Draudzes pilnsapulce

IMG_3530-2Kristīgā draudze!

Esat visi aicināti uz kārtējo Rīgas Mārtiņa ev. lut. draudzes pilnsapulci šo svētdien, 08.03.2015 pēc dievkalpojuma. Draudzes dzīvi plāno un īsteno draudzes vēlēta padome un padomes iecelta valde, taču reizi gadā par visu šo darbu ir jādzird visai draudzei.

Pilnsapulcē jāpārrunā budžeta lietas: kā ir bijis un kā būs. Tāpat arī garīgā darba lietas: kas paveikts un kas tiek plānots. Mūs draudze ir mūsu kopīgā rūpe un atbildība.

Mieru vēlot,

Jūsu māc. Aivars