Aprīlis Rīgas Mārtiņa draudzē

 • Mācītājs atvaļinājumā;
 • Kalpošanas iespējas draudzē;
 • Baznīcas atvērtās stundas;
 • Nozīmīgi datumi;
 • Notikumu grafiks.

Aprīļa mēneša grafiks

Datums Laiks Notikums
07. apr.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Quasimodogeniti – Baltā svētdiena.
Svētdienas skolas nodarbība notiek, satikšanās baznīcā pirms dievkalpojuma.
07. apr.
Svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Diakonijas diena – draudzes namā. Šoreiz bez iepriekš sagatavota ēdiena. Laipni aicinām apmeklēt:

 • drēbju istabu;
 • draudzes doktorātu – labdarības aptieku.

NB! Tiem, kam nepieciešams noteikt holesterīna vai cukura līmeni, nāk plkst. 9:00 uz doktorātu, iepriekš piesakoties pie sekretāres Daces, tālr. 28342287.

11. apr.
Ceturtdiena
18:00 TAIZE lūgšanu vakars.
11. apr.
Ceturtdiena
19:00 XIII Starptautiskā RĪGAS BRASS simpozija koncerts.
Koncertā piedalās metāla pūšamo instrumentu meistari no Eiropas un Latvijas.
11. apr.
Ceturtdiena
21:00 Vakara lūgšana Mārtiņa draudzes Facebook lapas tiešraidē.
14. apr.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Misericordia Domini – Lieldienu trešā svētdiena.
14. apr.
Svētdiena
12:00 Ģimeņu dievkalpojums.
Esiet mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem!
16. apr.
Otrdiena
10:30 Svētbrīdis baznīcā.
Pēc svētbrīža sadraudzība un garīgas sarunas sakristejā. Lasām Luteriskās ticības apliecības. (latīņu: Liber Concordiae).
18. apr.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums ar SLAVAS dziesmām.
18. apr.
Ceturtdiena
19:15 Lūgšanu stunda baznīcā.
Lūgšanas grupai iespējams pieteikt aizlūgumus un lūgšanu stundas laikā iespējams saņemt eļļas svaidīšanu slimību gadījumā.
18. apr.
Ceturtdiena
21:00 Vakara lūgšana Mārtiņa draudzes Facebook lapas tiešraidē.
19. apr.
Piektdiena
19:00 Jauniešu viesošanās Rīgas Jēzus draudzē.
20. apr.
Sestdiena
10:00 PAVASARA TALKA.
Mīļi aicinām palīgā ikvienu! Jo vairāk būsim, jo priecīgāk visiem!*Baznīcas teritorijas sakopšana.

 • Draudzes nama un teritorijas sakopšana;
 • Sadraudzība noslēdzot.
21. apr.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Jubilate – Lieldienu ceturtā svētdiena.
Svētdienas skolas nodarbība notiek, satikšanās baznīcā pirms dievkalpojuma.
23. apr.
Otrdiena
10:30 Svētbrīdis baznīcā.
Pēc svētbrīža sadraudzība un garīgas sarunas sakristejā. Lasām Luteriskās ticības apliecības. (latīņu: Liber Concordiae).
25. apr.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
Piedalīsies viesi no māsu draudzes Vācijā, Travemindē, sv.Lorenca draudzes.
25. apr.
Ceturtdiena
21:00 Vakara lūgšana Mārtiņa draudzes Facebook lapas tiešraidē.
28. apr.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Cantate – Lieldienu piektā svētdiena.
Svētdienas skolas nodarbība notiek, satikšanās baznīcā pirms dievkalpojuma.
28. apr.
Svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Draudzes sapulce un sadraudzība draudzes namā.
Atskaite par 2023. gada budžeta izpildi, revīzijas komisijas atzinums un statistikas pārskats par aizvadīto gadu.
02. mai.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.

