Aprīlis un maijs Rīgas Mārtiņa draudzē

DSC_0284
Mēneša aktualitātes:

 • Lūgšanu vakari un bībeles stundas;
 • Diakonijas drēbju istaba;
 • Baznīcu nakts 2. jūnijā;
 • Draudzes nometne 28.07 – 30.07.;
 • Laulību kurss;
 • Kristību – iesvētības kurss (Mārtiņskola);
 • Pavasara izstāde;
 • Notikumu grafiks.


Aprīlis – maijs

Datums Diena Laiks Notikums
20. apr. Ce. 18.00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
23. apr. Sv. 10.00 Svētdienas dievkalpojums – QUASIMODOGENITI – baltā svētdiena. Dievkalpojumā kalpos mācītājs Uldis Jumejs.
26. apr. Tr. 18.00 Lūgšanu stunda baznīcā.
Tās nav tikai mūsu žēlabas altāra priekšā. Lūdzot Dievu, mēs kalpojam tuvākiem un pasaulei.
26. apr. Tr. 19.00 Bībeles stunda baznīcā.
Lasām Jāņa evaņģēliju. Lasot daudz ko uzzinām, bet Svētais Gars dod atklāsmes un uzrunā sirdi.
27. apr. Ce. 18.00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums ar jauniešu slavas dziesmām.
30. apr. Sv. 10.00 Svētdienas dievkalpojums – MISERICORDIAS DOMINI- trešā Lieldienu svētdiena.
Dievkalpojumā piedalās Mārtiņa draudzes koris.
30. apr. Sv. pēc diev- kalpo- juma Diakonijas diena – draudzes namā.
Laipni aicinām apmeklēt:

 • sadraudzību visiem kopā;
 • drēbju istabu;
 • draudzes doktorātu. Šoreiz bez dakterītes Kristas, taču gatava palīdzēt ir dermatologs Daina Kalēja un, uztura speciāliste Kristīne Ozola, kura var sniegt rekomendācijas dažādu veselības problēmu gadījumos un svara korekcijas nepieciešamībai.
30. apr. Sv. Pēc diev- kalpo- juma Izstādes “Aizraujošā kolekcionēšanas pasaule” atklāšana draudzes namā.
04. mai. Ce. 18.00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
07. mai. Sv. 10.00 Svētdienas dievkalpojums – JUBILATE – ceturtā Lieldienu svētdiena.
07. mai. Sv. 12.00 Ģimeņu dievkalpojums – dievkalpojums ģimenēm ar bērniem. Esiet mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem! Piedalīsies mūsu svētdienas skolas bērni. Kopīga ģimeņu sadraudzība pēc dievkalpojuma. Kas vēlas, paņemiet arī cienastiņu kopīgam galdam.
NB! Svētdienas skolas nodarbība no rīta pirmā dievkalpojuma laikā nenotiek.
10. mai. Tr. 18.00 Lūgšanu stunda baznīcā.
10. mai. Tr. 19.00 Bībeles stunda baznīcā.
Lasām Jāņa evaņģēliju.
11. mai. Ce. 18.00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums ar jauniešu slavas dziesmām.
14. mai. Sv. 10.00 Svētdienas dievkalpojums – CANTATE – piektā Lieldienu svētdiena. Mātes diena/ģimenes diena.
18. mai. Ce. 18.00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
21. mai. Sv. 10.00 Svētdienas dievkalpojums – ROGATE – sestā Lieldienu svētdiena.
Pēc dievkalpojuma sadraudzība un vēstures stunda kopā ar teoloģijas studentu Kasparu Bankovski. Tēma: M. Lutera 1517. gadā publicēto 95 tēžu nozīme: vēsturiskais un teoloģiskais konteksts, aplūkotās problēmas, publicēšanas cēloņi un sekas.
24. mai. Tr. 18.00 Lūgšanu stunda baznīcā.
24. mai. Tr. 19.00 Bībeles stunda baznīcā.
Lasām Jāņa evaņģēliju.
25. mai. Ce. 18.00 Taize / Debesbraukšanas diena.
28. mai. Sv. 10.00 Svētdienas dievkalpojums – EXAUDI – septītā Lieldienu svētdiena.
Svētdienas skolas noslēgumu svinēsim kopīgā dievkalpojumā ar svētdienas skolas bērniem un ģimenēm pilnā sastāvā.
Piedalās Mārtiņa draudzes koris.
28. mai. Sv. Pēc diev- kalpo- juma Diakonijas diena – draudzes namā.
Laipni aicinām apmeklēt:

