Draudzes lūgšanu laiks

LūgšanaDievs, kā lielu dāvanu, ir devis iespēju lūgt. Īpašu pilnvaru devis sakot: “Līdz šim jūs neko manā vārdā neesat lūguši. Lūdziet, un jūs saņemsiet, tā ka jūsu prieks būs piepildīts.” (Jņ 16:24)

Dievs mudina lūgt pastāvīgi: „Palieciet vienmēr lūgšanā, nepagurstot pateikties Dievam.” (Kol 4:2)

Dievs mudina mūs lūgt kopā: “… ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūgs, tad mans debesu Tēvs viņiem to piešķirs.” (Mt 18:19-20

Lūgšana ir draudzes asinsrite. Lūgšana ir vairogs pret ļauno. Lūgšana ir zobens cīņā par labo un gaišo pasaulē.

Lūgšanā draudze var būt vienota arī tad, ja neatrodas tajā brīdī vienā telpā. Mēs vēlamies draudzē ieviest lūgšanas laiku – katru vakaru plkst. 21:00. Tas ir laiks, kad katrs no mums tiek aicināts lūgt mājās par savām vai citu cilvēku vajadzībām – vienatnē vai kopā ar saviem tuvajiem. Ikkatram kristietim lūgšanu ritms ir atšķirīgs. Kādam tas ir regulāri rītos, daudziem arī vakaros, citiem ceļā dodoties, vai vakarā, samīļojot bērnus. Par lūgšanas laiku izvēloties plkst. 21:00, tā ir iespēja apzināties un sajust, ka neesi viens, ka ir vēl kādi, kas šajā laikā lūdz kopā ar tevi, katrs savās mājās.

Šis ir veids, kādā varam stiprināt draudzes vienotību un apziņu, ka savās bēdās un pārbaudījumos, kā arī priekā un mīlestībā, neesam vieni paši. Ja ir kāda vajadzība, tad jūs varat arī sazvanīt tos draudzes locekļus, kurus jūs pazīstat, un palūgt viņiem aizlūgt par jūsu vajadzībām un viņi, savukārt, var uzticēt jums savas vajadzības, priekus vai pārdzīvojumus, par kuriem vajadzētu lūgt vai par ko vajadzētu pateikties, lai žēlastības un mīlestības Dievs pat vissarežģītāko situāciju atrisina visiem par labu un mums ikkatram par svētību.