Ziedo dziesmu grāmatu savai baznīcai

LELB_Dziesmu_gramata19. septembrī notika  Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas jaunās dziesmu grāmatas atvēršana. Tā ir ne tikai dziesmu grāmata, bet arī palīgs ikdienas garīgai dzīvei, jo satur dievkalpojumu un svētbrīžu kārtības, psalmus, lūgšanas, mazo katehismu un kristīgās mācībās kopsavilkumu.

Lapiņu drukāšana mūsu draudzē ilgtermiņā sanāk ļoti dārga, tāpēc draudzes padomei nācās apsvērt domu, kā iegūt pietiekamu skaitu jauno dziesmu grāmatu, jo uzreiz visas nopirkt arī sanāk nesamērīgi dārgi. Padomē tapa ideja, ka nepieciešamās grāmatas draudzes locekļi varētu ziedot. Esam jau sagādājuši pietiekamu skaitu dziesmu grāmatu mūsu grāmatu galdam un, pērkot vienu grāmatu sev, lūdzam nopirkt arī otru grāmatu un dāvāt to savai draudzei. Kopumā, draudzei ikdienas kalpošanai būtu nepieciešamas 100 grāmatas baznīcā un vēl 40 grāmatas draudzes mājā.

Tava Mārtiņa draudze.

Draudzes lūgšanu laiks

LūgšanaDievs, kā lielu dāvanu, ir devis iespēju lūgt. Īpašu pilnvaru devis sakot: “Līdz šim jūs neko manā vārdā neesat lūguši. Lūdziet, un jūs saņemsiet, tā ka jūsu prieks būs piepildīts.” (Jņ 16:24)

Dievs mudina lūgt pastāvīgi: „Palieciet vienmēr lūgšanā, nepagurstot pateikties Dievam.” (Kol 4:2)

Dievs mudina mūs lūgt kopā: “… ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūgs, tad mans debesu Tēvs viņiem to piešķirs.” (Mt 18:19-20Vairāk…

Novembris Mārtiņa baznīcā

NovembrisSveiciens visiem Mārtiņa draudzē!

Novembra mēneša jaunumi mūsu baznīcā.

Svētdien, 1. novembrī plkst. 10:00 – rīta dievkalpojums, kuru veltīsim reformācijas dienai, kā arī visu svēto dienai.

31. oktobris ir Reformācijas diena. Tā ir mūsu Luteriskās konfesijas simboliskā dzimšanas diena. Šajā dienā,  1517. gada 31. oktobrī, augustīniešu ordeņa mūks Mārtiņš Luters pienagloja savas 95 tēzes, vērstas pret indulgenču tirdzniecību, pie Vitenbergas pils baznīcas durvīm, Vairāk…

Draudzes diakonijas sveiciens Pļaujas svētkos

aboliPļaujas svētki ir pateicības svētki, kurā baznīcas ļaudis pateicas Dievam par Viņa dāvāto svētību zemei un par tās nestajiem augļiem. 

Šis ir brīdis, kad atskatāmies uz paveiktajiem darbiem vai vēl steidzam apdarīt pēdējos dārza darbus, vēl cenšamies izbaudīt skaistos rītus, dodoties sēņot. Šis ir laiks, kad palūkojam, ko paši esam ievākuši un kādus augļus esam nopelnījuši.   Vairāk…

Oktobris Mārtiņa baznīcā

OktobrisSveiciens visiem Mārtiņa draudzē!

Oktobra mēneša jaunumi mūsu baznīcā.

Svētdien 4. oktobrī “Pļaujas svētki”. Tā ir mūsu lielā pateicības diena. Šoreiz mūsu svētkus filmēs un pārraidīs LTV. Mums ir iespēja svinēt kopā ar visu Latviju.

Oktobra lūgšanas stundas un Bībeles stundas 7. oktobrī un 21. oktobrī attiecīgi, plkst. 18.00 un plkst. 19.00.

Vairāk…