Muzeju nakts Mārtiņa baznīcā

Muzeju nakts 2015 16. maijā no pulksten 19:00 līdz 01:00 Muzeju nakts pasākumu ietvaros aicinām apmeklēt ari mūsu Mārtiņa baznīcu. Šogad Muzeju nakts norit Raiņa un Aspazijas 150. gadadienas zīmē. 16. maija vakarā muzeji aicinās gan klejot pa dzejnieku biogrāfiju dramatiskajiem līkločiem, gan meklēt viņu daiļrades atspulgus apkārtējās dzīves realitātēs.

Vairāk…

Taizé lūgšana

TaizeTava Mārtiņa draudze aicina uz Taizé lūgšanu šo ceturtdien, 23. aprīlī, 18:00.

Brīnišķigi, katram saprotami dziedājumi klusā, meditatīvā gaisotnē. Svētie raksti, lūgšana un klusums. To īpašo noskaņu nevar pārstāstīt. Nāciet un baudiet, kā Dievs uzrunā Taize lūgšanu vakarā. Vairāk…

Lūgšanu un Bībeles stundas Mārtiņa baznīcā

Trešdien 22. aprīlī, baznīcā, 18:00 – lūgšanas stunda, bet 19:00 – Bībeles stunda.

Lūgšanas stunda – lūgšana kopā ar citiem un savstarpēja aizlūgšana. Lūgšana kā kalpošana tuvākajam. Lūgšana kā kalpošana savai sabiedrībai. Lūgšana kā draudzes asinsrite.

Bībeles stunda – gandrīz visi esam bijuši Svētdienas skolā un/vai iesvētes mācībā. Tomēr tas ir tikai kritiskais minimums, ko cilvēkam par Dievu vajadzētu zināt. Svēto Rakstu bagātības ir neizsmeļamas, un to varam turpināt izzināt mūsu Bībeles stundās. Turpinām kopā lasīt Mateja evaņģēliju. Vairāk…

Kārtējā Pastorāta tikšanās Draudzes mājā

PastorātsSestdien, 18. aprīlis, 17:00 – kārtējā Pastorāta tikšanās Draudzes mājā. Tā ir laba iespēja pavadīt vakaru sadraudzībā kopā ar citiem kristiešiem. Ikdienišķas sarunas brīvā gaisotnē, kopīga slavēšana, Svēto Rakstu lasīšana un iedziļināšanās tajos, rakstu vietu pārrunāšana, aizlūgšana citam par citu. Mīļi gaidīti! Vairāk…

Pavasara talka Mārtiņa draudzē

Pavasara talkaAicinām čaklus talceniekus uz Mārtiņa draudzes pavasara talku šo sestdien 18. aprīlī, 10:00. Jo vairāk būsim, jo priecīgāk visiem un mazāk darba. Īpaši gribētos uzrunāt jaunākā gadagājuma talciniekus. Ik reizi šīs talkas izvēršas arī par jauku sadraudzības pasākumu. Vairāk…

Aicinām uz jauno Mārtiņskolas kursu

MartinskolaTā ir sagatavošanās Kristībām un Iesvētībām, kā arī garīgas izziņas un Dieva iepazīšanas skola. Kārtējais Mārtiņskolas mācību kurss sāksies 9. aprīlī 18:00 ar dievkalpojumu baznīcā. Pirmā nodarbība notiks baznīcā, 19:00, pārējās – Draudzes mājā (Mārtiņa 3). Mārtiņskolas kurss noslēgsies ar kristībām un iesvētībām svētdienas dievkalpojumā, 28.jūnijā.  Vairāk…