Februāris Rīgas Mārtiņa draudzē

 • Mārtiņskola;
 • Draudzes padomes vēlēšanas;
 • Svētdienas skola;
 • Kalpošana;
 • Saimnieciskās darbības mērķi;
 • Notikumu grafiks.

Februāra mēneša grafiks

Datums Laiks Notikums
02. feb.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – ceturtā svētdiena pēc Zvaigznes dienas.
02. feb.
Svētdiena
12:00 Ģimeņu dievkalpojums – dievkalpojums ģimenēm ar bērniem.
Esiet mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem! Piedalīsies mūsu svētdienas skolas bērni. Kopīga ģimeņu sadraudzība pēc dievkalpojuma.
NB! Svētdienas skolas nodarbība no rīta pirmā dievkalpojuma laikā nenotiek.
05. feb.
Trešdiena
19:00 – 21.00 Pirmā nodarbība MĀRTIŅSKOLĀ!
Atsākam garīgās izziņas, Dieva iepazīšanas un Kristību-Iesvētību sagatavošanas nodarbības. Pirmā nodarbība baznīcā Slokas ielā 34.
Pieteikties: martinskola@martinadraudze.lv un vairāk informācijas martinadraudze.lv.
06. feb.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
06. feb.
Ceturtdiena
19:00 Lūgšanu stunda.
09. feb.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Septuagesima – trešā svētdiena pirms Gavēņa laika.
Svētdienas skolā – Godly Play – Stāsts par Ābrahāmu. Lielās ģimenes tēvs.
13. feb.
Ceturtdiena
18:00 Dievkalpojums ar slavas dziesmām.
Slavēs Aivars un Kristīne.
13. feb.
Ceturtdiena
Pēc diev- kalpo- juma JAUNIEŠU TIKŠANĀS baznīcā.
Sarunu tēma “Mīlestības valodas”.
16. feb.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Sexagesima – otrā svētdiena pirms Gavēņa laika.
Dievkalpojumā piedalīsies Mārtiņa draudzes koris.
Svētdienas skolā – Dziesmu un radošu aktivitāšu diena.
16. feb.
Svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Sadraudzība baznīcas sakristejā, uzņemot evaņģēlistu Andreju Irbi pastāvīgā kalpošanā.
20. feb.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
20. feb.
Ceturtdiena
19:00 Lūgšanu stunda.
23. feb.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Esto mihi – svētdiena pirms Gavēņa laika.
Svētdienas skolā – Godly Play – Stāsts par Jēkabu. Persona, kas kļuva par Israēlu.
23. feb.
Svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Diakonijas diena – draudzes namā, Mārtiņa ielā 3. Laipni aicinām apmeklēt:

 • sadraudzību visiem kopā;
 • drēbju istabu;
 • draudzes doktorātu – labdarības aptieku.

NB! Daktere Krista pieņems pirms dievkalpojuma no plkst. 9:00 līdz dievkalpojumam. Pēc dievkalpojuma daktere NEBŪS.

26. feb.
Trešdiena
18:00 Pelnu dienas dievkalpojums – Gavēņa laika sākums.
Šī Pelnu trešdiena uzsāk gavēņa laiku pirms Lieldienām, kurā esam aicināti pārbaudīt un izvērtēt sevi, sekojot Kristum ciešanu ceļā. Gavēņa laika motivācija un jēga ir tā, ka mēs spējam saredzēt Kristus upuri – kā Dieva atbildi uz mūsu grēka vainu.
27. feb.
Ceturtdiena
18:00 TAIZE lūgšanu vakars.
27. feb.
Ceturtdiena
19:00 Sadraudzība baznīcas sakristejā ar ‘galda runu’.
01. mar.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Invocabit – Gavēņa laika pirmā svētdiena.
01. mar.
Svētdiena
12:00 Ģimeņu dievkalpojums – dievkalpojums ģimenēm ar bērniem.
Esiet mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem! Piedalīsies mūsu svētdienas skolas bērni. Kopīga ģimeņu sadraudzība pēc dievkalpojuma.
NB! Svētdienas skolas nodarbība no rīta pirmā dievkalpojuma laikā nenotiek.
05. mar.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
05. mar.
Ceturtdiena
19:00 Lūgšanu stunda.