Draudzes aktualitātes

 • No 30. aprīļa līdz 10. maijam mācītājs Aivars Smuidris būs atvaļinājumā. Kanceleja darbosies ierastajos pieņemšanas laikos. Lūdzam apmeklējumu pie mācītāja ieplānot savlaicīgi, īpaši, ja nepieciešams saskaņot laulību vai kristību laiku un iesniegt nepieciešamos iesniegumus!

 • Nāc dziedāt jauktajā Mārtiņa draudzes korī!

  Mārtiņa draudzes kora mēģinājumi notiek: trešdienās no plkst. 18:30 līdz 20:00 (baznīcā) un svētdienās no plkst. 12:00 līdz 13:30 (draudzes namā). Diriģente Alma Kalniņa: tālr. 26433211, e-pasts: almakalnina@gmail.com .

 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00.

  Ja sajūti aicinājumu kalpot baznīcas atvērtajās stundās (trīs stundas reizi mēnesī), tad esi aicināts pievienoties dežurantu grupai. Papildus informācija par kalpošanas iespējām pie dežurantu koordinatores Vizmas Kigitovičas, tālr. 26575256, e-pasts: vizma.kigitovica@gmail.comVisu vārdā – pateicība tiem, kas dežurē!

 • Par kalpošanas iespējām vaicāt mācītājam Aivaram vai draudzes kancelejā:

  • altāra grupa – baznīcas sakopšana otrdienu rītos;
  • draudzes nama uzkopšanas grupas;
  • diakonijas kalpošanā – drēbju istabā, diakonijas dienu rīkošanā;
  • pērminderu kalpošanā;
  • lektoru kalpošanā – svēto rakstu lasīšana dievkalpojuma laikā;
  • Mārtiņskolas kalpošanā;
  • svētdienas skolas kalpošanā;
  • sagaidītāju grupā baznīcā – tie, kas sagaida apmeklētājus pirms dievkalpojumiem vai citiem pasākumiem;
  • baznīcas dežurantu grupā darbdienu pēcpusdienās;
  • draudzes koris;
  • vīru kalpošanas grupa – draudzes saimniecības lietu kārtošanai – talkas, palīdzība dažādu darbu veikšanā u.tml. (izveidota WhatsApp grupa).
 • DATUMI, ko jau laicīgi vērts atzīmēt savos kalendāros:

  • 19. maijs – Vasarsvētki;
  • 1. jūnijs – atvērtā Baznīcu diena / Baznīcu nakts;
 • Šobrīd aktuālās saimniecība lietas, kuras aicinām atbalstīt, veicot mērķziedojumus:

  • Baznīcas logu nomaiņas projekts “Ielaid gaismu”
   Nodibinājums “Āgenskalna kopienas atbalsta fonds”,
   Swedbank AS: LV69HABA0551038274975,
   mērķī norādot: Projektam “Ielaid gaismu”;
  • Mērķziedojums apkures izmaksu segšanai – draudze ik mēnesi veic kredīta apmaksu par granulu katlu baznīcas sakristejā
   Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Rīgas Mārtiņa draudze,
   SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
   Swedbank AS: LV45HABA0551020287048,
   mērķī norādot: Apkures izmaksu segšanai.

  Veicot mērķziedojumu, ikviens var atbalstīt draudzei svarīgus projektus.

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Rīgas Mārtiņa draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds, dzimšanas datums.

  Baznīcā ir iespējams veikt ziedojumu, izmantojot arī QR kodu – tie atrodami pie ziņojuma dēļa.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

  Lūgsim kopā. Lūgsim viens par otru. Lūgšana ir kā draudzes asinsrite un spēka avots.

  Ceturtdienās, plkst. 21:00, aicinām vienoties kopīgā vakara lūgšanā Mārtiņa draudzes Facebook lapas tiešraidēs.

  “Mācieties darīt labu, dzenieties pēc taisnības.” [Jes 1:17]

  Paldies par jūsu ziedojumiem!

  Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!