Decembris Rīgas Mārtiņa draudzē

 • Pārcelta kanceleja un mācītāju pieņemšanas;
 • Mārtiņa draudzes koris;
 • Saimnieciskie ziņojumi;
 • Atvērtās baznīcas stundas;
 • Baznīcas gadagrāmata;
 • Notikumu grafiks.

Decembra mēneša grafiks

Datums Laiks Notikums
01. dec.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
01. dec.
Ceturtdiena
19:15 Bībeles stunda baznīcas sakristejā ar iespēju pieslēgties arī ZOOM platformā.
04. dec.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Adventa otrā svētdiena.
Dievkalpojumā piedalīsies LELB Rīgas Mārtiņa draudzes koris diriģentes Almas Kalniņas vadībā.
08. dec.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
08. dec.
Ceturtdiena
19:15 Lūgšanu stunda baznīcā.
Šajā laikā iespējams saņemt eļļas svaidīšanu slimību gadījumā.
11. dec.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Adventa trešā svētdiena.
Piedalīsies trompetists Aivars Osītis.
11. dec.
Svētdiena
12:00 Ģimeņu dievkalpojums – dievkalpojums ģimenēm ar bērniem.
Esiet mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem!
11. dec.
Svētdiena
16:00 Koncerts “NOSAPŅOTIE ZIEMASSVĒTKI” – Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas jauktais koris, diriģenti Kristiāna Vaickovska, Pēteris Vaickovskis, Liene Andreta Kalnciema – ērģeles, Stīgu ansamblis.
Programmā: S.Mences, I.Rupaines, A.Kalēja, V.Zilvera, U.Pra
15. dec.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums ar SLAVAS dziesmām.
15. dec.
Ceturtdiena
19:15 Bībeles stunda baznīcas sakristejā ar iespēju pieslēgties arī ZOOM platformā.
18. dec.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Adventa ceturtā svētdiena.
Dievkalpojumā piedalīsies koris “Burtnieks”.
18. dec.
Svētdiena
16:00 Latvijas Universitātes vīru koris “DZIEDONIS”, diriģents Oskars Jeske.
Programmā latviešu kormūzikas klasiķa Jāzepa Vītola un Ē. Ešenvalda darbi vīru korim. Tāpat savā koncertā koris atskaņos vairākus citu autoru darbus – gan klasicisma laika, gan romantisma, gan 20. gadsimta ASV sakrālos darbus un pārlikumus vīru korim.
22. dec.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
22. dec.
Ceturtdiena
19:15 Lūgšanu stunda baznīcā.
Šajā laikā iespējams saņemt eļļas svaidīšanu slimību gadījumā.
24. dec.
Sestdiena
16:00 Ziemsvētku svētvakara dievkalpojums. (bez Svētā Vakarēdiena).
Dievkalpojumā piedalīsies Mārupes pagasta meiteņu koris “Resono”, diriģente Irēna Račevska.
24. dec.
Sestdiena
19:00 Ziemsvētku svētvakara dievkalpojums. (bez Svētā Vakarēdiena).
Dievkalpojumā piedalīsies LELB Rīgas Mārtiņa draudzes koris,
diriģente Alma Kalniņa.
25. dec.
Svētdiena
10:00 Pirmie Ziemsvētki – Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums.
Dievkalpojumā piedalīsies flautiste Liene Denisjuka-Straupe.
26. dec.
Pirmdiena
10:00 Otro Ziemsvētku dievkalpojums.
Kristību un Iesvētību dievkalpojums.
29. dec.
Ceturtdiena
18:00 TAIZE lūgšanu vakars.
01. janv.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Jaungada diena / Jēzus vārda došanas diena
05. janv.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
08. janv.
Svētdiena
10:00 ZVAIGZNES dienas dievkalpojums.
08. janv.
Svētdiena
pēc diev- kalpo- juma Draudzes “EGLĪTE” baznīcā.

Draudzes aktualitātes

 • No 2022. gada 22. novembra līdz 2023. gada pavasarim (apkures sezonas beigām) draudzes kanceleja ir pārcelta uz baznīcas sakristeju un mācītāju pieņemšanas notiek baznīcā. Ieeja no sakristejas puses.

 • Izmaiņas pieņemšanas laikos no 24. decembra līdz 1. janvārim – nenotiek mācītāju pieņemšana un slēgta kanceleja.

 • Iespējams iegādāties Baznīcas gadagrāmatu 2023. gadam baznīcā vai kancelejā.

 • Nāc dziedāt Mārtiņa draudzes korī!

  Mārtiņa draudzes kora mēģinājumi notiek baznīcā, Slokas ielā 34, lielajā zālē: trešdienās no plkst. 18:30 līdz 20:00 un svētdienās no plkst. 12:30 līdz 14:00. Diriģente Alma Kalniņa: tālr. 26433211, e-pasts: almakalnina@gmail.comEsiet mīļi gaidīti!

 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00.

  Ja sajūti aicinājumu kalpot baznīcas atvērtajās stundās (trīs stundas reizi mēnesī), tad esi mīļi aicināts pievienoties dežurantu grupai. Papildus informācija par kalpošanas iespējām pie dežurantu koordinatores Vizmas Kigitovičas, tālr. 26575256, e-pasts: vizma.kigitovica@gmail.com . Visu vārdā – pateicība tiem, kas dežurē!

 • Saimnieciskās lietas – Paldies par veiktajiem ziedojumiem!!!

  • Turpinās baznīcas logu iekšējo vitrāžu un logu rāmju restaurācija.
  • Veikta divu ārējo biforo logu nomaiņa.
  • Turpinām vākt ziedojumus baznīcas logu nomaiņas projektam “Ielaid gaismu”.
  • Baznīcas sakristejā uzstādīts jaunais granulu apkures katls.

  Veicot mērķziedojumu, ikviens var atbalstīt draudzei svarīgus projektus.

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Rīgas Mārtiņa draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds, dzimšanas datums.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

  Lūgsim kopā. Lūgsim viens par otru. Lūgšana ir kā draudzes asinsrite un spēka avots.

  “Gara auglis ir: mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība.” [Gal 5:22-23a]

  Paldies par jūsu ziedojumiem!

  Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!