Decembris Rīgas Mārtiņa draudzē

Decembris
 • Izmaiņas pieņemšanas laikos;
 • Koncerti baznīcā;
 • Svētdienas skola;
 • Mazuļu skoliņa “Silīte”;
 • Ziedojumi draudzei;
 • Notikumu grafiks.

Decembra mēneša grafiks

Datums Laiks Notikums
3. dec.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Adventa pirmā svētdiena.
Dievkalpojumā piedalīsies Mārupes pagasta meiteņu koris “Resono”, diriģente Irēna Račevska un Ikšķiles sieviešu koris “Soare”, diriģents Kristofers Volšs-Sinka.
3. dec.
Svētdiena
12:00 Ģimeņu dievkalpojums – dievkalpojums ģimenēm ar bērniem.
Esiet mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem! Piedalīsies mūsu svētdienas skolas bērni.
NB! Svētdienas skolas nodarbība no rīta pirmā dievkalpojuma laikā nenotiek.
!!! Pēc abiem dievkalpojumiem aicinām uz sadraudzību draudzes  mājā un iespēju apmeklēt drēbju istabu draudzes zālē.
6. dec.
Trešdiena
18:00 Lūgšanu stunda baznīcā.
6. dec.
Trešdiena
19:00 Bībeles stunda baznīcā.
Lasām 2. Korintiešu vēstuli.
7. dec.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
9. dec.
Sestdiena
18:00 Koncerts “Ceļā uz Ziemassvētkiem”.
Piedalās jauktais koris “Mārtiņkoris”, mākslinieciskā vadītāja Kristiāna Krieva un kultūras pils Ziemeļblāzma jauktais koris “Norise”, mākslinieciskā vadītāja Alise Koknēviča, kormeistare Samanta Bernāte. Ieeja par ziedojumiem.
10. dec.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Adventa otrā svētdiena.
Dievkalpojumā piedalīsies jauktais koris “Namejs”, diriģents Uģis Reķis.
Svētdienas skolā – Godly Play nodarbība.
!!! Aicinām uz sadraudzību un drēbju istabu draudzes mājā pēc dievkalpojuma.
14. dec.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
16. dec.
Sestdiena
16:00 Rīgas Mārtiņa draudzes kora koncerts “Iededz gaismu sirdī”.
Tas ir iecerēts kā muzikāls lūgšanu svētbrīdis, kurā būs gan kora sniegums, gan kopīgas lūgšanas, gan iespēja kopīgi dziedāt adventa dziesmas. Ar šo pasākumu mēs papildinām BAZNĪCU NAKTS FONDA iniciatīvu “#GaismaLatvijai”. http://baznicunakts.lv/gaismalatvijai/
!!! Baznīcas sakristejā, pēc pasākuma, atvērsim “Labdarības tirdziņu”. Tirdziņa preces būs tās, ko kalpotāji būs spējuši pagatavot un pienest kopīgam labumam un priekam.
17. dec.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Adventa trešā svētdiena.
Svētdienas skolā – muzikālā un radošā nodarbība.
18. dec.
Pirmdiena
19:00 Ievas Kerēvicas un Sergeja Jēgera Ziemassvētku sajūtu koncerts “Debess dārzos”.
Biļetes “Biļešu paradīzes” kasēs un internetā www.bilesuparadize.lv , kā arī norises vietā pirms koncerta.
20. dec.
Trešdiena
18:00 Lūgšanu stunda baznīcā.
20. dec.
Trešdiena
19:00 Bībeles stunda baznīcā.
Lasām 2. Korintiešu vēstuli.
21. dec.
Ceturtdiena
18:00 Taize lūgšanu vakars.
24. dec.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Adventa 4. svētdiena. (ar svēto Vakarēdienu)
Dievkalpojumā piedalīsies Mārtiņa draudzes koris, diriģente Laima Vikmane.
24. dec.
Svētdiena
16:00 Ziemsvētku svētvakara dievkalpojums. (bez Svētā Vakarēdiena)
Dievkalpojumā piedalīsies meiteņu koris “Resono”, diriģente Irēna Račevska
24. dec.
Svētdiena
18:00 Ziemsvētku svētvakara dievkalpojums. (bez Svētā Vakarēdiena)
Dievkalpojumā piedalīsies Strazdmuižas pūtēju ansamblis Armanda Ozola vadībā.
25. dec.
Pirmdiena
11:00 Pirmo Ziemsvētku dievkalpojums.
Svinēsim svētkus kopā ar Mārtiņa draudzes svētdienas skolu. Īpaši aicinātas ģimenes ar bērniem. Bērnu kristības dievkalpojumā.
26. dec.
Otrdiena
10:00 Otro Ziemsvētku dievkalpojums.
Kristību un iesvētību dievkalpojums.
28. dec.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums ar slavēšanas dziesmām.
Pēc dievkalpojuma jauniešu “eglīte” draudzes namā.
31. dec.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums.
31. dec.
Svētdiena
23:00 Vecgada vakars – nakts dievkalpojums, sagaidot jauno gadu.
Svētku uguņošanu, dievkalpojuma vidū, varēs labi redzēt no mūs baznīcas aizmugures. Mielasta galds no tā, ko paši atnesīsim.
4. janv.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
7. janv.
Svētdiena
10:00 Dievkalpojums veltīts Zvaigznes dienai.
Mūsu Kunga Epifānija.
7. janv.
Svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Draudzes “eglīte” draudzes namā.

Draudzes aktualitātes

 • Izmaiņas pieņemšanas laikos 26. un 28. decembrī nenotiek mācītāja pieņemšanas , slēgta kanceleja un drēbju istaba.

 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Diakonijas drēbju istabas darba laiks otrdienās no plkst. 16:00 līdz 18:00.

 • Aicinām tos draudzes locekļus, kuriem ir bērni, mazbērni vai krustbērni, savus mazos, mīļos vest uz Mārtiņa draudzes svētdienas skolu!

  Svētdienas skola darbojas: svētdienās, dievkalpojuma laikā, draudzes namā, Mārtiņa ielā 3, otrajā stāvā. Pirms nodarbībām draudzes namā, bērni ar skolotājām satiekas baznīcā. Pēc grēksūdzes, mācītāja nelielas uzrunas un svētības vārdiem, bērni ar skolotājām dodas uz svētdienas skolas nodarbībām. Vecāki pēc dievkalpojuma nāk pēc bērniem uz draudzes namu.

  • Pirmajā mēneša svētdienā – ģimeņu dievkalpojums;
  • Otrajā un ceturtajā mēneša svētdienā – Godly Play nodarbība;
  • Trešajā mēneša svētdienā – radošā un mūzikas nodarbība.

   

 • Aicinām uz Mārtiņa draudzes mazuļu skoliņu “Silīte”.
  Nodarbības otrdienās no plkst. 10:00 līdz 11:30, Mārtiņa ielā 3, draudzes namā. Dalības maksa – ziedojums. Informācija un pieteikšanās nodarbībām: e-pasts: info@martinadraudze.lv, tālr. 28342287.

 • Veicot mērķziedojumu, ikviens var atbalstīt draudzei svarīgus projektus, ko būtu labi realizēt tuvākajā laikā, kā piemēram:

  • Priekšnama remonts un vējtvera izbūve baznīcā;
  • Liepu vainagošana;
  • “Zaļās mājas” glābšana Mārtiņa ielā 3.

   

  Rekvizīti ziedojumam:
  Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048,
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: mērķziedojuma nosaukumu.

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā vai ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048,
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

Paldies par jūsu ziedojumiem!

Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!