Aprīlis Rīgas Mārtiņa draudzē

 • Dievkalpojumu kārtība;
 • Mācītāja pieņemšanas kārtība;
 • Mārtiņskola;
 • Lūgšanu stundas;
 • Notikumi, kas NENOTIEK.

Draudzes aktualitātes
valstī noteiktās ārkārtas situācijas laikā

 • Dievkalpojumi ierastajos laikos notiek bez draudzes klātbūtnes (sekojiet informācijai mūsu saziņas līdzekļos, daļa dievkalpojumu tiks publiskoti sociālajos tīklos).

  Mācītājs ir pieejams grēksūdzei un Svētā Vakarēdiena saņemšanai iepriekš piesakoties, pēc dievkalpojumiem vai pēc vienošanās ar mācītāju.

 • Atcelti mācītāja un kancelejas pieņemšanas laiki.
  Aicinām vērsties telefoniski vai pieteikt savu apmeklējumu mācītājam Aivaram Smuidrim, tālr. 26522538.

 • Slēgta kanceleja draudzes namā – lūdzam sazināties: draudzes tālr. 28342287 vai e-pastā: info@martinadraudze.lv.

 • Mārtiņskolas nodarbības notiek attālināti.

 • Lūgšanas stundas notiek – evaņģēlists Andrejs katru dienu, izņemot pirmdienu, plkst. 15:00 straumē ‘stundu’ lūgšanu, pārmaiņus vai nu Mārtiņa draudzes vai Piņķu draudzes Facebook sadaļā.

 • Baznīca ir atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00, ievērojot drošības un higiēnas prasības, un ārkārtas stāvokļa pulcēšanās ierobežojumus.

 • NENOTIEK:

  • svētdienas skolas nodarbības;
  • draudzes kora mēģinājumi;
  • Bībeles stundas;
  • draudzes mazuļu skolas nodarbības;
  • slēgta bibliotēka, drēbju istaba.

   

 • Lūgums būt atbildīgiem, rūpīgi izvērtēt savu veselības stāvokli un palikt mājās tiem:

  • kuriem ir medicīniski apliecināta inficēšanās ar COVID – 19;
  • kuri pēdējo 14 dienu laikā bijuši Covid -19 skartajās valstīs;
  • kuri pēdējo 14 dienu laikā atradušies ciešā kontaktā ar personām, kuras apmeklējušas šīs valstis vai personām kurām medicīniski apliecināta inficēšanās ar COVID – 19.

  kā arī,
  pamanot kādas slimības pazīmes – paaugstinātu temperatūru, iesnas, klepu, šķavas un tamlīdzīgi.

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds, dzimšanas datums.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

  Lūgsim kopā. Lūgsim viens par otru. Lūgšana ir kā draudzes asinsrite un spēka avots.

  Kristus saka: “ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūgs, tad mans debesu Tēvs viņiem to piešķirs. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū.” [Mt 18:19-20]

Paldies par jūsu ziedojumiem!

Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!