Par palīdzību svētdienas skolai

godly-playLabdien,

Ar šo vēlamies aicināt mūsu draudzes locekļus un viņu ģimenes locekļus, kam ir iespējas un prasmes, palīdzēt izgatavot vai noorganizēt Godly play mēbeļu (plauktu, galdu) izgatavošanu svētdienas skolas nodarbību vajadzībām mūsu bērniem. Ja kāds var ziedot šim mērķim līdzekļus, varbūt materiālus vai darbu, tad draudzes bērni būs jums pateicīgi par šādu ziedojumu.  Vairāk…

Arhibīskapa Jāņa Vanaga lekcijas Mārtiņā, sestdien 7. novembrī

janisvanagsDažādu sadzīvisku iemeslu dēļ plānotā konfirmantu izbraukuma nodarbība ir pārcelta uz draudzes māju.

Mārtiņskola visus laipni aicina 7. novembrī  uz atvērtām nodarbībām ar Arhibīskapu Jāni Vanagu. Sestdienas gaitā būs lekcija par Baznīcu, tās misiju un nepieciešamību. Būs nodarbība par Dieva vārdu un tā lasīšanu, arī “Dievišķo lasīšanu”. Kā pēdējā, arī nodarbība par Lūgšanu un “izvērtes lūgšanu”.  Vairāk…

Konditorejas festivāls Mārtiņa draudzē

CakesVēlamies atgādināt, ka 8. novembrī,  Mārtiņdienas ietvaros, svinēsim mūsu draudzes dzimšanas un vārda dienu. Pie mums draudzē viesosies Piņķu Sv. Jāņa draudze un viņu mācītājs Andris Krauliņš, kā arī Pļaviņu draudzes locekļi, ar kuriem kopā, pēc dievkalpojuma, draudzes namā (Mārtiņa ielā 3) noturēsim sadraudzību. Kā katru gadu Mārtiņdienā, arī šogad, mielosimies ar desiņām un kāpostiem, bet papildus tam visam…

Šajos svētkos izsludinām arī konditorejas festivālu!  Vairāk…

Mārtiņdienas dievkalpojums 8. novembrī

8. novembrisSvētdien, 8. novembrī, Mārtiņdienas ietvarā, svinēsim draudzes vārda dienu un dibināšanas dienu, sākot ar rīta dievkalpojumu plkst. 10:00, un pēc tam – sadraudzību. Šogad būs īpaši viesi no Piņķu Jāņa draudzes, māc. Andris Krauliņš un arī Pļaviņu draudzes locekļi.

8. novembris

Ziedo dziesmu grāmatu savai baznīcai

LELB_Dziesmu_gramata19. septembrī notika  Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas jaunās dziesmu grāmatas atvēršana. Tā ir ne tikai dziesmu grāmata, bet arī palīgs ikdienas garīgai dzīvei, jo satur dievkalpojumu un svētbrīžu kārtības, psalmus, lūgšanas, mazo katehismu un kristīgās mācībās kopsavilkumu.

Lapiņu drukāšana mūsu draudzē ilgtermiņā sanāk ļoti dārga, tāpēc draudzes padomei nācās apsvērt domu, kā iegūt pietiekamu skaitu jauno dziesmu grāmatu, jo uzreiz visas nopirkt arī sanāk nesamērīgi dārgi. Padomē tapa ideja, ka nepieciešamās grāmatas draudzes locekļi varētu ziedot. Esam jau sagādājuši pietiekamu skaitu dziesmu grāmatu mūsu grāmatu galdam un, pērkot vienu grāmatu sev, lūdzam nopirkt arī otru grāmatu un dāvāt to savai draudzei. Kopumā, draudzei ikdienas kalpošanai būtu nepieciešamas 100 grāmatas baznīcā un vēl 40 grāmatas draudzes mājā.

Tava Mārtiņa draudze.

Draudzes lūgšanu laiks

LūgšanaDievs, kā lielu dāvanu, ir devis iespēju lūgt. Īpašu pilnvaru devis sakot: “Līdz šim jūs neko manā vārdā neesat lūguši. Lūdziet, un jūs saņemsiet, tā ka jūsu prieks būs piepildīts.” (Jņ 16:24)

Dievs mudina lūgt pastāvīgi: „Palieciet vienmēr lūgšanā, nepagurstot pateikties Dievam.” (Kol 4:2)

Dievs mudina mūs lūgt kopā: “… ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūgs, tad mans debesu Tēvs viņiem to piešķirs.” (Mt 18:19-20Vairāk…

Novembris Mārtiņa baznīcā

NovembrisSveiciens visiem Mārtiņa draudzē!

Novembra mēneša jaunumi mūsu baznīcā.

Svētdien, 1. novembrī plkst. 10:00 – rīta dievkalpojums, kuru veltīsim reformācijas dienai, kā arī visu svēto dienai.

31. oktobris ir Reformācijas diena. Tā ir mūsu Luteriskās konfesijas simboliskā dzimšanas diena. Šajā dienā,  1517. gada 31. oktobrī, augustīniešu ordeņa mūks Mārtiņš Luters pienagloja savas 95 tēzes, vērstas pret indulgenču tirdzniecību, pie Vitenbergas pils baznīcas durvīm, Vairāk…