2016. gada maijs – jūnijs Rīgas Mārtiņa draudzē

pienenes-plava-pavasaris-maijs-45918847

Labu un siltu dienu visiem Mārtiņa draudzē!

Tabulā ir ziņas par norisēm maijā, jūnijā un svarīgākais, kas attiecas uz vasaru. Bet ir arī dažas ziņas ārpus tā.

Par draudzes nometni vasarā.

Mums ir svarīgi jau tagad plānot norisi, tādēļ ir pēdējais laiks pieteikties.

Pievienotajā failā ir arī aicinājums uz draudzes nometni, kas notiks nometņu vietā “Gančauskas”, 29.- 30. jūl. Šī draudzes kopējā nometne ir savienota ar daudziem jau pierasto svētdienas skolas bērnu nometni, proti: draudzes bērniem ir iespēja būt šajā nometnē jau no 24. jūlija un draudzes ļaudis kopā ar bērnu vecēkiem var pievienoties uz mūsu kopīgo draudzes nometni nedēļas nogalē. Informāciju par lektoriem skatiet zemāk.

Izsludinām pietekšanos nometnei līdz 22. maijam. Lūdzam arī apdomāt, kas varētu piedalīties organizēšanā. Bez palīgiem nekas nesanāks.

Divi koncerti:

1. Jauktā kora “Norise” koncerts.

Debesbraukšanas dienā, ceturtdien, 5. maijā, pl. 19:00, Rīgas Mārtiņa banzīcā

Diriģente Alise Kokneviča.

2. Rīgas Doma kora skolas jauktā kora koncerts.

Otrdien, 10. maijā, 18:00, Rīgas Mārtiņa baznīca

Koncertā uzstāsies Rīgas Doma kora skolas jauktais koris izglītības programmas “Diriģēšana” audzēkņu vadībā. Koncertā skanēs skaņdarbi no IV kursa audzēkņu kvalifikācijas eksāmena programmām un Uģa Prauliņa “Missa Rigensis”.

Zemāk tabulā – pārējie notikumi maijā – jūnijā Mārtiņa baznīcā.

Vairāk…

Aicinājums kalpošanai

md

Daudzi jau zina, ka nu jau vairākus gadus mums ir atvērtās baznīcas stundas  darba dienās no 16.00 – 19.00.  Visu vārdā pateicos dežurantiem, kas baznīcā ir tajā laikā.  Gandrīz vienmēr šajās stundās ienāk ļaudis. Reizēm daudz.

Šobrīd ir ļoti nepieciešami vēl dežuranti, kam būtu iespēja attiecīgajos laikos, reizi mēnesī, 3 stundas  pavadīt baznīcā.

Ja būs vairāk kalpotāju, dežūras būs retākas. Diemžēl, ja mūsu vidū neatradīsies vēl palīgi, nāksies pārdomat visu projektu.

Tiek uzturēts dežūru kalendārs, kur pierakstīties mēnesi uz priekšu. Ir trauksmes pults, darba telpas ir slēdzamas, ir informācijas lapiņas.

Lai nav tā, ka tautā runā: „luterāņu baznīcas jau vienmēr ciet”.  Novērsīsim to kopā!

Ja vēlies piedalīties – zvani Dacei Forstai, tālr.: 29137181,  vai raksti: ccombe@inbox.lv

Mieru vēlot,

mācītājs Aivars

2016. gada aprīlis Rīgas Mārtiņa draudzē

2 Kor 13:11 “Un beidzot, brāļi, priecājieties, pilnveidojieties, uzmundriniet cits citu, esiet vienprātīgi, dzīvojiet mierā, un tad mīlestības un miera Dievs būs ar jums.”

Sveiciens visiem Mārtiņa draudzē.

Gavēņa laiks bija skumju pārdomu un emociju pilns. Šķiet ka arī daba tam pieskaņojās. Ilgu laiku bija auksts un pirmā siltā diena bija Kristus augšāmcelšanās diena. Tagad ir pienācis gaviļu laiks un ir arī baznīcā laiks priecāties. Mēs priecājamies par izglābšanu, slavējam Dievu, pateicamies un visu, kas apbēdina atkal liekam Dieva rokās drošā paļāvībā, ka viņš mūs nepamet. Nāciet priecāsimies kopā.

