Aprīlis Rīgas Mārtiņa draudzē

 • Pārcelta kanceleja un mācītāju pieņemšanas;
 • Draudzes koris;
 • Diakonijas diena;
 • Iegaumējami datumi;
 • Notikumu grafiks.

Aprīļa mēneša grafiks

Datums Laiks Notikums
11. apr.
Otrdiena
11:00 Svētbrīdis baznīcā.
Pēc svētbrīža sadraudzība un garīgas sarunas sakristejā.
13. apr.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums ar SLAVAS dziesmām.
13. apr.
Ceturtdiena
19:15 Bībeles stunda sakristejā.
ZOOM saite mēneša e-pastā. Lasām 1Tim 3
13. apr.
Ceturtdiena
21:00 Vakara lūgšana Mārtiņa draudzes Facebook lapas tiešraidē.
16. apr.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Quasi modo geniti – Baltā svētdiena.
Svētdienas skolas nodarbība baznīcas sakristejā.
18. apr.
Otrdiena
11:00 Svētbrīdis baznīcā.
Pēc svētbrīža sadraudzība un garīgas sarunas sakristejā.
20. apr.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
20. apr.
Ceturtdiena
19:15 Lūgšanu stunda baznīcā.
Šajā laikā iespējams saņemt eļļas svaidīšanu slimību gadījumā.
20. apr.
Ceturtdiena
21:00 Vakara lūgšana Mārtiņa draudzes Facebook lapas tiešraidē.
22. apr.
Sestdiena
10:00 Teritorijas un draudzes nama sakopšanas talka.
23. apr.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Misericordia Domini – Lieldienu trešā svētdiena. Jaunā draudzes padomes ievešana.
Svētdienas skolas nodarbība baznīcas sakristejā.
25. apr.
Otrdiena
11:00 Svētbrīdis baznīcā.
Pēc svētbrīža sadraudzība un garīgas sarunas sakristejā.
27. apr.
Ceturtdiena
18:00 TAIZE lūgšanu vakars.
27. apr.
Ceturtdiena
19:15 Bībeles stunda sakristejā.
ZOOM saite mēneša e-pastā. Lasām 1Tim 4
27. apr.
Ceturtdiena
21:00 Vakara lūgšana Mārtiņa draudzes Facebook lapas tiešraidē.
30. apr.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Jubilate – Lieldienu ceturtā svētdiena.
Svētdienas skolas nodarbība baznīcas sakristejā.
30. apr.
Svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Diakonijas diena – draudzes namā, Mārtiņa ielā 3.
Laipni aicinām apmeklēt:

 • sadraudzību visiem kopā;
 • drēbju istabu;
 • draudzes doktorātu – labdarības aptieku.

NB! Tiem, kam nepieciešams noteikt holesterīna vai cukura līmeni, nāk plkst. 9:00 uz doktorātu, iepriekš piesakoties pie sekretāres Daces, tālr. 28342287.

02. mai.
Otrdiena
11:00 Svētbrīdis baznīcā.
Pēc svētbrīža sadraudzība un garīgas sarunas sakristejā.
04. mai.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
04. mai.
Ceturtdiena
21:00 Vakara lūgšana Mārtiņa draudzes Facebook lapas tiešraidē.
07. mai.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Cantate – Lieldienu piektā svētdiena.
Svētdienas skolas nodarbība baznīcas sakristejā.

Draudzes aktualitātes

 • No 2022. gada 22. novembra līdz 2023. gada pavasarim (apkures sezonas beigām) draudzes kanceleja ir pārcelta uz baznīcas sakristeju un mācītāja pieņemšanas notiek baznīcā. Ieeja no sakristejas puses.

 • Nāc dziedāt Mārtiņa draudzes korī!

  Mārtiņa draudzes kora mēģinājumi notiek baznīcā, Slokas ielā 34: trešdienās no plkst. 18:30 līdz 20:00 un svētdienās no plkst. 12:30 līdz 14:00. Diriģente Alma Kalniņa: tālr. 26433211, e-pasts: almakalnina@gmail.comEsiet mīļi gaidīti!

 • DATUMI, ko jau laicīgi vērts atzīmēt savos kalendāros:

  • 13. maijs – draudzes pavasara ekskursija;
  • 27. maijs – atvērtā Baznīcu diena / Baznīcu nakts;
  • 28. maijs – Vasarsvētki;
  • 23. jūlijs – kapu svētki Pleskodāles un Lāčupes kapos;
  • 28. jūlijs30. jūlijs – draudzes dienas Gančauskās;
  • 6. augusts – Brīvdabas dievkalpojums.
 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00.

  Ja sajūti aicinājumu kalpot baznīcas atvērtajās stundās (trīs stundas reizi mēnesī), tad esi mīļi aicināts pievienoties dežurantu grupai. Papildus informācija par kalpošanas iespējām pie dežurantu koordinatores Vizmas Kigitovičas, tālr. 26575256, e-pasts: vizma.kigitovica@gmail.com . Visu vārdā – pateicība tiem, kas dežurē!

 • Šobrīd aktuālās saimniecība lietas, kuras var atbalstīt veidojot mērķziedojumus:

  • Baznīcas logu nomaiņas projekts “Ielaid gaismu”;
  • Mērķziedojums apkures izmaksu segšanai – (draudze ik mēnesi veic kredīta apmaksu par granulu katlu baznīcas sakristejā un ir nepieciešams papildus iegādāties granulas apkures katlam).

  Veicot mērķziedojumu, ikviens var atbalstīt draudzei svarīgus projektus.

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Rīgas Mārtiņa draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds, dzimšanas datums.

  Baznīcā ir iespējams veikt ziedojumu, izmantojot arī QR kodu – tie atrodami pie ziņojuma dēļa.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

  Lūgsim kopā. Lūgsim viens par otru. Lūgšana ir kā draudzes asinsrite un spēka avots.

  Ceturtdienās, plkst 21:00, aicinām vienoties kopīgā vakara lūgšanā Mārtiņa draudzes Facebook lapas tiešraidēs.

  “Dievs mums nav devis bailības garu, bet gan spēka, mīlestības un saprāta garu.” [2Tim 1:7]

  Paldies par jūsu ziedojumiem!

  Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!