II Ziemassvētku dievkalpojums

decembris- 26.

26. decembrī   II Ziemsvētki,

plkst. 10.00,  kristību un iesvētību dievkalpojums.

decembris- 26.