Kārtējā Pastorāta tikšanās Draudzes mājā

PastorātsSestdien, 18. aprīlis, 17:00 – kārtējā Pastorāta tikšanās Draudzes mājā. Tā ir laba iespēja pavadīt vakaru sadraudzībā kopā ar citiem kristiešiem. Ikdienišķas sarunas brīvā gaisotnē, kopīga slavēšana, Svēto Rakstu lasīšana un iedziļināšanās tajos, rakstu vietu pārrunāšana, aizlūgšana citam par citu. Mīļi gaidīti! Vairāk…

Pavasara talka Mārtiņa draudzē

Pavasara talkaAicinām čaklus talceniekus uz Mārtiņa draudzes pavasara talku šo sestdien 18. aprīlī, 10:00. Jo vairāk būsim, jo priecīgāk visiem un mazāk darba. Īpaši gribētos uzrunāt jaunākā gadagājuma talciniekus. Ik reizi šīs talkas izvēršas arī par jauku sadraudzības pasākumu. Vairāk…

Aicinām uz jauno Mārtiņskolas kursu

MartinskolaTā ir sagatavošanās Kristībām un Iesvētībām, kā arī garīgas izziņas un Dieva iepazīšanas skola. Kārtējais Mārtiņskolas mācību kurss sāksies 9. aprīlī 18:00 ar dievkalpojumu baznīcā. Pirmā nodarbība notiks baznīcā, 19:00, pārējās – Draudzes mājā (Mārtiņa 3). Mārtiņskolas kurss noslēgsies ar kristībām un iesvētībām svētdienas dievkalpojumā, 28.jūnijā.  Vairāk…

Klusā nedēļa Mārtiņa baznīcā

Klusā nedēļaKlusā nedēļa mums vēsta par Jēzu. Tas ir stāsts par mūsu Glābēju un Dieva plānu pie mums – cilvēkiem. Tāpēc klusajā nedēļā dievkalpojumi notiks katru dienu! Kā arī draudzes kanceleja un mācītāja pieņemšana nebūs pieejama visu nedēļu!
Pūpolsvētdienā jeb Palmu svētdienā cilvēki gavilē zemes Valdniekam. Dažās draudzēs cilvēkiem rokās virmo palmu zari, dažās – pūpolu zari, ikkatrā draudzē tiek teikta slava Tam Kungam: „Hosanna!”, un altāris violetā apsegā tiek ietērpts, kas ir arī valdnieku krāsa. Vairāk…

Sadraudzības svētdiena

sadraudzība-martsSadraudzības svētdienās pēc dievkalpojuma cilvēki sanāk baznīcas sakristejā, lai kopā pavadītu savu laiku sarunās par dzīvi, par kristīgo pieredzi, par lūgšanu vai kalpošanas pieredzi un daudzām citām lietām. Mācītājs pasākuma gaitā izvirza noteiktu tematu, par kuru pēc tam notiek diskusijas. Sadraudzības svētdienas ir tie brīži, kad visa draudze, kā arī jebkurš cits cilvēks, var būt kopā, lai iepazītu viens otru, lai iepazītu Dievu. Vairāk…