Draudzes vakari

dr. vakars-martsDivas reizes mēnesī mūsu draudzē notiek draudzes vakari, kuros jebkuram ir iespēja aizlūgt par citiem viņu problēmās, par valsti, par baznīcu – par visu, kas uz sirds, un dalīties savās pārdomās par dažādiem kristīgiem un ar reliģiju saistītiem tematiem Bībeles stundās. Draudzes vakaros arī bijušajiem Mārtiņskolas dalībniekiem ir iespēja turpināt savu iepazīšanos ar Dievu un turpināt to ceļu, kuru viņi iesāka, piedaloties kopīgās lūgšanās un iesaistoties Bībeles stundas diskusijās. Vairāk…

Draudzes pilnsapulce

IMG_3530-2Kristīgā draudze!

Esat visi aicināti uz kārtējo Rīgas Mārtiņa ev. lut. draudzes pilnsapulci šo svētdien, 08.03.2015 pēc dievkalpojuma. Draudzes dzīvi plāno un īsteno draudzes vēlēta padome un padomes iecelta valde, taču reizi gadā par visu šo darbu ir jādzird visai draudzei. Vairāk…

Kas ir gavēnis?

FastingGavēņa laiks vienmēr ir saistījies ar nožēlu, kas izpaužas kā dziļas bēdas vai savu ļauno darbu – grēku – nožēlošana. No šiem ļauniem darbiem mēs ciešam, ievainojot paši sevi un citus – tas ir kauna traips, kas uz mūžīgiem laikiem apzīmē visu cilvēci. Vairāk…

Februāris Mārtiņa draudzē

ziema

Laba diena visiem Mārtiņa draudzē! Dienas jau kļūst garākas. Katru dienu kādas minūtes klāt. Mums baznīcas gadā jau jāsāk atskaitīt laiku līdz Lieldienām. Svētdiena , 1.februāris, jau tiek saukta „trešā svētdiena pirms Gavēņa laika”. Zīmīgākais baznīcas gada notikums februārī ir „pelnu diena” – trešdiena, 18.02. Ar to sākas gavēņa laiks. Vairāk…