Muzeju nakts Mārtiņa baznīcā

Muzeju nakts 2015 16. maijā no pulksten 19:00 līdz 01:00 Muzeju nakts pasākumu ietvaros aicinām apmeklēt ari mūsu Mārtiņa baznīcu. Šogad Muzeju nakts norit Raiņa un Aspazijas 150. gadadienas zīmē. 16. maija vakarā muzeji aicinās gan klejot pa dzejnieku biogrāfiju dramatiskajiem līkločiem, gan meklēt viņu daiļrades atspulgus apkārtējās dzīves realitātēs.

Vairāk…

Taizé lūgšana

TaizeTava Mārtiņa draudze aicina uz Taizé lūgšanu šo ceturtdien, 23. aprīlī, 18:00.

Brīnišķigi, katram saprotami dziedājumi klusā, meditatīvā gaisotnē. Svētie raksti, lūgšana un klusums. To īpašo noskaņu nevar pārstāstīt. Nāciet un baudiet, kā Dievs uzrunā Taize lūgšanu vakarā. Vairāk…

Lūgšanu un Bībeles stundas Mārtiņa baznīcā

Trešdien 22. aprīlī, baznīcā, 18:00 – lūgšanas stunda, bet 19:00 – Bībeles stunda.

Lūgšanas stunda – lūgšana kopā ar citiem un savstarpēja aizlūgšana. Lūgšana kā kalpošana tuvākajam. Lūgšana kā kalpošana savai sabiedrībai. Lūgšana kā draudzes asinsrite.

Bībeles stunda – gandrīz visi esam bijuši Svētdienas skolā un/vai iesvētes mācībā. Tomēr tas ir tikai kritiskais minimums, ko cilvēkam par Dievu vajadzētu zināt. Svēto Rakstu bagātības ir neizsmeļamas, un to varam turpināt izzināt mūsu Bībeles stundās. Turpinām kopā lasīt Mateja evaņģēliju. Vairāk…