadraudzības svētdiena pēc dievkalpojuma sakristejā. Baudīsim kristīgu sadraudzību un Bībeles stundu.

– 20. janvārī tradicionālās lūgšanu un Bībeles stundas, attiecīgi, 18:00 un 19:00.  Lasām 1. Korintiešu vēstuli.

– 28. janvārī  ceturtdien 18:00 Taize lūgšana.

– 31. janvārī, pēc dievkalpojuma, atvērtās diakonijas diena. Būs pieejama diakonijas drēbju kamera, pieņems dakterīte Krista, mūsu labdarības aptieka un visiem kopā sadraudzība.

Tava Mārtiņa draudze