Aprilis 2016

Mieru vēlot,

Māc. Aivars

Arhibīskapa Jāņa vēstījums 2016. g. Lieldienās

Arhibīskaps Jānis

Sirsnīgi sveicinu Lieldienās mūsu luteriskās baznīcas garīdzniekus, draudžu locekļus un darbiniekus, svētku dievkalpojumu dalībniekus un visus, kas priecājas par mūsu Kunga augšāmcelšanos. Kristus patiesi ir augšāmcēlies!

Pasaulē vienmēr ir bijušas uztraucošas norises, postoši konflikti un traģiskas nelaimes, taču pēdējā laikā tas, ko parasti dzirdējām ziņās no tālām zemēm, ir pienācis daudz tuvāk. Dzīve mainās un daudzās sirdīs iezogas nedrošība un bailes par nākotni. Tādā laikā Lieldienas iederas labāk nekā jebkas cits. Nevis zaķu, olu un šūpoļu svētki, bet īstas Lieldienas, kas svin Augšāmcelšanos.

Cauri visiem četriem evaņģēlijiem Kungs Jēzus nebeidz atkārtot: “Nebīstieties, turiet drošu prātu, nebīstieties!” Vai viņš garantē, ka mūs neskars nekas ļauns? Nē, bet “to es jums esmu teicis tādēļ, lai jūs rastu mieru manī. Pasaulē jums būs bēdas, bet turiet drošu prātu – es pasauli esmu uzvarējis.” Augšāmcelšanās ir Dieva pretuzbrukums visiem uzbrukumiem. Atcerēsimies, kādos apstākļos uzplauka Lieldienas. Fanātiski vīri savas reliģiskās pārliecības dēļ un arī skaudības, varas un naudas dēļ sagūstīja Jēzu, un aizveda viņu romiešu pārvaldnieka priekšā. Eiropeiskais Pilāts bija pārāk mīksts, lai pretotos fanātiķu spiedienam un nodeva Jēzu krustā sišanai. Ar to nebija gana – Jēzus kapam uzvēla akmeni, aizzīmogoja un nolika sardzi. Nu viņu prieks bija pilnīgs. Kas vēl varēja viņiem atņemt uzvaru?

Tas, ko viņi negaidīja – augšāmcelšanās. Kristus piecēlās no kapa un visas ienaidnieku pūles izrādījās veltīgas. Viņu šķietamā uzvara palika kaunā. Pašos ļaunākajos un bezcerīgākajos apstākļos Jēzum palika pēdējais vārds. Lai kādi nebūtu apstākļi, viņam vienmēr pieder pēdējais, uzvarošais vārds. Augšāmcelšanās ir Dieva radikālā atbilde ļaunākajam, kas var mūs apdraudēt – pat nāvei. “Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība. Es dzīvoju, un arī jūs dzīvosiet”, viņš saka savai mācekļu saimei.

Īstais, dziļais Lieldienu prieks rodas tad, ka atklājam, kā augšāmcelšanās atbild uz mūsu urdošajiem jautājumiem un bailēm. Īstais, dziļais Lieldienu prieks uzplaukst tad, kad Kristus mūs ieaicina dalīties viņa priekā būt dzīvam. Svinēsim Lieldienas, ļaujot augšāmceltajam Kristum mūs augšāmcelt no visām bailēm un no katra dvēseles kapa un slazda. Kā mēs varam viņam to ļaut? Tiecoties būt Kristum ļoti tuvu – viņa vārdos, sakramentos, lūgšanā, baznīcā. Būt ar viņu kopā. Ar Augšāmcelto arī pats būsi augšāmcelts. Nebīsties! Nebīsties! Nebīsties! Kristus dzīvo, lai arī Tu dzīvotu!

Sirsnībā,

+ Jānis

Rīgas arhibīskaps