Aprīlis Rīgas Mārtiņa draudzē

 • Mācītāja atvaļinājums;
 • Atvērtās baznīcas stundas;
 • Baznīcu nakts;
 • Laulību sagatavošanas nodarbības;
 • Mazuļu skoliņa “Silīte”;
 • Notikumu grafiks.

Aprīļa mēneša grafiks

Datums Laiks Notikums
05. apr.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
08. apr.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Quasi modo geniti – Baltā svētdiena.
08. apr.
Svētdiena
12:00 Ģimeņu dievkalpojums – dievkalpojums ģimenēm ar bērniem.
Esiet mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem! Piedalīsies mūsu svētdienas skolas bērni. Kopīga ģimeņu sadraudzība pēc dievkalpojuma. Kas vēlas, paņemiet cienastiņu kopīgam galdam.
NB! Svētdienas skolas nodarbība no rīta pirmā dievkalpojuma laikā nenotiek.
11. apr.
Trešdiena
18:00 Lūgšanu stunda baznīcā.
11. apr.
Trešdiena
19:00 Bībeles stunda baznīcā.
Lasām Pāvila vēstuli Galatiešiem.
12. apr.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
Dievkalpojumā kalpos evaņģēlists Andrejs Irbe.
15. apr.
Svētdiena
10:00 Katehēzes dievkalpojums – Misericordia Domini – Trešā Lieldienu svētdiena.
Dievkalpojumā kalpos evaņģēlists Andrejs Irbe. Katehēzes dievkalpojums ir mēģinājums īsi skaidrot dievkalpojuma kārtību un uzvedību baznīcā. Četras reizes visa dievkalpojuma laikā būs nelielas pauzes, kuru laikā tiks sniegti īsi komentāri par to, kas dievkalpojumā ir noticis vai notiks un kāpēc.
Svētdienas skolā – Godly Play nodarbība.
19. apr.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
Dievkalpojumā kalpos mācītājs Rolands Radziņš.
22. apr.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Jubilate – Ceturtā Lieldienu svētdiena.
Svētdienas skolā – muzikālā un radošā nodarbība.
22. apr.
Svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Diakonijas diena – draudzes namā, Mārtiņa ielā 3.
Laipni aicinām apmeklēt:

 • sadraudzību visiem kopā;
 • drēbju istabu;
 • draudzes doktorātu – labdarības aptieku.
25. apr.
Trešdiena
18:00 Lūgšanu stunda baznīcā.
25. apr.
Trešdiena
19:00 Bībeles stunda baznīcā.
Lasām Pāvila vēstuli Galatiešiem.
26. apr.
Ceturtdiena
18:00 TAIZE lūgšana.
29. apr.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Cantate – Piektā Lieldienu svētdiena.
Svētdienas skolā – Godly Play nodarbība.
03. mai.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
Dievkalpojumā viesosies māc.dr. Didzis Stilve ar grupu no Londonas. Pēc dievkalpojuma tikšanās ar Didzi un luterāņiem no Anglijas, Madagaskaras, Dienvidāfrikas un Austrālijas.
06. mai.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Rogate – Sestā Lieldienu svētdiena.
06. mai.
Svētdiena
12:00 Ģimeņu dievkalpojums – dievkalpojums ģimenēm ar bērniem.
Esiet mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem! Piedalīsies mūsu svētdienas skolas bērni. Kopīga ģimeņu sadraudzība pēc dievkalpojuma. Kas vēlas, paņemiet cienastiņu kopīgam galdam.
NB! Svētdienas skolas nodarbība no rīta pirmā dievkalpojuma laikā nenotiek.

Draudzes aktualitātes

 • NB!!! Mācītājs Aivars Smuidris būs atvaļinājumā no 12.04.2018. līdz 21.04.2018.

  Mācītāja pieņemšana NENOTIKS – 12.04.; 17.04.; 19.04. – lūgums ieplānot apmeklējumu pie mācītāja līdz 12.04. vai no 24.04. ierastajos pieņemšanas laikos.

  Kanceleja būs atvērta 12.04.; 17.04.; 19.04. ierastajos pieņemšanas laikos.

