Aicinājums uz Mārtiņskolu (papildināts 13.04.2017)

aicinaajums_uz_Maartinjskolu
Mācību kursa sākums 20. aprīlī:
Plkst. 18:00 – dievkalpojums baznīcā;
Plkst. 19:00 – pirmā nodarbība – baznīcā, pārējās – draudzes namā.
Kristības un iesvētības paredzētas 18. jūnija dievkalpojumā.

Vairāk par Mārtiņskolu lasiet šeit.
Vairāk par kristībām un iesvētībām lasiet šeit.

Izdrukas versija pieejama šeit.

Ziņojums papildināts ar Mārtiņskolas nodarbību plānu.


Mārtiņskolas nodarbību plāns 2017. gada pavasaris – vasara

Datums Diena Vieta Notikums
20.apr. Ce. Baznīca Ievads. Baznīcas telpa. Dievkalpojuma kārtība.
25.apr. Ot. Draudzes nams Dzīves jēga. Ticības ceļi.
27.apr. Ce. Draudzes nams Dievs un saruna ar Viņu.
11.mai. Ce. Draudzes nams Mīlestība un dzīvība.
17.mai. Tr. Draudzes nams Valoda un laiks.
18.mai. Ce. Manta un seksualitāte.
25.mai. Ce. Draudzes nams Sākums un cilvēks.
30.mai. Ot. Draudzes nams Jēzus Kristus – dzīve un darbs.
1.jun. Ce. Draudzes nams Jēzus Kristus – pasaules pestītājs.
3.jun. Se. Kopīgs izbraukums Svētais Gars. Svēttapšana. Baznīca un draudze.
6.jun. Ot. Draudzes nams Sakramenti – Grēksūdze.
8.jun. Ce. Draudzes nams Sakramenti – Kristība, Svētais Vakarēdiens.
13.jun. Ot. Baznīca Garīgās dzīves aspekti – kalpošana, ziedošana, paraugs.
15.jun. Ce. Draudzes nams Garīgās dzīves aspekti – lūgšana, kārdināšana, meditācija.
18.jun. Sv. Baznīca Kristības un iesvētības svētdienas dievkalpojumā.
Pulcēšanās 18. jūnijā plkst. 9:00 baznīcas sakristejā.

Nepieciešams:

  • Lasīšanai nepieciešama Bībele – Vecā un Jaunā Derība.
  • Uz nodarbībām līdzi jāņem – Mazais katehisms un pieraksti.

Prasības:

  • Iesvētību sagatavošanās ietvaros jāapmeklē vismaz puse svētdienas dievkalpojumu.
    Dievkalpojumi – Svētdienās (10:00) un ceturtdienās (18:00).
  • Iesvētību sagatavošanās ietvaros jāapmeklē vismaz viena Lūgšanu stunda un vismaz viena Bībeles stunda. Divas reizes mēnesī trešdienās – Lūgšanu stunda (18:00) un Bībeles stunda (19:00).
  • Pārrunas ar mācītāju – jāieplāno pusstunda laika (maija beigās – jūnija sākumā).

Kontaktinformācija: