Decembris Rīgas Mārtiņa draudzē

 • Izmaiņas pieņemšanas laikos;
 • Kalpošanas iespējas draudzē;
 • Baznīcas gadagrāmata;
 • Saimniecības lietas;
 • Notikumu grafiks.

Decembra mēneša grafiks

Datums Laiks Notikums
3. dec.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Adventa pirmā svētdiena. Baznīcas gada sākums.
Svētdienas skolas nodarbība notiek, satikšanās baznīcā pirms dievkalpojuma.
3. dec.
Svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Adventa labdarības tirdziņš sakristejā.
Ziedojumi tiks novirzīti draudzes projektam “IELAID GAISMU”.
3. dec.
Svētdiena
15:00 Adventa labdarības tirdziņš sakristejā.
3. dec.
Svētdiena
16:00 RDKS Gospeļkora Ziemassvētku koncerts “Prieks pasaulei”.
3. dec.
Svētdiena
Pēc koncerta Adventa labdarības tirdziņš sakristejā.
5. dec.
Otrdiena
10:30 Svētbrīdis baznīcā.
Pēc svētbrīža sadraudzība un garīgas sarunas sakristejā. Lasām Luteriskās ticības apliecības. (latīņu: Liber Concordiae)
7. dec.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
7. dec.
Ceturtdiena
19:30 Koncerts “IELAID GAISMU” Tenors Juris Vizbulis, pianists Toms Juhņevičs
7. dec.
Ceturtdiena
21:00 Vakara lūgšana Mārtiņa draudzes Facebook lapas tiešraidē.
10. dec.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Adventa otrā svētdiena.
10. dec.
Svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Adventa labdarības tirdziņš sakristejā.
Ziedojumi tiks novirzīti draudzes projektam “IELAID GAISMU”.
Dievkalpojumā muzicēs flautistes Rūta Celmiņa un Dženifera Dinbire-Zujeva.
10. dec.
Svētdiena
12:00 Ģimeņu dievkalpojums.
Esiet mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem!
10. dec.
Svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Adventa labdarības tirdziņš sakristejā.
Ziedojumi tiks novirzīti draudzes projektam “IELAID GAISMU”.
10. dec.
Svētdiena
16:00 Koncerts MŪZIKA ADVENTA LAIKĀ Latvijas Universitātes pūtēju orķestris Jāņa Puriņa vadībā.
12. dec.
Otrdiena
10:30 Svētbrīdis baznīcā.
Pēc svētbrīža sadraudzība un garīgas sarunas sakristejā. Lasām Luteriskās ticības apliecības. (latīņu: Liber Concordiae)
14. dec.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums ar SLAVAS dziesmām.
14. dec.
Ceturtdiena
19:15 Lūgšanu stunda baznīcā.
Lūgšanas grupai iespējams pieteikt aizlūgumus un lūgšanu stundas laikā iespējams saņemt eļļas svaidīšanu slimību gadījumā.
14. dec.
Ceturtdiena
21:00 Vakara lūgšana Mārtiņa draudzes Facebook lapas tiešraidē.
17. dec.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Adventa trešā svētdiena.
Dievkalpojumā piedalīsies jauktais koris “Burtnieks”.
19. dec.
Otrdiena
10:30 Svētbrīdis baznīcā.
Pēc svētbrīža sadraudzība un garīgas sarunas sakristejā. Lasām Luteriskās ticības apliecības. (latīņu: Liber Concordiae)
21. dec.
Ceturtdiena
18:00 TAIZE lūgšanu vakars.
Apustuļa Toma diena.
21. dec.
Ceturtdiena
19:15 Bībeles stunda baznīcas sakristejā.
Lasām Apustuļa Pāvila vēstuli Romiešiem.
21. dec.
Ceturtdiena
21:00 Vakara lūgšana Mārtiņa draudzes Facebook lapas tiešraidē.
24. dec.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Adventa ceturtā svētdiena.
24. dec.
Svētdiena
16:00 Ziemsvētku svētvakara dievkalpojums (bez Svētā Vakarēdiena).
Dievkalpojumā piedalīsies Nora Kalniņa (soprāns) un Agnese Kanniņa (vijole).
24. dec.
Svētdiena
19:00 Ziemsvētku svētvakara dievkalpojums (bez Svētā Vakarēdiena).
Dievkalpojumā piedalīsies LELB Rīgas Mārtiņa draudzes koris, diriģente Alma Kalniņa, Nora Kalniņa (soprāns) un Agnese Kanniņa (vijole).
25. dec.
Pirmdiena
11:00 Pirmie Ziemsvētki – Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums.
Ģimeņu dievkalpojums.
Bērnu kristības dievkalpojumā.
26. dec.
Otrdiena
10:00 Otro Ziemsvētku dievkalpojums.
Kristību un Iesvētību dievkalpojums.
28. dec.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
Bezvainīgo bērnu martiru diena.
28. dec.
Ceturtdiena
21:00 Vakara lūgšana Mārtiņa draudzes Facebook lapas tiešraidē.
31. dec.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – svētdiena pēc Ziemsvētkiem. / Vecgada diena.
04. janv.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
04. janv.
Ceturtdiena
21:00 Vakara lūgšana Mārtiņa draudzes Facebook lapas tiešraidē.
07. janv.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – veltīts ZVAIGZNES dienai [06.12]
07. janv.
Svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Draudzes “EGLĪTE” draudzes namā Mārtiņa ielā 3.

Draudzes aktualitātes

 • Izmaiņas pieņemšanas laikos no 27.decembra līdz 8.janvārim – nenotiek mācītāju pieņemšana, slēgta kanceleja un drēbju istaba.

 • Iespējams iegādāties Baznīcas gadagrāmatu 2024. gadam baznīcā un kancelejā.

 • Nāc dziedāt jauktajā Mārtiņa draudzes korī!

  Mārtiņa draudzes kora mēģinājumi notiek: trešdienās no plkst. 18:30 līdz 20:00 (baznīcā) un svētdienās no plkst. 12:00 līdz 13:30 (draudzes namā). Diriģente Alma Kalniņa: tālr. 26433211, e-pasts: almakalnina@gmail.com .

 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00.

  Ja sajūti aicinājumu kalpot baznīcas atvērtajās stundās (trīs stundas reizi mēnesī), tad esi aicināts pievienoties dežurantu grupai. Papildus informācija par kalpošanas iespējām pie dežurantu koordinatores Vizmas Kigitovičas, tālr. 26575256, e-pasts: vizma.kigitovica@gmail.comVisu vārdā – pateicība tiem, kas dežurē!

 • Par kalpošanas iespējām vaicāt mācītājam Aivaram vai draudzes kancelejā:

  • altāra grupa – baznīcas sakopšana otrdienu rītos;
  • draudzes nama uzkopšanas grupas;
  • diakonijas kalpošanā – drēbju istabā, diakonijas dienu rīkošanā;
  • pērminderu un lektoru kalpošanā – svēto rakstu lasīšana dievkalpojuma laikā;
  • Mārtiņskolas kalpošanā;
  • Sagaidītāju grupā baznīcā – tie, kas sagaida apmeklētājus pirms dievkalpojumiem vai citiem pasākumiem.
 • Šobrīd aktuālās saimniecība lietas, kuras var atbalstīt veidojot mērķziedojumus:

  • Baznīcas logu nomaiņas projekts “Ielaid gaismu”;
  • Mērķziedojums apkures izmaksu segšanai – draudze ik mēnesi veic kredīta apmaksu par granulu katlu baznīcas sakristejā.

  Veicot mērķziedojumu, ikviens var atbalstīt draudzei svarīgus projektus.

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Rīgas Mārtiņa draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds, dzimšanas datums.

  Baznīcā ir iespējams veikt ziedojumu, izmantojot arī QR kodu – tie atrodami pie ziņojuma dēļa.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

  Lūgsim kopā. Lūgsim viens par otru. Lūgšana ir kā draudzes asinsrite un spēka avots.

  Ceturtdienās, plkst. 21:00, aicinām vienoties kopīgā vakara lūgšanā Mārtiņa draudzes Facebook lapas tiešraidēs.

  “Es visu spēju Viņā, kas man dod spēku.” [Flp 4:13]

  Paldies par jūsu ziedojumiem!

  Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!