Augusts Rīgas Mārtiņa draudzē

 • Draudzes kanceleja un mācītāja pieņemšana;
 • Diakonijas drēbju istaba;
 • Mārtiņskola;
 • LELB apbalvojuma pasniegšana;
 • Draudzes nama uzkopšanas grupa;
 • Notikumu grafiks.

Augusta mēneša grafiks

Datums Laiks Notikums
05. aug.
Svētdiena
10:00 BRĪVDABAS dievkalpojums baznīcas pagalmā – vienpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Dievkalpojumu svinēsim kopā ar OTBD pielūgsmes ansambli.
09. aug.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
Kalpos Evaņģēlists Andrejs Irbe.
12. aug.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – divpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
16. aug.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
19. aug.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – trīspadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
23. aug.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
26. aug.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – četrpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Kalpos mācītājs Uldis Jumejs.
30. aug.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
Atsākam svinēt dievkalpojumus ar ērģelēm.
02. sep.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – piecpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Kalpos mācītājs Uldis Jumejs

Draudzes aktualitātes

 • Draudzes kancelejas un mācītāja Aivara Smuidra pieņemšanas laiki augustā:
  otrdienās14., 21. un 28. augustā no plkst. 16:0019:00 un ceturtdien30. augustā no plkst. 15:0017:00.

 • 7. augustā NENOTIEK mācītāja Aivara Smuidra pieņemšana un SLĒGTA kanceleja.

 • No 30. augusta kanceleja atvērta un mācītāja pieņemšanas notiek arī ceturtdienās.

 • Diakonijas drēbju istabas darba laiks otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00. Darbu atsāks 28. augustā.

 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Nākamā Diakonijas diena – draudzes namā, 9. septembrī. Pēc dievkalpojuma, Mārtiņa ielā 3, laipni aicinām apmeklēt:

  • sadraudzību visiem kopā;
  • drēbju istabu;
  • draudzes doktorātu – labdarības aptieku.

   

 • Aicinām uz MĀRTIŅSKOLU – Garīgās izziņas un Dieva iepazīšanas skola.

  Nodarbības notiks trešdienās draudzes namā, Mārtiņa ielā 3.

  Pirmā nodarbība 19.09.2018 plkst. 19:0021:00, pārējās sāksim ar sadraudzību no plkst. 18.30.

  Kursa noslēgumā Kristības un Iesvētības Dievkalpojumā Otrajos Ziemassvētkos 26. decembrī.
  Pieteikšanās un vairāk informācijas martinadraudze.lv.

 • 23. septembrī LELB baznīcas apbalvojuma “uzticības vairogs” pasniegšana mūsu ilggadīgam kalpotājam Mārtiņam Purkalnam.
  Dievkalpojumā viesosies Arhibīskaps Jānis Vanags.

 • Aicinājums pieteikties KALPOT draudzes nama uzkopšanā.

  Veidosim draudzīgu grupu, kas sapulcējas gan kopīgai lūgšanai, gan sadraudzībai, gan svētīgam darbiņam draudzes nama uzkopšanā.

 • Mārtiņa draudzes kora mēģinājumi notiek draudzes namā, Mārtiņa ielā 3, lielajā zālē: otrdienās no 18:30 – 20:00 un svētdienās no 12:30 – 14:00. Diriģente Laima Vikmane: tālr. 26345526, e-pasts: vikmane.laima@gmail.com.

  Pēc vasaras brīvdienām pirmais mēģinājums 28. augustā.

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidtras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds, dzimšanas datums.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

  Lūgsim kopā. Lūgsim viens par otru. Lūgšana ir kā draudzes asinsrite un spēka avots.

  Kristus saka: “ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūgs, tad mans debesu Tēvs viņiem to piešķirs. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū.” [Mt 18:19-20]

Paldies par jūsu ziedojumiem!

Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!