Draudzes diakonijas sveiciens Pļaujas svētkos

aboliPļaujas svētki ir pateicības svētki, kurā baznīcas ļaudis pateicas Dievam par Viņa dāvāto svētību zemei un par tās nestajiem augļiem. 

Šis ir brīdis, kad atskatāmies uz paveiktajiem darbiem vai vēl steidzam apdarīt pēdējos dārza darbus, vēl cenšamies izbaudīt skaistos rītus, dodoties sēņot. Šis ir laiks, kad palūkojam, ko paši esam ievākuši un kādus augļus esam nopelnījuši.  

Pļaujas svētkos draudzes locekļi nes uz dievnamu pašu sarūpētus augļus un dārzeņus, ziedus vai maizes kukulīšus, kurus novieto uz dievnama altāra. Daudzviet jau krietnu laiku pirms Pļaujas svētkiem cilvēki tiek mudināti ziedot izaudzētās dabas veltes, lai iepriecinātu mazturīgākos draudzes locekļus. Arī mūsu draudzes diakonija vēlas aicināt ikvienu draudzes locekli nest sevis sarūpētās dabas veltes gan pie altāra, gan diakonijas Pārtikas bankā. 

Diakonijas Pārtikas banka ir jauns draudzes projekts, kura galvenais uzdevums ir uzkrāt visdažādākā veida pārtiku, kas vēlāk tiktu izmantota:

  • sadraudzības mielastu gatavošanā;
  • kā arī mazturīgo draudzes locekļu pārtikas paku sagatavošanā.

Tādējādi atbalstot un rūpējoties par draudzes mazturīgiem locekļiem, un, ja projekts būs pietiekami sekmīgs, tad tālā nākotnē diakonija varētu sniegt atbalstu un palīdzību arī tiem cilvēkiem, kas ir trūcīgi un nepieder mūsu draudzei, bet šis projekts var kļūt sekmīgs tikai tad, kad mēs visi kopīgi atbalstam to, nesot un ziedojot pārtiku. Visa saziedotā pārtika tiks noglabāta mūsu draudzes nama lielajā pagrabā, ku r ir nodrošināta pietiekami zema temperatūra un visi citi nepieciešamie apstākļi, pārtikas ilgstošai uzglabāšanai. 

Apustulis Pāvils 2. vēstulē Korintiešiem saka: “Kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus; un, kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību. Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl.” Ar šiem vārdiem viņš atgādina, ka Dievs ikvienam var dot bagātīgi visādu žēlastību, kā arī vairo mīlestībā nesto dāvanu.

Dāvināšana un ziedošana ir mīlestības apliecinājums, tāpēc draudzes diakonija aicina ikvienu draudzes locekli nest un ziedot pārtiku ne tikai uz Pļaujas svētku dievkalpojumu, bet arī jebkurā citā laikā pēc tam. Neaizmirsīsim par to, ka pēc dievkalpojuma notiks sadraudzība, kurā mums kopīgiem spēkiem vajadzētu uzklāt mielasta gald u, tāpēc aicinām ņemt līdzi groziņus, kā arī draugus, ģimenes locekļus un labu garastāvokli – viss sliktais, lai paliek aiz muguras. 

Pļaujas svētku dievkalpojums aicina pateikties par bagātīgo ražu, kā arī pārdomāt to, kāda ir bijusi sēkla, ko mēs esam dēstījuši attiecībās ar Dievu un līdzcilvēkiem. Tā kā cilvēks bieži vien ir paradis sūroties un bēdāties, Pļaujas svētki mudina neaizmirst pateikties Dievam par savu nodrošināto dzīvi, pajumti, iztiku un citām lietām vai pat cilvēkiem, kas ir mums blakus ikdienas un rūpējas par to, lai mums nekas netrūktu. 

Svētīgus Pļaujas svētkus vēlot,

Draudzes diakonija.