Aicinām uz Mārtiņskolu

Nākamais mācību kurss sāksies ceturtdien, 4. jūnijā. Pirmā nodarbība notiks baznīcā (Slokas ielā 34) plkst. 19:15, pārējās – draudzes namā (Mārtiņa ielā 3).
MĀRTIŅSKOLA – tā ir sagatavošanās kristībām un iesvētībām, kā arī garīgās izziņas un Dieva iepazīšanas skola.


Mārtiņskolas mācību kurss

Aicinām uz MĀRTIŅSKOLU – tā ir sagatavošanās kristībām un iesvētībām, kā arī garīgās izziņas un Dieva iepazīšanas skola.

Nākamais mācību kurss sāksies ceturtdien, 4. jūnijā. Pirmā nodarbība notiks baznīcā (Slokas ielā 34) plkst. 19:15, pārējās – draudzes namā (Mārtiņa ielā 3).
Kristības un iesvētības notiks Dievkalpojumā 26. jūlijā.

Mācību kursa plāns

Kad Kur Kas
C. 04.06.
plkst. 19:15
Baznīcā 1. Ievads / Dievkalpojums / Bībele
O. 09.06.
plkst. 19:15
Draudzes namā 2. Baušļi: cilvēks – Dievs
O. 16.06.
plkst. 19:15
Draudzes namā 3. Baušļi: cilvēks – cilvēks
C. 18.06.
plkst. 19:15
Draudzes namā 4. Dievs Tēvs – Radītājs
C. 02.07.
plkst. 19:15
Draudzes namā 5. Jēzus Kristus – Pestītājs
C. 09.07.
plkst. 19:15
Draudzes namā 6. Svētais Gars – Svētdarītājs un Baznīca
O. 14.07.
plkst. 19:15
Draudzes namā 7. Lūgšana
C. 16.07.
plkst. 19:15
Draudzes namā 8. Svētdarbības un sakramenti: Kristība.
O. 21.07.
plkst. 19:15
Draudzes namā 9. Sakramenti: Grēksūdze.
C. 23.07.
plkst. 18:00
Baznīcā 10. Dievkalpojums ar skaidrojumiem.
Sakramenti: Svētais Vakarēdiens
Sv. 26.07.
plkst. 10:00
Baznīcā Kristību un iesvētību Dievkalpojums.
Pulcēšanās baznīcas sakristejā plkst. 9:30

Esi mīļi gaidīts!