 • sadraudzību visiem kopā;
 • drēbju istabu;
 • draudzes doktorātu ar ģimenes ārsti Kristu, dermatologu Dainu un uztura speciālisti Kristīni, kura var sniegt rekomendācijas dažādu veselības problēmu gadījumos un svara korekcijas nepieciešamībai.

Draudzes aktualitātes

 • Lūgšanu vakari baznīcā – notiek divas reizes mēnesī, otrajā un ceturtajā mēneša trešdienā plkst. 18:00. Lūgsim kopā. Lūgsim viens par otru. Lūgšana ir kā draudzes asinsrite un spēka avots.

  Kristus saka: “ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūgs, tad mans debesu Tēvs viņiem to piešķirs. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū.” [Mt 18:19-20]

 • Bībeles stunda baznīcā – notiek divas reizes mēnesī otrajā un ceturtajā mēneša trešdienā plkst. 19:00. Bībeles stunda – tā ir iespēja lasīt Bībeli kopīgi un pārrunāt izlasīto. Dieva vārds mūs aicina studēt Rakstus.

  Visi Dieva iedvestie Raksti ir noderīgi mācībai, grēka atmaskošanai, labošanai, audzināšanai taisnīgumā, lai Dieva cilvēks kļūtu pilnīgs un būtu sagatavots ikvienam labam darbam.” [2Tim 3:14-17]B

 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Diakonijas drēbju istabas darba laiks otrdienās no plkst. 16:00 līdz 18:00.
 • Baznīcu nakts 2. jūnijā. Pavadīsim vakaru ekskursijās un mūzikā. Aicinām pieteikties arī palīgus baznīcas nakts organizēšanā un nodrošināšanā. Pieteikties pie mācītāja Aivara.
 • Šovasar arī plānojam draudzes nometni no 28.07.-30.07. Brīnišķīgā vietā pie Gaujas “Gančauskās”. 30. aprīlī draudzes namā plānojam sapulci par draudzes nometni. Ja vēlies iesaistīties nometnes organizēšanā, tad pēc dievkalpojuma tiekamies draudzes namā.
 • Mācītājs Aivars ar sievu Kristīni un māc. Mārtiņš ar sievu Līgu aicina uz laulību sagatavošanas nodarbībām otrdienās 9., 16., 23. maijā plkst. 19:00. draudzes namā Mārtiņa ielā 3. Mīlestība un attiecības ir Dieva dāvana. Mums visiem ir jāmācās pa šo dāvanu rūpēties. Ir daudz lietu, kuras vērts pārrunāt, gatavojoties laulībām. Īpaši aicināti visi tie pāri, kuri laulāsies tuvākajā laikā.
 • Jaunais kristību – iesvētes mācību kurss (Mārtiņskola) sāksies 20. aprīlī plkst. 18:00 ar dievkalpojumu baznīcā (Slokas ielā 34). Pirmā nodarbība notiks baznīcā, pārējās – draudzes namā (Mārtiņa ielā 3) – 25.04., 27.04., 11.05., 17.05., 18.05., 25.05., 30.05., 01.06., 03.06., 06.06., 08.06., 13.06., 15.06. plkst. 19:00 – 21:15. Kristības un iesvētības notiks dievkalpojumā 18. jūnijā.
 • 30. aprīlī pēc dievkalpojuma draudzes namā atklāsim izstādi “Aizraujošā kolekcionēšanas pasaule”. Izstāde būs apskatāma visu maija mēnesi kancelejas pieņemšanas laikos: otrdienās plkst. 17:00 – 20:00, ceturtdienās plkst. 15:00 – 17:00, kā arī svētdienās pēc dievkalpojuma.
 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

Paldies par jūsu ziedojumiem!

Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!