 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Aicinājums pieteikties kalpot atvērtajās baznīcas stundās.

  Jau vairākus gadus mums ir atvērtās baznīcas stundas darba dienās no plkst. 16:00 līdz 19:00. Visu vārdā – pateicība tiem, kas dežūrē!

  Aicinām kalpošanā cilvēkus, kas varētu atrast šīs trīs stundas, reizi mēnesī, kalpošanā baznīcā. Informācija par kalpošanas iespējām pie dežurantu koordinatores Vizmas Kigitovičas, tālr. 26575256, e-pasts: vizma.kigitovica@gmail.com.

 • Baznīcu nakts 1. jūnijā. Pavadīsim vakaru ekskursijās un mūzikā. Aicinām pieteikties arī palīgus baznīcas nakts organizēšanā un nodrošināšanā. Pieteikties pie mācītāja Aivara.

 • Šovasar arī plānojam draudzes nometni no 27.07.29.07. brīnišķīgā vietā pie Gaujas “Gančauskās”.

 • Mācītājs Aivars ar sievu Kristīni aicina uz laulību sagatavošanas nodarbībām otrdienās 8., 22., 29. maijā plkst. 19:00 draudzes namā Mārtiņa ielā 3.

  Mīlestība un attiecības ir Dieva dāvana. Mums visiem ir jāmācās par šo dāvanu rūpēties. Ir daudz lietu, kuras vērts pārrunāt, gatavojoties laulībām. Īpaši aicināti visi tie pāri, kuri laulāsies tuvākajā laikā.

 • Draudzes ekskursija 12. maijā. Informācija par ekskursijas virzienu sekos vēlāk.

 • Diakonijas drēbju istabas darba laiks otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Mārtiņa draudzes kora mēģinājumi notiek draudzes namā, Mārtiņa ielā 3, lielajā zālē: otrdienās no 18:30 – 20:00 un svētdienās no 12:30 – 14:00. Diriģente Laima Vikmane: tālr. 26345526, e-pasts: vikmane.laima@gmail.com.

 • Aicinām tos draudzes locekļus, kuriem ir bērni, mazbērni vai krustbērni, savus mazos, mīļos vest uz Mārtiņa draudzes svētdienas skolu!

  Svētdienas skolas nodarbības notiek svētdienās, dievkalpojuma laikā, draudzes namā, Mārtiņa ielā 3, otrajā stāvā. Pirms nodarbībām draudzes namā, bērni ar skolotājām satiekas baznīcā. Pēc grēksūdzes, mācītāja nelielas uzrunas un svētības vārdiem, bērni ar skolotājām dodas uz svētdienas skolas nodarbībām. Vecāki pēc dievkalpojuma nāk pakaļ bērniem uz draudzes namu.

  • Pirmajā mēneša svētdienā – ģimeņu dievkalpojums;
  • Otrajā un ceturtajā mēneša svētdienā – Godly Play nodarbība;
  • Trešajā mēneša svētdienā – radošā un mūzikas nodarbība.

   

 • Aicinām uz Mārtiņa draudzes mazuļu skoliņu “Silīte”.

  Mazuļu skoliņa “Silīte” – skoliņā uz nodarbībām aicinām vecākus ar bērniem vecumā no rāpotājiem līdz čāpotājiem. Šīs nodarbības ir laiks, kad vecāks var būt kopā ar savu bērniņu, sniegt tam nedalītu uzmanību, kopīgi darbojoties, un uz pusotru stundu aizmirst ierastās ikdienas rūpes. Nodarbībās mierīgā gaisotnē sadraudzēsimies, radoši darbosimies, veicināsim bērniem pacietības un uzmanības iemaņas, runas un valodas attīstību, darbosimies ar dažādiem materiāliem un arī aktīvi izkustēsimies.

  Nodarbības notiek otrdienās no plkst. 10:00 līdz 11:30, Mārtiņa ielā 3, draudzes namā. Dalības maksa – ziedojums. Informācija un pieteikšanās nodarbībām: e-pasts: info@martinadraudze.lv, tālr. 28342287 (Dace).

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidtras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

Paldies par jūsu ziedojumiem!

Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!