Klusā nedēļa Mārtiņa baznīcā

Klusā nedēļaKlusā nedēļa mums vēsta par Jēzu. Tas ir stāsts par mūsu Glābēju un Dieva plānu pie mums – cilvēkiem. Tāpēc klusajā nedēļā dievkalpojumi notiks katru dienu! Kā arī draudzes kanceleja un mācītāja pieņemšana nebūs pieejama visu nedēļu!
Pūpolsvētdienā jeb Palmu svētdienā cilvēki gavilē zemes Valdniekam. Dažās draudzēs cilvēkiem rokās virmo palmu zari, dažās – pūpolu zari, ikkatrā draudzē tiek teikta slava Tam Kungam: „Hosanna!”, un altāris violetā apsegā tiek ietērpts, kas ir arī valdnieku krāsa. Vairāk…

Sadraudzības svētdiena

sadraudzība-martsSadraudzības svētdienās pēc dievkalpojuma cilvēki sanāk baznīcas sakristejā, lai kopā pavadītu savu laiku sarunās par dzīvi, par kristīgo pieredzi, par lūgšanu vai kalpošanas pieredzi un daudzām citām lietām. Mācītājs pasākuma gaitā izvirza noteiktu tematu, par kuru pēc tam notiek diskusijas. Sadraudzības svētdienas ir tie brīži, kad visa draudze, kā arī jebkurš cits cilvēks, var būt kopā, lai iepazītu viens otru, lai iepazītu Dievu. Vairāk…

Diakonijas svētdiena

diakonijas svētdienasDiakonijas pamata kalpošanas mērķis ir Evaņģēlija apliecināšana rūpēs par tuvāko – par cilvēku mums līdzās, kuram nepieciešama mūsu palīdzība. Diakonija atgādina, ka Dievs mīl katru cilvēku un katrā cilvēkā ir Dieva līdzība (Mt. 25:40). Diakonija ir katras draudzes dzīves sastāvdaļa, un arī mūsu draudzes diakonija atvērtajās svētdienās īpaši uzaicina ikvienu, kam ir kādas vajadzības. Vairāk…

Taizé lūgšanu vakars 19. martā

taize- martsEsiet laipni aicināti uz Taizé lūgšanu vakaru 19. martā, 18:00, Rīgas Mārtiņa ev. lut. draudzes baznīcā, Slokas ielā 34.

Taizé lūgšanu vakaros katram cilvēkam tiek dota iespēja ielūkoties sevī un savā sirdī. Meditatīva rakstura mūzika ved cilvēku cauri savam prātam, sirdij un dvēselei, līdz beidzot klusuma brīdī katrs var aizlūgt par visām tām lietām, kas ir uz sirds.  Vairāk…

Draudzes vakari

dr. vakars-martsDivas reizes mēnesī mūsu draudzē notiek draudzes vakari, kuros jebkuram ir iespēja aizlūgt par citiem viņu problēmās, par valsti, par baznīcu – par visu, kas uz sirds, un dalīties savās pārdomās par dažādiem kristīgiem un ar reliģiju saistītiem tematiem Bībeles stundās. Draudzes vakaros arī bijušajiem Mārtiņskolas dalībniekiem ir iespēja turpināt savu iepazīšanos ar Dievu un turpināt to ceļu, kuru viņi iesāka, piedaloties kopīgās lūgšanās un iesaistoties Bībeles stundas diskusijās. Vairāk…

Draudzes pilnsapulce

IMG_3530-2Kristīgā draudze!

Esat visi aicināti uz kārtējo Rīgas Mārtiņa ev. lut. draudzes pilnsapulci šo svētdien, 08.03.2015 pēc dievkalpojuma. Draudzes dzīvi plāno un īsteno draudzes vēlēta padome un padomes iecelta valde, taču reizi gadā par visu šo darbu ir jādzird visai draudzei. Vairāk…