Aicinājums kalpošanai

md

Daudzi jau zina, ka nu jau vairākus gadus mums ir atvērtās baznīcas stundas  darba dienās no 16.00 – 19.00.  Visu vārdā pateicos dežurantiem, kas baznīcā ir tajā laikā.  Gandrīz vienmēr šajās stundās ienāk ļaudis. Reizēm daudz.

Šobrīd ir ļoti nepieciešami vēl dežuranti, kam būtu iespēja attiecīgajos laikos, reizi mēnesī, 3 stundas  pavadīt baznīcā.

Ja būs vairāk kalpotāju, dežūras būs retākas. Diemžēl, ja mūsu vidū neatradīsies vēl palīgi, nāksies pārdomat visu projektu.

Tiek uzturēts dežūru kalendārs, kur pierakstīties mēnesi uz priekšu. Ir trauksmes pults, darba telpas ir slēdzamas, ir informācijas lapiņas.

Lai nav tā, ka tautā runā: „luterāņu baznīcas jau vienmēr ciet”.  Novērsīsim to kopā!

Ja vēlies piedalīties – zvani Dacei Forstai, tālr.: 29137181,  vai raksti: ccombe@inbox.lv

Mieru vēlot,

mācītājs Aivars