Aprīlis Rīgas Mārtiņa draudzē

 • Klusā nedēļa un Lieldienas;
 • Noderīgi datumi;
 • Draudzes padomes izbraukums;
 • Svētdienas skola;
 • Notikumu grafiks.

Aprīļa mēneša grafiks

Datums Laiks Notikums
04. apr.
ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
Kalpos evaņģēlists Andrejs Irbe.
04. apr.
ceturtdiena
19:00 Lūgšanu stunda.
Vespere.
06. apr.
sestdiena
10:00 Draudzes nama un baznīcas teritorijas uzkopšanas talka.
Mīļi aicinām palīgā ikvienu! Jo vairāk būsim, jo priecīgāk visiem! Sadraudzība noslēdzot.
07. apr.
svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Judica – Ciešanu laika pirmā svētdiena.
07. apr.
svētdiena
12:00 Ģimeņu dievkalpojums – dievkalpojums ģimenēm ar bērniem.
Esiet mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem! Piedalīsies mūsu svētdienas skolas bērni. Kopīga ģimeņu sadraudzība pēc dievkalpojuma. Kas vēlas, paņemiet arī cienastiņu kopīgam galdam!
NB! Svētdienas skolas nodarbība no rīta pirmā dievkalpojuma laikā nenotiek.
11. apr.
ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
Kalpos evaņģēlists Andrejs Irbe.
12. apr.
piektdiena
18:30 Jauniešu tikšanās draudzes mājā, Mārtiņa ielā 3.

Klusā nedēļa un Lieldienas

Datums Laiks Notikums
14. apr.
svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Palmarum (Pūpolu svētdiena) – Ciešanu laika otrā svētdiena.
Svētdienas skolā – Godly Play nodarbība.
14. apr.
svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma No māsu draudzes Travemindē ir saņemts jauns diakonijas palīdzības sūtījums. Aicinām apmeklēt drēbju istabu draudzes nama lielajā zālē.
15. apr.
pirmdiena
18:30 Krusta ceļš un Krusta godināšanas svētbrīdis baznīcā.
16. apr.
otrdiena
18:30 Filmu vakars draudzes namā, Mārtiņa ielā 3.
17. apr.
trešdiena
18:30 Vespere – svētbrīdis baznīcā gregorisko dziedājumu noskaņās.
Piedalās Mārtiņa draudzes koris.
18. apr.
ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums – Viridum – Zaļā ceturtdiena.
19. apr.
piektdiena
15:00 Pasha – mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus Ciešanu Dievkalpojums Lielajā Piektdienā – dievkalpojumu noturēsim pēc īpašas Lielās Piektdienas kārtības, kurā būs Kristus ciešanu stāsta lasījums, mūsu draudzei tradicionālā mirušo pieminēšana, litānija, krusta godināšana un Svētais Vakarēdiens.
Piedalās Mārtiņa draudzes koris.
20. apr.
sestdiena
22:30 Lieldienu nakts dievkalpojums – nakts vigīlija.
Kristības un Kristību solījuma atjaunošana.
21. apr.
svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – LIELDIENAS – Kristus Augšāmcelšanās svētki.
Pēc dievkalpojuma sadraudzība. Aicināms draudzes locekļus liecināt par Dieva spēku viņu dzīvēs.
Svētdienas skolā – muzikālā un radošā nodarbība.
22. apr.
pirmdiena
11:00 Otro Lieldienu dievkalpojums ar bērnu Kristībām.
25. apr.
ceturtdiena
18:00 Taize lūgšanu vakars.
28. apr.
svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Quasi modo geniti – Baltā svētdiena.
Dievkalpojumā kalpos mācītājs dr. Uldis Jumejs.
Svētdienas skolā – Godly Play nodarbība.
02. mai.
ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
05. mai.
svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Misericordia Domini – Trešā Lieldienu svētdiena.
05. mai.
svētdiena
12:00 Ģimeņu dievkalpojums – dievkalpojums ģimenēm ar bērniem.
Esiet mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem! Piedalīsies mūsu svētdienas skolas bērni. Kopīga ģimeņu sadraudzība pēc dievkalpojuma. Kas vēlas, paņemiet arī cienastiņu kopīgam galdam!
NB! Svētdienas skolas nodarbība no rīta pirmā dievkalpojuma laikā nenotiek.

