Augusts un septembris Mārtiņa baznīcā

Augusts„Slavējiet Kungu Viņa svētnīcā, Slavējiet Viņu, Viņa varenajā debesu plašumā” (Ps 150)

Lasot 150. psalmu, rodas jautājums „Kāpēc mums būtu jāslavē Dievs?” Slavēšana, līdzīgi kā lūgšana, ir mūsu katra personisks dialogs ar Dievu. Ikdienā mēs daudziem sakām šo vienkāršo pateicības vārdu „Paldies!” Veikalā, draugiem, saņemot dāvanas, sniedzot palīdzību garām gājējam, tādā veidā kopjot savas attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem, tāpat mums vajadzētu kopt savas attiecības arī ar Dievu, mūsu Tēvu, kurš dienu no dienas rūpējas par to, lai mums viss būtu un lai mums nekā netrūktu. 

Lai gan mēdz būt arī tā, ka mūsu ikdiena izmainās, kļūst drūma un pelēka, jo pēkšņi ir piezagušās nelaimes vai kādas problēmas, kuru iespaidā mēs sākam veltīt daudz vairāk uzmanības tām nekā Dievam un aizmirstam par Viņa klātbūtni mūsu dzīvē, ļaujot ļaunajam diktēt savus noteikumus. Taču reiz saņēmuši Dieva žēlastību un ieraudzījuši, ka visas nelaimes ir atrisinājušās sekmīgi, pat visbezcerīgākos brīžos, cilvēkam pietrūkst vārdu, kurus viņš vēlētos pateikt Dievam lūgšanā, tāpēc pilnīgi dabīgi sāk izdziedāt savu pateicību Tam Kungam.

Slavēšana un slavēšanas dziesmas, ko bieži dzirdam luteriskajā baznīcā, uzrunā mūs un palīdz mums pateikt Dievam „Paldies!” tad, kad vārdu šķietami pietrūkst (un netikai tad). Slavēšana ir mūsu pateicības izdziedāšana Dievam, tā ir lūgšana, kas paceļ mūsu sirdis un dvēseles pretī tam priekam un citām dāvanām, kuras dāvā mums Dievs; tas ir veids kādā mēs skaidri un gaiši atbildam Sātanam, ka Dievs ir Visuvaldītājs, kuram pieder debesis un zeme, un tikai Dievam pieder mūsu dzīves. Āmen.

Ceturtdien, 20. augustā plkst.: 18:00 baznīcā notiks dievkalpojums ar slavas dziesmām Tam Kungam.

Ceturtdien, 27. augustā plkst.: 18:00 baznīcā notiks TAIZÉ lūgšana, kas mierīgā, meditatīvā gaisotnē, izdziedot vienkāršus dziedājumus, mūs ved pretī Dievam, lai, lūgšanās un klusumā, varam Viņam izteikt visu to, kas sakrājies uz sirds; tas ir veids kādā mēs varam izmeklēt savas sirdis, lai atrastās sliktās lietas varētu ielikt Dieva rokās. Tas ir brīdis, kad ļaujam Dievam savest mūs kārtībā, kad lūdzam par it visu un arī pateicamies par it visu, kas mums ir.

Svētdien, 30. augustā pēc rīta dievkalpojuma, kas notiks plkst.: 10:00, draudzes namā būs atvērtās diakonijas dienas pasākumi, kuru ietvaros būs pieejama diakonijas drēbju istaba – šoreiz ar īpašu uzsvaru uz skolnieku vajadzībām. Darbosies arī draudzes doktorāts un mūsu nelielā labdarības aptieka.

Trešdien, 2. septembrī, atsākam lūgšanu un Bībeles stundas, baznīcā plkst.: 18:00 – lūgšanas stunda, un 19:00 – Bībeles stunda.

Lūgšanas stunda – lūgšana kopā ar citiem un savstarpēja aizlūgšana. Lūgšana kā kalpošana tuvākajam. Lūgšana kā kalpošana savai sabiedrībai. Lūgšana kā draudzes asinsrite.

Bībeles stunda – gandrīz visi esam bijuši Svētdienas skolā un/vai iesvētes mācībā. Tomēr tas ir tikai kritiskais minimums, ko cilvēkam par Dievu vajadzētu zināt. Svēto Rakstu bagātības ir neizsmeļamas, un to varam turpināt izzināt mūsu Bībeles stundās. Turpinām kopā lasīt Mateja evaņģēliju.

Ziņojam, ka kādā no septembra svētdienām, pēc dievkalpojuma, aicināsim visus, kas dežūrē darba dienās, kas slēdz baznīcu, kas sagaida ļaudis dievkalpojumos un citos pasākumos, uz mācību un sadraudzības pēcpusdienu. Ir iecerētas pārdomas par to kā sagaidīt ļaudis baznīcā, tehniski skaidrojumi un organizatoriski jautājumi, kā arī ugunsdzēsības instruktāža. Precīzs datums tiks vēl izsludināts!!!

Jaunais „Mārtiņskolas” mācību kurss sāksies ceturtdien, 10. septembrī. Pirmā nodarbība notiks baznīcā, pēc dievkalpojuma plkst.: 19:00. Mīļi gaidīti visi, kas vēlas iepazīt Dievu, saņemt Kristību, vai iesvētībās, kļūstot par draudzes locekļiem, saņemt Svēto Vakarēdienu, vai arī vienkārši mācīties kopt savas attiecības ar Dievu. Noslēgums, ar kristībām un iesvētībām, notiks Otrajos Ziemsvētkos.

Augustā darbu atsāk drēbju istaba – otrdienās no plkst.: 16:00 – 18:00.

– Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās plkst.: 10.00 un ceturtdienās plkst.: 18.00.

       – Baznīca ir atvērta darba dienās no plkst.: 16:00 – 19.00 lūgšanām, meditācijai un pārdomām.

       – Pateicamies par jūsu ziedojumiem. Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum.

       – Par visu pārējo sekojiet informācijai mājas lapā www.martinadraudze.lv

Tava Mārtiņa draudze