Dievkalpojumi 7. februārī

Svētdienas – 7. februāra dievkalpojums būs īpašs. 12.00 aicināti visi jo visi uz ģimeņu dievkalpojumu. Pie mums viesosies Jēzus draudzes bērnu korītis. Dievkalpojuma gaitā viņi sniegs priekšnesumus un dažas dziesmas aicinās dziedāt kopā ar viņiem.

Tiekamies svētdien!

februāris-7

Februāris Mārtiņa baznīcā

february

Svētdien,  7. februārī notiks divi dievkalpojumi.  Pirmais, kā parasti, plkst.: 10:00, bet otrs plkst.: 12:00 – ģimeņu dievkalpojums.  Mīļi gaidīti pilnā sastāvā, ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem. Piedalīsies mūsu svētdienas skolas bērni. Pēc dievkalpojuma aicinām lielos un mazos uz sadraudzību.

Pelnu dienas dievkalpojums notiks trešdien, 10. februārī, plkst.: 18:00.

Tā kā dievkalpojums iekrīt trešdienā, kad tradicionāli notiek draudzes vakars ar lūgšanām un Bībeles stundu, tad pēc dievkalpojuma baznīcas sakristejā visi laipni aicināti uz Bībeles stundu.

Ceturtdien, 11. februārī, plkst.: 18:00 dievkalpojumu svinēsim ar slavas dziesmām gavēņa laika noskaņā, jauniešu stilā.

Svētdien, 14. februārī, pēc dievkalpojuma, plkst.: 12:00, draudzes mājā notiks Godly Play nodarbība pieaugušajiem (vietu skaits ierobežots, tāpēc aicinām pieteikties jau laicīgi pie svētdienas skolas skolotājas Kristīnes Braunas). Nu jau otro gadu draudzes svētdienas skolā divas reizes mēnesī notiek Godly Play nodarbības. Tā ir īpaši izstrādāta un veidota vide, stāsti un noskaņa, ko bauda mūsu bērni svētdienās. Šoreiz aicinām draudzes pieaugušos un lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo piedalīties varēs ne vairāk kā 15 draudzes locekļi.

Trešdien, 17. februārī,  baznīcā,

18:00 – lūgšanas stunda

19:00 – Bībeles stunda

Lūgšanas stunda – lūgšana kopā ar citiem un savstarpēja aizlūgšana. Lūgšana kā kalpošana tuvākajam. Lūgšana kā kalpošana savai sabiedrībai. Lūgšana kā draudzes asinsrite.

Bībeles stunda – gandrīz visi esam bijuši Svētdienas skolā un/vai iesvētes mācībā. Tomēr tas ir tikai kritiskais minimums, ko cilvēkam par Dievu vajadzētu zināt. Svēto Rakstu bagātības ir neizsmeļamas, un to varam turpināt izzināt mūsu Bībeles stundās. Turpinām kopā lasīt Mateja evaņģēliju.

Jauniešu vakars notiks sestdien, 20. februārī, plkst.: 18.00 draudzes mājā. Kopīga maltīte, sarunas, lūgšana, dziesmas , sadraudzība, spēles. Šoreiz īpaši: jaunais draudzes loceklis Pēteris palīdzēs mums kopā veidot teātra darbnīcu.

Svētdien, 21. februārī ir Diakonijas diena. Pēc dievkalpojuma Draudzes mājā pieejama diakonijas drēbju kamera un darbosies draudzes Doktorāts ar dakterīti Kristu, kā arī mūsu nelielā labdarības aptieka. Pasākuma ietvaros ir arī sadraudzība visiem kopā.

Ceturtdien, 25. februārī, plkst.: 18:00 notiks TAIZE lūgšana.

Brīnišķigi, katram saprotami, dziedājumi, klusā meditatīvā gaisotnē. Svētie raksti, lūgšana un klusums. To īpašo noskaņu nevar pārstāstīt. Nāciet un baudiet, kā Dievs uzrunā Taize lūgšanu vakarā.

Svētdien, 28. februārī, Visa draudze ir aicināta uz pilnsapulci, kas notiks pēc dievkalpojuma.

Galvenā tēma plānā ir gada pārskata apstiprināšana. Tā ir iespēja paraudzīties uz iepriekšējo gadu, kā tas parādās skaitļos. Padomei un valdei ir ļoti nepieciešams visas draudzes atbalsts, līdzdalība un viedoklis.

Tava Mārtiņa draudze.