Arhibīskapa Jāņa Vanaga lekcijas Mārtiņā, sestdien 7. novembrī

janisvanagsDažādu sadzīvisku iemeslu dēļ plānotā konfirmantu izbraukuma nodarbība ir pārcelta uz draudzes māju.

Mārtiņskola visus laipni aicina 7. novembrī  uz atvērtām nodarbībām ar Arhibīskapu Jāni Vanagu. Sestdienas gaitā būs lekcija par Baznīcu, tās misiju un nepieciešamību. Būs nodarbība par Dieva vārdu un tā lasīšanu, arī “Dievišķo lasīšanu”. Kā pēdējā, arī nodarbība par Lūgšanu un “izvērtes lūgšanu”. 

Lekciju plāns:

8:30       Sagaidīšana ar kafiju.

9:00       Rīta svētbrīdis, (Laudes).

9:30        Nodarbība “Svētais Gars”. Vadīs mācītājs Aivars.

10.45      Kafijas pauze.

11:00      Nodarbība “Baznīca”. Vadīs Arhibīskaps Jānis Vanags.

12:30      Pusdienas.

13:30      Dieva vārds un Dievišķā lasīšana. Vadīs Arhibīskaps Jānis Vanags.

15:15       Kafijas pauze.

15:30      Lūgšana un Izvērtes lūgšana.  Vadīs Arhibīskaps Jānis Vanags.

16.30      Svētbrīdis, slavēšana.

17:30     “Noslēguma aplis”, pieredze , secinājumi.

Mieru vēlot,

māc. Aivars