“Burtnieks” – 30 gadu jubilejas koncerts

6. aprīlī plkst. 16:00 Rīgas Mārtiņa ev. lut. baznīcā Slokas ielā 34, Rīgā ar 30 gadu jubilejas koncertu uzstāsies Latvijas izdevniecību jauktais koris “Burtnieks”.


Latvijas izdevniecību jauktais koris “Burtnieks”

6. aprīlī plkst. 16:00 Rīgas Mārtiņa ev. lut. baznīcā uzstāsies Latvijas izdevniecību jauktais koris “Burtnieks” ar 30 gadu jubilejas koncertu. Mākslinieciskais vadītājs Egils Lipšāns.