Draudzes aktualitātes

 • Nākamais Mārtiņskolas mācību kurss sāksies 2020. gada 5. februārī.

  Tā ir sagatavošanās Kristībām un Iesvētībām, kā arī garīgas izziņas un Dieva iepazīšanas skola. Aicinām ikvienu, kas ir domājis par dziļākām un tuvākām attiecībām ar Dievu. Pirmā nodarbība notiks baznīcā plkst. 19:00, pārējās – draudzes namā (Mārtiņa ielā 3). Kristības nekristītajiem notiks dievkalpojumā Lieldienu naktī, 11. aprīlī. Iesvētības – Vasarsvētku dievkalpojumā 31. maijā. Informācija un pieteikšanās: martinskola@martinadraudze.lv

 • Atgādinām, ka 15. martā pēc dievkalpojuma notiks jaunās draudzes padomes vēlēšanas. Draudzes padomi ievēl balsstiesīgie draudzes locekļi. “Balsstiesīgi ir visi pilngadīgie draudzes locekļi, kuri vismaz 1 (vienu) gadu ir reģistrēti draudzē un samaksājuši ikgadējo ziedojumu.” [LELB Satversme 32.p.]

 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Diakonijas drēbju istabas darba laiks otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Draudzes BIBLIOTĒKA ir sakārtota un atvērta. Bibliotēka atvērta otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00, draudzes namā Mārtiņa ielā 3.

 • Mārtiņa draudzes kora mēģinājumi notiek draudzes namā Mārtiņa ielā 3, lielajā zālē: otrdienās no plkst. 18:30 līdz 20:00 un svētdienās no plkst. 12:30 līdz 14:00. Diriģente Laima Vikmane: tālr. 26345526, e-pasts: vikmane.laima@gmail.com.
  Esi mīļi gaidīts pievienoties!

 • Mārtiņa draudzes svētdienas skola darbojas svētdienās, dievkalpojuma laikā, draudzes namā, Mārtiņa ielā 3, otrajā stāvā. Pirms nodarbībām draudzes namā, bērni ar skolotājām satiekas baznīcā.

  • Pirmajā mēneša svētdienā – ģimeņu dievkalpojums;
  • Otrajā un ceturtajā mēneša svētdienā – Godly Play nodarbība;
  • Trešajā mēneša svētdienā – radošā un mūzikas nodarbība.

  * Šī kārtība var mainīties atkarībā no draudzes, baznīcas un valsts svētkiem.

 • KALPOŠANA – aicinām palīgus ikvienā kalpotāju grupā.
  Pašlaik īpaši meklējam palīgus, kas varētu KALPOT ATVĒRTAJĀS BAZNĪCAS STUNDĀS. Informācija   pie dežurantu koordinatores Vizmas Kigitovičas, tālr. 26575256, e-pasts: vizma.kigitovica@gmail.com

 • Mūsu nākamais lielais saimnieciskās darbības mērķis ir 20 baznīcas pirmā stāva logu atjaunošana!
  Logu maiņu plānots realizēt pakāpeniski – pa vienam logu pārim. Viena logu pāra aptuvenās izmaksas ir 2200 EUR. Aicinām ziedot šim mērķim uz mūsu nodibinājuma “Āgenskalna kopienas atbalsta fonds” bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Āgenskalna kopienas atbalsta fonds,
  Reģ. nr. 40008193300,
  Swedbank AS: LV69HABA0551038274975
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: projektam “Ielaid gaismu”.

  Kā arī ir iespēja veikt skaidras naudas ziedojumu draudzes kancelejā.

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds, dzimšanas datums.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

  Lūgsim kopā. Lūgsim viens par otru. Lūgšana ir kā draudzes asinsrite un spēka avots.

  “Kungs sūtīs savu eņģeli tev līdzi un sekmēs tavu ceļu.” [1Moz 24:40]

Paldies par jūsu ziedojumiem!

Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!