Draudzes aktualitātes

 • Klusajā nedēļā no 14. aprīļa līdz 22. aprīlim – SLĒGTA kanceleja, drēbju istaba un NENOTIEK mācītāja Aivara Smuidra pieņemšana.

 • 26.04. – 28.04. – draudzes padomes izbraukums.
  Aicinām ikvienu kalpotāju šajās dienās izvērtēt, plānot un gūt garīgu stiprinājumu. Lielāko daļu sestdienas pavadīsim kopā ar mācītāju Jāni Bitānu garīgās pārdomās par tēmu: “Kā iemantot netiesājošu sirdi, kā izlīgt un pārvarēt plaisas starp tuvākajiem?”

 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Draudzes BIBLIOTĒKA ir sakārtota un atvērta. Bibliotēka atvērta otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00 un “diakonijas” svētdienās. Bibliotēkas vadītājas Agrita un Anita aicina uz lasītāju klubiņu otrdienās, kad notiks skaļā lasīšana un sarunas no plkst. 17:30 līdz 18:30.

 • Diakonijas drēbju istabas darba laiks otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Datumi, ko jau laicīgi vērts atzīmēt savos kalendāros:

  • 18.05. – Mārtiņa draudzes kora jubilejas koncerts plkst. 15:00;
  • 01.06. – pavasara ekskursija;
  • 07.06. – Baznīcu nakts – aicinām pieteikties palīgus Baznīcu nakts organizēšanā un nodrošināšanā;
  • 21.07. – 26.07. kristīgā nometne bērniem “Gančauskās”;
  • 26.07. – 28.07. – jau ceturto gadu notiks DRAUDZES DIENAS “Gančauskās” – aicinām pieteikties organizatoru komandā (koordinatorus, fotografētāju, nesējus-uzstādītājus tehnikai u.c. palīgus);
  • 04.08. – brīvdabas dievkalpojums.
 • Mārtiņa draudzes svētdienas skola darbojas svētdienās, dievkalpojuma laikā, draudzes namā, Mārtiņa ielā 3, otrajā stāvā. Pirms nodarbībām draudzes namā, bērni ar skolotājām satiekas baznīcā. Pēc grēksūdzes, mācītāja nelielas uzrunas un svētības vārdiem, bērni ar skolotājām dodas uz svētdienas skolas nodarbībām. Vecāki pēc dievkalpojuma nāk pakaļ bērniem uz draudzes namu.

  • Pirmajā mēneša svētdienā – ģimeņu dievkalpojums;
  • Otrajā un ceturtajā mēneša svētdienā – Godly Play nodarbība;
  • Trešajā mēneša svētdienā – radošā un mūzikas nodarbība.
 • Mums visiem kopīgiem spēkiem izdevās paveikt lielu darbu baznīcas teritorijas sakopšanā.
  Liepas ir vainagotas! Liels paldies visiem ziedotājiem, īpaši Sandro, kurš liepu vainagošanai ziedoja 3000 EUR. Paldies Adventa laika tirdziņa dalībniekiem, lielāko daļu iegūto līdzekļu veltījām liepām. Vide, ko veidojam Dieva pielūgšanai  liecina arī par draudzes garīgo stāvokli. Tā mēs pienesam slavu un pateicību Dievam!

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds, dzimšanas datums.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

  Lūgsim kopā. Lūgsim viens par otru. Lūgšana ir kā draudzes asinsrite un spēka avots.

  Kristus saka: “ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūgs, tad mans debesu Tēvs viņiem to piešķirs. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū.” [Mt 18:19-20]

Paldies par jūsu ziedojumiem!

Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!