2016. gada marts Rīgas Mārtiņa draudzē

Laba diena Kristus mīļotiem.

Martā gaidām Lieldienas. Tas ir tā zīmīgi, ka šie lielie baznīcas svētki ir pavasarī. Uz Lieldienām sagaidīsim arī vairāk dzīvības dabā. Tāda vispārēja atdzimšanas un atkušana. Pirms tā – Gavēņa laiks iezīmējas ar smagām pārdomām, grūtākajām rakstu vietām lasījumos. Tas liek daudz ko pārdomāt, savas sirdis izmeklēt. Tāda ieraušanās sevī, kā pumpurs ziemā, tāda dvēseles iesaldēšana drūmā sevis analīzē, garīgi redzot Kristus ciešanas.

Kristus augšāmcelšanās tad nāk, kā dabas izplaukšana, kā ledus atkušana. Tomēr ir jāpiedzīvo ziema, lai novērtētu pavasari. Nekur jau nebija pazudusi labā vēsts! Vēl aukstumā riežas pumpuri, arī zem ledus ir dzīvs, dzidrs ūdens, un tajā ir dzīvība. Tikai jāpienāk īstajam brīdim, lai Dieva dāvātā siltumā dzīvība redzama kļūst. Mūsu dzīvība.

Screen Shot 2016-03-07 at 09.35.33

Rekolekcijas “Žēlastībā stiprināts” Sv. Gregora kristīgās misijas centrā Saldū

Aicinām Jūs 26. – 27. februārī uz rekolekcijām “Žēlastībā stiprināts” Sv. Gregora kristīgās misijas centrā Saldū!

Rekolekcijas vadīs Žozefs Bastēns.

Žozefs studējis filozofiju un teoloģiju Luvēnas universitātē. Pēc septiņu gadu ilgas depresijas iestājies Šķirsta kopienā, kur gadu dzīvojis un darbojies pie cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Astoņus gadus bijis vientuļnieks Tiberiādes kopienā. Vada rekolekcijas un seminārus daudzās Eiropas valstīs – gan Romas katoļu Baznīcā, gan citās konfesijās.

“Šodien daudzi dzīvo panikā, domājot par to, kas notiks rīt: nedrošība, bailes un raizes. Tikai bezgalīgā Dieva žēlastība iepretī visām bailēm, raizēm un problēmām.” – Ž. Bastēns.

Ef. 3:16-19 “Lai Viņš Savā godības bagātībā jums dotu Savu Garu un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku un lai Kristus, jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu, un, ar to piepildīti, iegūtu visu Dieva pilnību.”

Dalības maksa – 20 EUR. Ja dalības maksa ir vienīgais šķērslis Jūsu klātbūtnei, lūdzu, ziņojiet par to organizatoriem!

Pieteikšanās līdz 19. februārim pa tālr. 20216655 vai skola@gregors.lv

Vairāk informācijas – www.gregors.lv

bastens