Decembris Rīgas Mārtiņa draudzē

 • Izmaiņas pieņemšanas laikos;
 • Draudzes bibliotēka;
 • Svētdienas skola;
 • Saimnieciskās darbības mērķi;
 • Notikumu grafiks.

Decembra mēneša grafiks

Datums Laiks Notikums
02. dec.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Adventa pirmā svētdiena – baznīcas gada sākums.
Dievkalpojumā piedalīsies Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas sieviešu koris “Stradiņi” (Mākslinieciskais vadītājs A. Augustinovičs, dirģentes: Līga Gaiķe, Ilze Kalniņa, Madara Gūtmane) un Kultūras centra IMANTA Jauktais koris “NAMEJS” (Mākslinieciskais vadītājs Uģis Reķis, diriģents Roberts Pūce).
02. dec.
Svētdiena
Pēc rīta diev- kalpo- juma Draudzes namā Mārtiņa ielā 3 – darbosies drēbju istaba ar vīriešu apģērbu (mazā zālē) un sieviešu apģērbu (lielā zālē). Turpinām dalīt jauno sūtījumu no māsu draudzes Travemindē.
02. dec.
Svētdiena
12:00 Ģimeņu dievkalpojums – dievkalpojums ģimenēm ar bērniem.
Esiet mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem!
NB! Svētdienas skolas nodarbība no rīta pirmā dievkalpojuma laikā nenotiek.
06. dec.
Ceturtdiena
18:00 Dievkalpojums ar slavas dziesmām.
Slavēs Aivars un Kristīne.
06. dec.
Ceturtdiena
19:00 Bībeles stunda.
09. dec.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Adventa otrā svētdiena.
Dievkalpojumā piedalīsies Ogres novada Kultūras centra jauktais koris “Ogre” un RKTMC Sieviešu koris “Ausma”. Abu koru mākslinieciskais vadītājs Jānis Zirnis, pie klavierēm Dzintra Vīcupe. Programmā latviešu un aizrobežu komponistu garīgā mūzika Adventa noskaņās.
13. dec.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
13. dec.
Ceturtdiena
19:00 Lūgšanu stunda.
16. dec.
Svētdiena
9:00 Labdarības tirdziņš sakristejā.
16. dec.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Adventa trešā svētdiena.
16. dec.
Svētdiena
12:00 Adventa mūzikas svētki.
Laine Ligere-Stengrevica, Helvijs un Agnese Stengrevici.
16. dec.
Svētdiena
Pēc koncerta Labdarības tirdziņš sakristejā.
20. dec.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
20. dec.
Ceturtdiena
19:00 Bībeles stunda.
23. dec.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Adventa ceturtā svētdiena.
Dievkalpojumā piedalīsies Mārtiņa draudzes koris.
23. dec.
Svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Labdarības tirdziņš sakristejā.
24. dec.
Pirmdiena
16:00 Ziemsvētku vakara dievkalpojums / Kristus piedzimšanas svētvakars (bez Svētā Vakarēdiena).
Dievkalpojumā piedalīsies Mārtiņa draudzes koris un Strazdmuižas pūtēju ansamblis Armanda Ozola vadībā.
24. dec.
Pirmdiena
18:00 Ziemsvētku vakara dievkalpojums / Kristus piedzimšanas svētvakars (bez Svētā Vakarēdiena).
Dievkalpojumā piedalīsies Strazdmuižas pūtēju ansamblis Armanda Ozola vadībā.
24. dec.
Pirmdiena
20:00 Ziemsvētku vakara dievkalpojums / Kristus piedzimšanas svētvakars (ar Svēto Vakarēdienu).
25. dec.
Otrdiena
11:00 Pirmo Ziemsvētku dievkalpojums / Kristus piedzimšanas svētki.
26. dec.
Trešdiena
10:00 Otro Ziemsvētku dievkalpojums.
Dievkalpojumā Kristības un iesvētības.
27. dec.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
27. dec.
Ceturtdiena
19:00 Lūgšanu stunda.
30. dec.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – svētdiena pēc Ziemsvētkiem.
31. dec.
Pirmdiena
23:00 Vecgada vakars – nakts dievkalpojums, sagaidot jauno gadu.
Mielasta galds no tā, ko paši atnesīsim.
03. janv.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
03. janv.
Ceturtdiena
19:00 Bībeles stunda.
06. janv.
Svētdiena
10:00 Dievkalpojums veltīts Zvaigznes dienai.
Mūsu Kunga Epifānija.
Draudzes “EGLĪTE” draudzes namā.

Draudzes aktualitātes

 • Izmaiņas pieņemšanas laikos: no 2018. gada 24. decembra līdz 2019. gada 2. janvārim  nenotiek mācītāja pieņemšanas, slēgta kanceleja un drēbju istaba.

 • Draudzes BIBLIOTĒKA ir sakārtota un atvērta. Bibliotēka atvērta otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00 un “diakonijas” svētdienās. Bibliotēkas vadītājas Agrita un Anita aicina uz lasītāju klubiņu otrdienās, kad notiks skaļā lasīšana un sarunas no plkst. 17:30 līdz 18:30.

 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Diakonijas drēbju istabas darba laiks otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Mārtiņa draudzes svētdienas skola darbojas svētdienās, dievkalpojuma laikā, draudzes namā, Mārtiņa ielā 3, otrajā stāvā. Pirms nodarbībām draudzes namā, bērni ar skolotājām satiekas baznīcā. Pēc grēksūdzes, mācītāja nelielas uzrunas un svētības vārdiem, bērni ar skolotājām dodas uz svētdienas skolas nodarbībām. Vecāki pēc dievkalpojuma nāk pakaļ bērniem uz draudzes namu.

  • Pirmajā mēneša svētdienā – ģimeņu dievkalpojums;
  • Otrajā un ceturtajā mēneša svētdienā – Godly Play nodarbība;
  • Trešajā mēneša svētdienā – radošā un mūzikas nodarbība.

   

 • Mūsu nākamais lielais saimnieciskās darbības mērķis ir liepu vainagošana!
  Lai baznīcas, kā kultūras pieminekļa, parks būtu sakopts. Šobrīd nepieciešams līdz martam sakrāt 5000 EUR. Aicinām ziedot šim mērķim uz mūsu nodibinājuma “Āgenskalna kopienas atbalsta fonds” bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Āgenskalna kopienas atbalsta fonds,
  Reģ. nr. 40008193300,
  Swedbank AS: LV69HABA0551038274975
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: ziedojums sabiedriskā labuma darbībai – Mārtiņa baznīcas uzturēšanai.

  NB! Kopš 2014. gada marta Mārtiņa draudzes nodibinājumam “Āgenskalna kopienas atbalsta fonds” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas dod iespējas ziedotājiem saņemt likumā noteiktās nodokļu atlaides.

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds, dzimšanas datums.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

  Lūgsim kopā. Lūgsim viens par otru. Lūgšana ir kā draudzes asinsrite un spēka avots.

  Kristus saka: “ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūgs, tad mans debesu Tēvs viņiem to piešķirs. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū.” [Mt 18:19-20]

Paldies par jūsu ziedojumiem!

Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!