Draudzes vakari

dr. vakars-martsDivas reizes mēnesī mūsu draudzē notiek draudzes vakari, kuros jebkuram ir iespēja aizlūgt par citiem viņu problēmās, par valsti, par baznīcu – par visu, kas uz sirds, un dalīties savās pārdomās par dažādiem kristīgiem un ar reliģiju saistītiem tematiem Bībeles stundās. Draudzes vakaros arī bijušajiem Mārtiņskolas dalībniekiem ir iespēja turpināt savu iepazīšanos ar Dievu un turpināt to ceļu, kuru viņi iesāka, piedaloties kopīgās lūgšanās un iesaistoties Bībeles stundas diskusijās.

Vakara ietvaros ir arī sadraudzības mirklis, tāpēc katrs dalībnieks ir aicināts līdzi paņemt gan labu garastāvokli, gan savus draugus, gan nelielu „groziņu”, lai būtu ar ko pacienāties diskusijas un sadraudzības laikā.

Nākamais draudzes vakars gaidāms trešdien, 18. martā. Pulcēsimies baznīcā, Slokas ielā 34.

Vakara programmā ietilpst:

plkst.: 18:00 – lūgšanu stunda;

plkst.: 19:00 – Bībeles stunda + sadraudzība.

dr. vakars-marts